Upozornění na včasné odevzdání povolenek

Připomínáme našim členům nutnost odevzdat řádně vyplněné povolenky za rok 2018 – pstruhové povolenky nejpozději do 15.12.2018 a mimopstruhové povolenky do 15.1.2019 na prodejnu rybářských potřeb v Dobrušce na náměstí, nebo v Opočně na náměstí v mléčném baru – lahůdkách, případně je možné zaslat povolenku poštou na adresu organizace: ČRS, z.s., MO Opočno, Lišťovina 699, 51773, Opočno.

Zveřejněno 5.12.2018 v rubrice Povolenky

» (0) komentářů

Návod na vyplnění sumáře

V jednotlivých řádcích se zapisují sumáře všech úlovků dosažených na jednotlivých rybářských revírech a podrevírech a počet docházek.
V případě, že na některém z revírů (podrevírů), nedosáhl držitel povolenky úlovku, musí i tento revír zapsat, a to s vyznačením počtu docházek.
Nevyplněné řádky v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků a Sumář úlovků a docházek) se musí po skončení platnosti povolenky proškrtnout nesmazatelným způsobem.
Řádky se nemusí proškrtávat jednotlivě.

Kliknutím na obrázek se obrázek zobrazí v plné velikosti.

Zveřejněno v rubrice Povolenky

» (0) komentářů

Dodatek pro rok 2019

Zveřejněno 22.11.2018 v rubrice Novinky,Schůze, školení

» (0) komentářů

Velký úspěch sportovních rybářů z Opočna

V sobotu 29.9. 2018 se konaly tradiční podzimní rybářské závody ve Velké Jesenici u České Skalice. Těchto závodů se zúčastnilo 43 rybářů z celých Východních Čech. Velký úspěch slavili členové naší rybářské organizace Opočno, kteří rybářské závody navštěvují – obsadili hned tři první příčky. Absolutním vítězem závodu se stal náš hospodář Zdeněk Vašíček, který ulovil za pět hodin úctyhodných 56 ryb o celkové délce 1453 cm. Na druhém místě byl Tomáš Hladík (člen naší rybářské stráže), který nachytal 902 cm ryb a třetí příčku obsadil Olda Dvořák s 860 cm ulovených ryb.


Je vidět, že úspěchy našich členů na rybářských závodech nejsou nahodilé a že si naši sportovní rybáři dovedou poradit i s čím dál početnější a vybavenější konkurencí a „elitními“ závodníky z celé republiky. Pravidelné obsazování předních příček na rybářských závodech v Královehradeckém, Pardubickém i Ústeckém kraji hovoří za vše.
Všem jmenovaným patří velká gratulace!
Pavel Marek, předseda MO ČRS z.s. Opočno

Zveřejněno 2.10.2018 v rubrice Rybářské závody

» (0) komentářů

Zpráva o činnosti rybářského kroužku ČRS, z.s., MO Opočno ve školním roce 2017-2018

Se začátkem nového školního roku se začal scházet od poloviny září i rybářský kroužek v naší klubovně v Opočně v Lišťovině. Můžeme rok od roku pozorovat větší zájem ze strany dětí i rodičů, což nás těší. Během září se přihlásili noví mladí zájemci o rybářský sport a jejich počet se nakonec ustálil na počtu 48 mladých rybářů ve věku 7 – 15 let. Takto vysoký počet dětí v kroužku je pro efektivní práci hraniční, proto budeme muset pro následující roky drobně zpřísnit podmínky vstupu do kroužku na podmínku, aby děti uměli psát a číst, tzn. že bychom je přijímali od třetí třídy, to je od 8 let. Práce s takto malými dětmi je dosti náročná a brzdí tím ty odrostlejší. Neočekáváme však nějaký výrazný úbytek zájmu. Většina dětí se do kroužku dostává ve věku 8 až 11 let a s těmi už ty základní problémy nejsou.

Hlavní náplní kroužku je naučit děti správnému chování na rybách a v přírodě obecně. K tomu směřuje i naše činnost, která se přizpůsobuje klimatickým podmínkám během roku. Na podzim, dokud je ještě teplé počasí, chodí děti lovit ryby na rybníky do Přepych, nebo ti nejméně zkušení zkouší první rybářské krůčky na nádrži přímo u klubovny. Lovným způsobem je lov na plavanou. S přibývajícím ochlazením se aktivita přesouvá do klubovny, kde se děti učí teorii a rybářské právo. Každý rybář, ať mladý či dospělí se musí umět vyznat v rybářském řádu, protože pravidla jsou pro všechny stejná. Nezřídka se ale stává, že děti se umí v rybářském řádu orientovat lépe než dospělí rybáři, z čehož máme radost.

S přicházejícím jarem vše směřuje k hlavnímu vrcholu rybářského kroužku a tím je místní kolo Zlaté udice. Tento rok jsme místní kolo uspořádali 14.dubna v prostorách naší klubovny a zúčastnilo se 32 dětí z kroužku. Soutěžilo se v teoretických disciplínách poznávačka ryb, rostlin a živočichů a v testovém kvízu z rybářského řádu. Praktické disciplíny se skládají v hodech zátěží skish na žlutý terč o průměru 76cm a v hodech zátěží arenberger na stupňovitý terč  o  průměru 3metry. K tomu je ještě disciplína hod jednoruč do dálky. Z dosažených výsledků se stanoví pořadí z teoretických a z praktických disciplín. Nakonec se stanoví pořadí celkové. Nejchytřejší v rybářských znalostech byli Šimon Růžička z Opočna, který se umístil na místě prvním, druhý byl Eliáš Hladík z Bohuslavic a na třetím místě se umístil Bohumil Sobotka z Pohoří. V rybolovné technice si nejlépe vedl Vít Hvězda z Českého Meziříčí, druhý byl Marek Holub z Opočna a třetí Eliáš Hladík. Po sečtení celkových výsledků, se šampionem pro rok 2018 stal Eliáš Hladík, druhý byl Bohumil Sobotka a na místě třetím se umístil Miroslav Němeček ze Skršic.

Celkové foto účastníků a rozhodčích

Naši nejlepší závodníci

Poznávačka ryb

Poznávačka rostlin

Určoval se i hmyz

Propagace na vývěsce v Dobrušce

Ti nejlepší nás reprezentovali na územním kole Zlaté udice 25. – 27.května v Jaroměři. V silné konkurenci obsadili celkově 4. místo v družstvech. V jednotlivcích byl náš nejúspěšnější reprezentant na 8. místě. Proti roku 2017 se jedná o mírný ústup z pozic, i tak lze považovat naši účast na klání za úspěšnou. Jako jediní reprezentujeme okres Rychnov nad Kněžnou, což je škoda.

Zlatou udicí prakticky vždy končí činnost rybářského kroužku pro daný školní rok. Je tady ale ještě jedna akce, o kterou je z řad našich mladých rybářů velký zájem. Každý rok v druhé polovině června odjíždíme od čtvrtka do neděle do areálu Sklář Ostružno u Jičína, kde jsme v rekreačním areálu ubytováni vedle rybníku, kde lovíme ryby. Tento rok se rybářské soustředění konalo ve dnech 21. – 24. června a zúčastnilo se ho 20 dětí a 5 vedoucích. Tento rok nás ale přivítalo chladné a deštivé počasí, které naši činnost částečně omezovalo. Rybám to ale nevadilo a tak si zde každý chytil rybu a ti nejúspěšnější dokonce desítky ryb. Došlo i na fotbal a míčové hry pod vysokou sítí. Na závěr byl táborák a opečené špekáčky. Nálada byla výborná, dětem kupodivu chlad nevadil a už se těší na příští akci.

Chytali se líni

Chytali se kapři

Všichni účastníci rybářského soustředění Ostružno 2018

Chytali se i malí perlíni

A na hrázi chytali všichni

Na konci celého cyklu rybářského kroužku můžeme konstatovat, že jsme opět vychovali několik mladých rybářů, kteří se budou umět v přírodě chovat tak, jak si to příroda zaslouží. Cíleně vedeme děti k tomu, že ne každou rybu si musí přinést domů od vody. Jedná se o způsob „chyť a pusť“. Cílem je, aby jednou chycená ryba mohla udělat radost i dalším. Pokud bychom vše, co dle rybářského řádu chytneme, si přivlastnili, nastala by jednou situace, že bychom taky nemuseli už nic ve vodě chytit. To si nikdo z nás nepřeje. Proto je důležité děti vychovávat k rozumnému nakládání s rybářským právem. Mnozí z rybářů, kteří prošli rybářským kroužkem, se tak chovají a tak má naše činnost smysl.

 

Pavel Marek, předseda ČRS, z.s., MO Opočno

Zveřejněno 7.7.2018 v rubrice Kroužek mládeže

» (0) komentářů

Upozornění na včasné odevzdání povolenek

Připomínáme našim členům nutnost odevzdat řádně vyplněné povolenky za rok 2017 nejpozději do 15.1.2018 na prodejnu rybářských potřeb v Dobrušce na náměstí, nebo v Opočně na náměstí v mléčném baru – lahůdkách, případně je možné zaslat povolenku poštou na adresu organizace: ČRS, z.s., MO Opočno, Lišťovina 699, 51773, Opočno.

Zveřejněno 9.1.2018 v rubrice Povolenky

» (0) komentářů

Informace pro členy ČRS, z.s., MO Opočno pro rok 2018

Povolenky z roku 2017 s řádně vyplněným přehledem o úlovcích a členskou legitimaci je třeba vrátit na adresu ČRS, z.s., MO Opočno (případně do prodejny Adler v Dobrušce na náměstí nebo do obchodu Lahůdky v Opočně na Kupkově náměstí ) nejpozději do 15.12.2017 pro vodu pstruhovou a do 15.1.2018 pro vodu mimopstruhovou. Návod na řádné vyplnění sumáře úlovků a docházek pro vody P a MP je možné zhlédnout na www.mo-opocno.cz. Ti z Vás, kteří nedostatečně nebo chybně vyplníte sumář úlovků a docházek nebo evidenci docházek a úlovků, budete písemně pozváni k mimořádnému proškolení. Členové, kteří budou v roce 2018 žádat o slevu z roční povolenky z důvodu studia anebo na základě platného průkazu ZTP nebo ZTP/P odevzdají společně s povolenkou k lovu ryb z roku 2017 a legitimací také kopii dokladu, na jehož základě žádají o slevu. Zabrání tím možnému oddálení výdeje povolenky. Státní rybářský lístek neodevzdávejte!

Brigádnická povinnost členů je 10 hodin. Mládež od 16 do 18 let má brigádnickou povinnost 5 hodin. Brigádně povinný člen dle usnesení Výroční členské schůze MOČRS Opočno konané dne 11.3.2017 provede nejdříve uhrazení brigády ve výši 800,-kč, mládež 16-18 let částku 400,-. Tuto částku je třeba uhradit společně s členským příspěvkem. Po jejím odpracování, nebo odpracování části brigády, dostane brigádu nebo její poměrnou část dle usnesení z VČS 2017 zaplacenou. Brigádnická povinnost se nevztahuje na členy ve věku 60 let (ročník narození 1958) a starší, ženy, držitele průkazu ZTP a ZTP/P a členy, kteří si chtějí udržet pouze členství a nebudou si během roku 2018 pořizovat žádnou z povolenek ČRS.

Každý člen je povinen do 30.4. 2018 uhradit níže uvedený celkový členský příspěvek dle §3, odst.7 stanov ČRS!! Výbor ČRS, z.s., MO Opočno doporučuje svým členům zaplatit členský příspěvek do 28.2.2018.

kategorie Členská známka   Brigáda   Provozní výdaje Celkem členský příspěvek
Dospělý člen 500 + 800 + 180 = 1480
Člen 60+, Dospělý člen – pouze členství 500 + 0 + 180 = 680
Mládež do 18 let 200 + 400 + 180 = 780
Ml. do 18-ti let – pouze členství 200 + 0 + 180 = 380
Mládež do 15 let 100 + 0 + 0 = 100

Každý nový člen nad 16 let včetně zaplatí zápisné 500,- kč. Provozní výdaje tvoří: provozní příspěvek 100,- + manipulační poplatek 30,-  +  20,- krmení pro ryby, + 30,- vlastní zarybnění.

 

Výše ceny jednotlivých povolenek je rozepsána v kombinacích plateb povolenek na zadní straně tohoto listu. Věnujte prosím zvýšenou pozornost správné volbě kódu platby.

Platbu proveďte na účet ČRS, z.s., MO Opočno, číslo účtu 1242089399/0800. Při platbě v bance i na poště uveďte jako variabilní symbol své evidenční číslo a jako specifický symbol kód platby. Příklady plateb jsou k nahlédnutí na našich internetových stránkách www.mo-opocno.cz   

V případě nesplněných členských povinností za rok 2017 nebude vydána povolenka k lovu ryb dříve, než bude tento prohřešek vyřešen (řiďte se pokyny dozorčí komise MO).

Povolenky budou vydávány  v klubovně MO v Opočně – Lišťovině. Pro každý výdejní termín je stanoven nejzazší termín příslušné platby povolenky v následující tabulce. Ve vlastním zájmu se snažte využít níže nabízené termíny výdejů povolenek. Po ukončení plánovaného výdeje povolenek, bude možný pouze mimořádný výdej povolenky po individuální domluvě s výdejcem.

Každý nový člen nad 16 let včetně zaplatí zápisné 500,- kč. Provozní výdaje tvoří: provozní příspěvek 100,- + manipulační poplatek 30,- + 20,- krmení pro ryby, + 30,- vlastní zarybnění.

Výše ceny jednotlivých povolenek je rozepsána v kombinacích plateb povolenek na zadní straně tohoto listu. Věnujte prosím zvýšenou pozornost správné volbě kódu platby.
Platbu proveďte na účet ČRS, z.s., MO Opočno, číslo účtu 1242089399/0800. Při platbě v bance i na poště uveďte jako variabilní symbol své evidenční číslo a jako specifický symbol kód platby. Příklady plateb jsou k nahlédnutí na našich internetových stránkách www.mo-opocno.cz
V případě nesplněných členských povinností za rok 2017 nebude vydána povolenka k lovu ryb dříve, než bude tento prohřešek vyřešen (řiďte se pokyny dozorčí komise MO).
Povolenky budou vydávány v klubovně MO v Opočně – Lišťovině. Pro každý výdejní termín je stanoven nejzazší termín příslušné platby povolenky v následující tabulce. Ve vlastním zájmu se snažte využít níže nabízené termíny výdejů povolenek. Po ukončení plánovaného výdeje povolenek, bude možný pouze mimořádný výdej povolenky po individuální domluvě s výdejcem.

Poslední možný termín platby u peněžního ústavu Termín výdeje povolenky  Čas výdeje povolenky
22.12.2017 středa 3.1.2018 od 17,15 do 18,30 hodin
7.2.2018 sobota 17.2.2018 od 13,30 do 15,00 hodin
23.2.2018 pondělí 5.3.2018 od 17,00 do 18,00 hodin
13.3.2018 středa21.3.2018 od 17,15 do 18,00 hodin
pondělí 9.4.2018 od 17,00 do 18,00 hodin

Z důvodu efektivnějšího využití členů, kteří si chtějí brigádu odpracovat, je zde soupis činností, které budeme v průběhu roku 2018 zajišťovat brigádnickým plněním. Kdo by měl zájem se na těchto činnostech podílet, nechť toto oznámí prostřednictvím emailu naší organizaci. Jedná se o: slovy na pstruhových chovných tocích, jízkování na chovných tocích, údržba Mlýnské nádrže (Kahlerky), činnosti v prostorách klubovny, a jiné. Kdo bude mít zájem brigádu odpracovat a včas to oznámí, bude zařazen do seznamu a dle potřeby vyzván k odpracování přidělené práce.

Při výdeji povolenek je každý člen povinen oznámit případné změny v jeho kontaktních datech (adresa, telefon, e-mail) . Pokud máte nový státní rybářský lístek, je nutné jeho číslo, do kdy platí a kdo ho vydal nahlásit ještě před termínem výdeje povolenky. Bez platných údajů nelze provést tisk povolenky!! Výdej povolenek v termínu 3.1.2018 bude umožněn pouze členům, kteří mají splněny všechny výše uvedené povinnosti a odevzdají řádně vyplněnou MP povolenku k lovu ryb za rok 2017 a legitimaci nejpozději 28.12.2017!  Bez splnění těchto povinností nebude povolenka vydána!!!

Zveřejněno v rubrice Novinky,Povolenky

» (0) komentářů

Kombinace plateb pro rok 2018

Kombinace plateb pro rok 2018 – členové starší 16-ti let včetně
Dospělí členové 60+ (ročník 1958 a starší)

kód plat. popl. MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. MP republik. P republik. celkem platba
1 680 0 680
2 680 0 1200 1880
3 680 0 1200 1400 3280
4 680 0 1400 2080
5 680 0 2100 2780
6 680 0 2100 2150 4930
7 680 0 2150 2830
8 680 0 3150 3830
9 680 0 3150 3250 7080
10 680 0 3250 3930
11 680 0 1200 2150 4030
12 680 0 1200 3250 5130
13 680 0 1400 2100 4180
14 680 0 1400 3150 5230
15 680 0 2100 3250 6030
16 680 0 2150 3150 5980

Dospělí členové brigádně povinní

kód plat. popl. brigáda MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. MP republik. P republik. celkem platba
199 680 0 680
299 680 800 1200 2680
399 680 800 1200 1400 4080
499 680 800 1400 2880
599 680 800 2100 3580
699 680 800 2100 2150 5730
799 680 800 2150 3630
899 680 800 3150 4630
999 680 800 3150 3250 7880
1099 680 800 3250 4730
1199 680 800 1200 2150 4830
1299 680 800 1200 3250 5930
1399 680 800 1400 2100 4980
1499 680 800 1400 3150 6030
1599 680 800 2100 3250 6830
1699 680 800 2150 3150 6780

Invalidé, studenti starší 18-ti let

kód plat. popl. brigáda invalidé brigáda. studenti MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. celk.platba invalidé celk. platba studenti
17 680 0 0 680 680
18 680 0 800 700 1380 2180
19 680 0 800 700 750 2130 2930
20 680 0 800 750 1430 2230
21 680 0 800 1400 2080 2880
22 680 0 800 1400 1450 3530 4330
23 680 0 800 1450 2130 2930
24 680 0 800 700 1450 2830 3630
25 680 0 800 750 1450 2880 3680

Mládež 16 – 18 let

kód plat. popl. brigáda MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. celk.platba
26 380 0 380
27 380 400 700 1480
28 380 400 700 750 2230
29 380 400 750 1530
30 380 400 1400 2180
31 380 400 1400 1450 3630
32 380 400 1450 2230
33 380 400 700 1450 2930
34 380 400 750 1400 2930

Při platbě nahlaste platbu na účet MO ČRS Opočno, číslo účtu 1242089399/0800 a jako variabilní symbol uveďte svoje evidenční číslo, které jste obdrželi a kód platby uveďte jako specifický symbol.

Příklad: 7307001 ( Vaše evč ) 399 ( platba členství+brigáda+územní MP+územní P )

Zveřejněno v rubrice Povolenky

» (0) komentářů

Výdej povolenek

První termín vydeje povolenek  – středa 3.1.  od 17,15 hodin.

Zveřejněno 27.12.2017 v rubrice Povolenky

» (0) komentářů

Zpráva z územního kola ČRS VčÚS Hradec Králové

Ve dnech 26. až 28. května pořádal Východočeský územní svaz Českého rybářského svazu v Hradci králové územní kolo celostátní soutěže Zlatá Udice 2017. Naše družstvo je pravidelným účastníkem této soutěže již několik let. Soutěž se skládá ze tří disciplín a to lovu ryb na udici, tentokrát na řece Orlici v Hradci Králové – Malšovicích, dále z testu a poznávání ryb, a všeho živého v okolí vody a nakonec i z rybářské techniky, což jsou disciplíny kde závodníci házejí různými způsoby udicí na terče. Vždy jsme dosahovali dobrých výsledků, díky kterým jsme se mohli poměřovat s takovými organizacemi jako je Hradec Králové, Vysoké Mýto nebo Třebechovice pod Orebem. Nejinak tomu bylo i tento rok.

Naše soutěžní družstvo bylo složeno ze závodníků, kteří při místním kole Zlaté Udice v Opočně dosáhli nejlepších výsledků. V konkurenci 8 družstev z Třebechovic pod Orebem, Hradce Králové, Kopidlna, Košťálova, Králík, Havlíčkova Brodu a Jaroměře jsme v soutěži družstev obsadili místo vicemistrů ČRS VčÚS Hradec Králové. Je to dáno hlavně vyrovnaností našich závodníků a hlavně je na nich znát, že je to baví. Pokud u rybařiny vydrží, mají velkou šanci dostat se v příštích letech i na stupně vítězů v celkovém pořadí a zajistit si postup do kola národního.

Úspěch ale nevzniká samo sebou. Je potřeba vyzdvihnout i obětavou práci našich vedoucích rybářského kroužku po celý rok, kteří mají velkou zásluhu na celkovém úspěchu. Všem našim závodníkům i vedoucím je třeba poděkovat za obětavou činnost a popřát do začínající lovné sezony hodně rybářských úspěchů.

Petrův Zdar!

Dole zleva: Jakub Bečvář, Ondřej Vít, Bohumil Sobotka a Ema Krkošková. Zleva stojí: vedoucí Tomáš Růžička, Ladislav Andrž a Eliáš Hladík.

Zveřejněno 1.7.2017 v rubrice Kroužek mládeže,Rybářské závody

» (0) komentářů

Starší příspěvky »
Copyright © 2009, MO ČRS Opočno. Všechna práva vyhrazena.
Created by www.mr-webdesign.eu