Kroužek mládeže

Zpráva o celostátním kole

 

Družstvo mladých rybářů MOČRS Opočno se umístilo na krajském kole Zlaté udice konaném poslední víkend v květnu v Trutnově na výborném 2. místě. V jednotlivcích byl pak Luboš Petr hodnocen na celkovém 3. místě ve své kategorii. Tímto výsledkem se dostal do uzší nominace na finále této celorepublikové soutěže, která se konala ve dnech 24. až 26. června v Lovosicích. Luboš zde startoval za družstvo Východočeského územního svazu. A vůbec si nevedl špatně. Náš svaz skončil na celkovém 5. místě. Mezi jednotlivci skončil Luboš Petr na vynikajícím 9. místě.

Za tento výsledek a vzornou reprezentaci se sluší poděkovat. Do těchto dnů určitě nikdo ani netušil, že by v naší organizaci mohlo být dosaženo takto reprezentativního umístění. Přejme si tedy, aby naši mladí závodníci i pro příští sezónu dosáhli dobrých výsledků v rybářském sportu.

Pavel Marek

předseda MOČRS Opočno

Reprezentanti MOČRS Opočno na krajském kole Zlaté udice v Trutnově

stojící: Luboš Petr, Jan Šimek, Michal Smažík, Roman Tomek

klečící: Sandra Kováčová, reprezentační trenér, Václav Mervart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zveřejněno 3.8.2011 v rubrice Kroužek mládeže

» (0) komentářů

Zlatá udice 2011

 

 

 

 

Zlatá udice 2011

 

Soutěž Zlatá udice je součástí celostátní soutěže mladých rybářů, kterou organizuje Český rybářský svaz. Této soutěže se zúčastňují rybářské kroužky organizované při místních organizacích. V místním kole proběhne základní kolo, z kterého je vybráno družstvo v počtu 4 chlapci a jedno děvče, kteří reprezentují místní organizaci na krajském kole (pro Východočeský územní svaz to znamená konkurenci z královéhradeckého a pardubického kraje). Jestliže jsou úspěšní mohou postoupit z kola krajského až do kola celostátního.

Místní kolo organizované místní organizací Českého rybářského svazu proběhlo ve dnech 16. a 23. dubna. První sobotu proběhla disciplína lov ryb udicí na jednom z rybníků v obci Přepychy. Zde se ukázalo, jak se 23 zúčastněných závodníků  připravilo  na lov ryb. Bohužel ne vždy příjemné slunečné počasí znamená dobrý lov. To se projevilo i tento den, kdy se chytaly ryby hlavně z rána a v průběhu dopoledne přestali brát. Z této skutečnosti vytěžili někteří závodníci velmi dobrá umístění v této disciplíně.

Druhou sobotu celá soutěž vyvrcholila znalostními a technickými disciplínami. Vše proběhlo v klubovně naší organizace v Opočně a na přilehlé ploše. Mladí rybáři poznávali podle kreseb a taky podle živých exponátů ryby, ptáky a živočichy od vody a psali vědomostní test. Na přilehlé ploše probíhali disciplíny v hodu závažím. První disciplína je hod jednoruč do dálky, kde se hodnotil nejdelší hod. Druhou disciplínou je hod na terč arenberger , kde se hodnotí zásahy terče podle přiblížení ke středu. Třetí disciplína je na terč o průměru 76cm a nazývá se skish. Zde se hodnotí zásah anebo nic. Všechny hody se provádějí jednoruč a z různých pozic a vzdáleností.

Podle dosažených výsledků se sestaví pořadí v disciplínách lov ryb udicí, rybářské znalosti a rybolovná technika. Celkové pořadí je stanoveno podle umístění v těchto třech disciplínách.

Letošním vítězem se stal Tomáš Preclík z Dobrušky, na místě druhém se umístil Jiří Čtvrtečka z Opočna a na místě třetím Ladislav Andrž  z Bolehoště. V lovu ryb udicí byl nejúspěšnější Radim Dolejší z Čánky, v rybářských znalostech Václav Mervart z Dobrušky a v rybolovné technice Luboš Petr také z Dobrušky. Všichni obdrželi věcné ceny, první tři v jednotlivých disciplínách medaili  a celkový vítěz obdržel pohár.

Letošní ročník byl druhý v novodobém obnovení soutěže. Doufejme, že i družstvo vyslané na krajské kolo, které proběhne v Trutnově 27. až 29. května, neudělá ostudu a přiveze solidní výsledky.

 

Pavel Marek

Předseda MOČRS Opočno

 

Zveřejněno 20.6.2011 v rubrice Kroužek mládeže

» (0) komentářů

Zahájení činnosti kroužku mládeže při MOČRS Opočno

 

 

Zahájení činnosti kroužku mládeže při MOČRS Opočno

 

Jako každý rok se začátkem školního roku začíná pracovat i rybářský kroužek naší organizace. První schůzka je naplánována na středu 15.9.2010 v klubovně v Lišťovině 699, Opočno. Sejdeme se v 15,00 hodin. Zde se dozvíte vše potřebné  a jakým způsobem bude ve školním roce 2010-2011 rybářský kroužek pracovat.

Zváni jsou i noví zájemci, kteří v tomto školním roce dosáhnou věku 10 let a chtějí lovit ryby, a kteří se zajímají o život okolo vody.

Celý školní rok se budete systematicky připravovat na soutěž Zlatá Udice 2011, ve které ti nejlepší z místního kola nás budou reprezentovat na kole krajském. A odměna za absolvování rybářského kroužku bude samozřejmě možnost zakoupit povolenku pro lov ryb.

Těšíme se na všechny zájemce, kteří mají rádi přírodu a pobyt v ní.

 

Pavel Marek

Předseda MO ČRS Opočno

 

 
 

Zveřejněno 2.9.2010 v rubrice Kroužek mládeže

» (0) komentářů

Zlatá udice- místní kolo MO ČRS Opočno 2010

Zlatá Udice 2010, místní kolo MO ČRS Opočno

Práce s dětmi a mládeží, je velice důležitá část činnosti MO ČRS Opočno. Nikdo asi na konci roku 2009 nevěřil, že bychom se mohli zapojit do odborné soutěže dětí  a mládeže Zlatá Udice. Opravdu v té době byla situace velmi obtížná. O to víc si cením úsilí a snahy, na jejímž konci je vytvoření týmu vedoucích rybářského kroužku, kteří ač téměř bez zkušeností, dovedli děti z kroužku k účasti ve Zlaté Udici.

A kýžený cíl, místní kolo Zlaté Udice nastal 8. a 9. Května. V sobotu 8. května děti soutěžili v rybolovné technice, která se skládá z disciplín hodu na terč Skish a Arenberger a hodu do dálky. Čekala také na ně disciplína rybářské znalosti, která se skládá z vědomostního testu a poznávačky ryb, živočichů , obojživelníků, vodního hmyzu a rostlin.

Druhý den 9.května v neděli jsme se přesunuli z klubovny na nádrže v zámeckém parku v Opočně. Zde probíhala disciplína lov ryb udicí. Souběžně se Zlatou udicí zde probíhali rybářské závody dětí z okolních rybářských organizací o Zámecký pohár.

Děti z naší MO se zúčastnilo v sobotu 18 a v neděli 20, což na znovuobnovenou tradici není špatné. Už první den soutěží bylo vidět, kdo se jak na klání připravil. Pro někoho nebyl problém několikrát trefit terč anebo poznat různé druhy živých ryb v akváriích. Při lovu ryb se projevila určitá neznalost způsobu závodního chytání. Není se čemu divit, většina dětí takto soutěžila poprvé.

V soutěži se nejvýše umístil Václav Mervart, který mimo cen získal i pohár pro celkového vítěze. Na druhém místě skončil Michal Smažík a třetí byl Luboš Petr. Mezi čtyřmi děvčaty, která se zúčastnila klání získala nejlepší umístění Diana Smolová. Soutěže se zúčastnili i dva dorostenci. Vyhrál Jiří Rohlena. Všichni jmenovaní mají možnost reprezentovat naši MO na krajském kole Zlaté Udice, které se koná ve dnech 14. až 16. května v Hradci Králové. Budeme jim držet palce, aby získali dobré umístění.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim vedoucím z rybářského kroužku, ostatním funkcionářům z vedení MO ĆRS Opočno za jejich pomoc s přípravou i průběhem soutěže. Poděkování patří i městu Opočnu a obci Pohoří, kteří přispěli nemalou částkou na provoz rybářského kroužku a také sponzorům firmám Veolia a Walter za finanční pomoc. Poděkování patří také rybářským potřebám Adler, které dodaly ceny vítězům a DDM Dobruška za zajištění medailí, poháru a diplomů.

 

 

Pavel Marek

předseda MO ČRS Opočno

 

Zveřejněno 14.6.2010 v rubrice Kroužek mládeže

» (1) komentář

Zlatá udice -zpráva z krajského kola

Zlatá Udice 2010 – územní kolo

Hradec Králové 14. – 16. Května 2010-05-18

 

Naše MO ČRS Opočno vyslala na územní kolo Zlaté Udice po dlouhých letech závodní družstvo, které mělo za úkol zúčastnit se a sbírat cenné zkušenosti pro další roky.

Naši reprezentanti byli vybráni z nejlépe umístěných závodníků při místním kole Zlaté Udice, která se konala 8. a 9. května 2010 v klubovně naší organizace a přilehlých prostorách a následující den na zámeckých rybnících v Opočně.

Naši organizaci reprezentovali: Václav Mervart, Michal Smažík, Luboš Petr, Čtvrtečka Jiří, za děvčata závodila Sandra Kováčová a za dorostence Jiří Rohlena. A nutno říci, že naši zástupci si rozhodně ostudu neudělali. Zvláště při lovu ryb udicí, které se konalo v sobotu 15.5. na řece Orlici v Hradci Králové – Malšovicích zdatně šlapali na paty daleko zkušenějším družstvům. Nedělní technické disciplíny našemu družstvu v lepší umístění nepomohly, ale příště to už bude lepší.

Nakonec naše družstvo skončilo na šestém místě z osmi účastníků a zvláště 13. místo Luboše Petra a 15. místo Václava Mervarta v hodnocení jednotlivců  stojí za uznání.

Budeme si tedy pro nadcházející období přát, aby děti navštěvující kroužek rybářské mládeže, vstřebávali nabité informace a mohli je pak prodat ve formě skvělých výsledků při rybářských soutěžích, jako je Zlatá Udice.

 

Nejlepší z místního kola Zlaté Udice:

zleva Michal Smažík, Jiří Rohlena, Václav Mervart a Luboš Petr

no images were found

Výsledky územního kola Zlaté udice 2010

Zveřejněno v rubrice Kroužek mládeže

» (0) komentářů

Lov ryb na Farském rybníku v Přepychách

Jedna z nejpříjemnějších činností kroužku je vyzkoušet si rybolov vpraxi

Zveřejněno 9.11.2009 v rubrice Kroužek mládeže

» (0) komentářů

« Novější příspěvky
Copyright © 2009, MO ČRS Opočno. Všechna práva vyhrazena.
Created by www.mr-webdesign.eu