Povolenky

Informace pro členy MO ČRS Opočno pro rok 2013

Informace pro členy MO ČRS Opočno pro rok 2013

 

Členové,  kteří budou v roce 2013 žádat o slevu z roční povolenky z důvodu studia anebo na základě platného průkazu ZTP nebo ZTP/P odevzdají společně s povolenkou k lovu ryb z roku 2012 a legitimací také kopii dokladu, na jehož  základě žádají o slevu. Zabrání tím možnému oddálení výdeje povolenky.

Brigádnická povinnost členů do věku 60 let (pro ročník narození 1953 a starší už není) je 9 hodin. Člen si může vybrat, zda brigádu odpracuje, anebo uhradí brigádu v hotovosti při převzetí povolenky v částce  900,- Kč anebo částku zašle na účet při platbě povolenky – viz níže.

Každý člen je povinen do konce února 2013 uhradit níže uvedený celkový členský příspěvek !!

kategorie

Členská známka

Provozní výdaje

Celkem členský příspěvek

Dospělý člen

400

+

180

=

580

Mládež do 18 let

200

+

180

=

380

Mládež do 15 let

100

+

0

=

100

Každý nový člen nad 16 let zaplatí zápisné 400,- kč. Provozní výdaje tvoří: provozní příspěvek 100,- + manipulační poplatek 30,-  +  20,- krmení pro ryby, + 30,- vlastní zarybnění.

Ceny povolenek

Mimopstruhová

Pstruhová

Celorepubliková roční

2850

3150

Celosvazová dospělí

1950

2050

Celosvazová 16-18, invalidé

1300

1350

Celosvazová mládež do 15 let

650

700

Územní krajská dospělí

1100

1200

Územní krajská 16-18, invalidé

650

700

Územní krajská mládež do 15let

400

450

Platbu proveďte na účet MO ČRS Opočno, číslo účtu 1242089399/0800. Při platbě v bance i na poště uveďte jako variabilní symbol své evidenční číslo a jako specifický symbol kód platby.

Příklad:      7307001          2             (plátce platí členský příspěvek a územní MP povolenku, celkem 1680,-Kč)

 

V případě opožděné platby členského příspěvku (po 28.2.2013) přičtěte k placené částce zápisné ve výši 400,-Kč jako nový člen a do specifického symbolu uveďte kód platby rozšířený o číslo 55.

Příklad:      7307001          255         (plátce platí členský příspěvek, územní MP povolenku a zápisné, celkem 2080,-Kč)

 

Kdo se rozhodne zaplatit brigádu na účet, přičte k placené částce cenu brigády 900,- Kč a do specifického symbolu uvede kód platby rozšířený a číslo 99.

Příklad:    7307001            399         (plátce platí členský příspěvek, územní MP a P povolenku a brigádu, celkem 3780,-Kč)  

  

V případě nesplněných členských povinností za rok 2012 nebude vydána povolenka k lovu ryb dříve, než bude tento prohřešek vyřešen (řiďte se pokyny dozorčí komise MO).

Povolenky budou vydávány  v klubovně MO v Opočně. Pro každý výdejní termín je stanoven nejzazší termín příslušné platby povolenky v následující tabulce. Ve vlastním zájmu se snažte využít níže nabízené termíny výdejů povolenek. Po ukončení plánovaného výdeje povolenek, bude možný pouze mimořádný výdej povolenky po individuální domluvě s hospodářem.

Poslední možný termín platby u peněžního ústavu

Termín výdeje povolenky

Čas výdeje povolenky

21.12.2012

pátek 4.1.2013

 od 17,00 do 19,00 hod.

23.1.2013

pondělí 4.2.2013

od 16,00 do 18,00 hod.

13.2.2013

sobota 23.2.2013

od 14,00 do 16,00 hod.

28.2.2013

středa 13.3.2013

od 17,00 do 19,00 hod.

středa 10.4.2013

od 17,00 do 19,00 hod.

Při výdeji povolenek je každý člen povinen oznámit případné změny v jeho kontaktních datech (adresa, telefon, e-mail) a předložit  p l a t n ý  státní rybářský lístek. Výdej povolenek v termínu 4.1.2013 bude umožněn pouze členům, kteří mají splněny všechny výše uvedené povinnosti a odevzdají řádně vyplněnou MP povolenku k lovu ryb za rok 2012 a legitimaci nejpozději 1.1.2013!  Bez splnění těchto povinností nebude povolenka vydána!!!

 

Pozvánka na výroční členskou schůzi

Výroční členská schůze MO ČRS Opočno, včetně povinného školení, se koná v sobotu 16. března 2013 od 8:00 hod v sále Kulturního domu Dobruška. Účast všech členů je povinná.

 

Ve vlastním zájmu sledujte webové stránky naší MO – www.mo-opocno.cz a vývěsky v Opočně a Dobrušce. Případné náměty a připomínky zasílejte na e-mail adresu :mocrs.opocno@seznam.cz

Zveřejněno 27.1.2013 v rubrice Povolenky

» (0) komentářů

Kombinace plateb pro rok 2013

Kombinace plateb pro rok 2013
Dospělí členové
kód plat. popl. MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. MP republik. P republik. celkem platba
1 580 580
2 580 1100 1680
3 580 1100 1200 2880
4 580 1200 1780
5 580 2000 2580
6 580 2000 2100 4680
7 580 2100 2680
8 580 2900 3480
9 580 2900 3200 6680
10 580 3200 3780
11 580 1100 2100 3780
12 580 1100 3200 4880
13 580 1200 2000 3780
14 580 1200 2900 4680
15 580 2000 3200 5780
16 580 2100 2900 5580
Invalidé
kód plat. popl. MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. celk.platba
17 580 580
18 580 650 1230
19 580 650 700 1930
20 580 700 1280
21 580 1350 1930
22 580 1350 1400 3330
23 580 1400 1980
24 580 650 1400 2630
25 580 700 1400 2680
Mládež 16 – 18 let
kód plat. popl. MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. celk.platba
26 380 380
27 380 650 1030
28 380 650 700 1730
29 380 700 1080
30 380 1350 1730
31 380 1350 1400 3130
32 380 1400 1780
33 380 650 1400 2430
34 380 700 1350 2430
Mládež do 15 let
kód plat. popl. MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. celk.platba
35 100 100
36 100 400 500
37 100 400 450 950
38 100 450 550
39 100 650 750
40 100 650 700 1450
41 100 700 800
42 100 400 700 1200
43
100 450 650 1200

 

Zveřejněno v rubrice Povolenky

» (0) komentářů

Upozornění

Nejpozději do 29. 2. 2012 je každý člen povinen zaplatit minimálně členský příspěvek!

Zveřejněno 27.2.2012 v rubrice Povolenky

» (0) komentářů

Informace pro členy

 

Informace pro členy:

  

Blíží se termín odevzdávání povolenek.. Pokud se již letos nechystáte na ryby, můžete povolenky odevzdat již nyní a to buď do pošt. schránky MO Opočno na dílně pana Kosaře v Nádražní ul. (bývalá prodejna ryb. potřeb), v prodejně ryb. potřeb Adler v Dobrušce nebo na adresu MO ČRS Opočno – Zdeněk Vašíček, Podzámčí 717, Opočno.

 

Vzor správného vyplnění úlovkového lístku je na www.mo-opocno.cz , v případě potřeby se můžete přijít zeptat osobně každou středu od 15,00 do 17,00 do klubovny MO ČRS Opočno v Lišťovině.

 

Zveřejněno 8.11.2011 v rubrice Povolenky

» (0) komentářů

Informace pro zájemce o členství v Českém rybářském svazu

Informace pro zájemce o členství v

 ČESKÉM  RYBÁŘSKÉM  SVAZU

 

 

Zájemce musí vyplnit tiskopis „Přihláška za člena ČRS“ do 31.12.2011. Tyto jsou k dispozici v Informačním centru města Opočna nebo v prodejně rybářských potřeb na náměstí F. L. Věka v Dobrušce, kde lze vyplněný tiskopis i nechat. Další info bude zájemcům zasláno písemně.

Zveřejněno v rubrice Povolenky

» (0) komentářů

Informace pro členy MO ČRS Opočno

Informace pro členy MO ČRS Opočno

Povolenky z roku 2010 s řádně vyplněným přehledem o úlovcích a členskou legitimaci je třeba vrátit na adresu MO ČRS Opočno (případně do prodejny Adler v Dobrušce na náměstí nebo u p. Kosaře v Opočně) nejpozději do 15.12.2010 pro vodu Pstruhovou a do 15.1.2011 pro vodu Mimopstruhovou. Návod na řádné vyplnění sumáře úlovků a docházek pro vody P a MP je možné zhlédnout na www.mo-opocno.cz nebo na nástěnkách v Dobrušce a v Opočně. Ti z Vás, kteří nedostatečně nebo chybně vyplníte sumář úlovků a docházek nebo evidenci docházek a úlovků, budete písemně pozváni k mimořádnému proškolení. Členové,  kteří budou v roce 2011 žádat o slevu z roční povolenky z důvodu studia anebo na základě platného průkazu ZTP nebo ZTP/P odevzdají společně s povolenkou k lovu ryb na rok 2010 a legitimací také kopii dokladu, na jehož  základě žádají o slevu. Zabrání tím možnému oddálení výdeje povolenky.

Brigádnická povinnost členů do věku 60 let (pro ročník narození 1951 a starší už není) je 9 hodin. Člen si může vybrat, zda brigádu odpracuje, anebo uhradí brigádu v hotovosti při převzetí povolenky v částce  900,- Kč anebo částku zašle na účet při platbě povolenky – viz níže.

Každý člen je povinen do konce února 2011 uhradit níže uvedený celkový členský příspěvek !!

kategorie

Členská známka

 

Provozní výdaje

 

Celkem členský příspěvek

Dospělý člen

400,-

+

200,-

=

600,-

Mládež do 18 let

200,-

+

200,-

=

400,-

Mládež do 15 let

100,-

+

 

=

100,-

 Každý nový člen nad 16 let zaplatí zápisné 300,- kč. Provozní výdaje tvoří: provozní příspěvek 100,- + manipulační poplatek 30,-  +  nová legitimace 20,- +  50,- krmení pro ryby.

Ceny povolenek

Mimopstruhová

Pstruhová

Celorepubliková roční

2700,-

3000,-

Celosvazová dospělí

1800,-

1900,-

Celosvazová 16-18, invalidé

1200,-

1300,-

Celosvazová mládež do 15 let

600,-

650,-

Územní krajská dospělí

1000,-

1100,-

Územní krajská 16-18, invalidé

600,-

650,-

Územní krajská mládež do 15let

400,-

450,-

Platbu proveďte na účet MO ČRS Opočno, číslo účtu 1242089399/0800. Při platbě v bance i na poště uveďte jako variabilní symbol své evidenční číslo a jako konstantní symbol kód platby.

Příklad:        7307001          2             (plátce platí členský příspěvek a územní MP povolenku, celkem 1600,-Kč)

 

V případě opožděné platby členského příspěvku (po 28.2.2011) přičtěte k placené částce zápisné ve výši 300,-Kč jako nový člen a do konstantního symbolu uveďte kód platby rozšířený o číslo 55.

Příklad:        7307001          255         (plátce platí členský příspěvek, územní MP povolenku a zápisné, celkem 1900,-Kč)

 

Kdo se rozhodne zaplatit brigádu na účet, přičte k placené částce cenu brigády 900,- Kč a do konstantního symbolu uvede kód platby rozšířený a číslo 99.

Příklad:    7307001              399         (plátce platí členský příspěvek, územní MP a P povolenku a brigádu, celkem 3600,-Kč)  

  

V případě nesplněných členských povinností za rok 2010 (nesplněná brigáda), plaťte p o u z e celkový členský příspěvek .

Povolenky budou vydávány v klubovně v Opočně. Pro každý výdejní termín je stanoven nejzazší termín příslušné platby povolenky v následující tabulce. Ve vlastním zájmu se snažte využít níže nabízené termíny výdejů povolenek. Po ukončení plánovaného výdeje povolenek, bude možný pouze mimořádný výdej povolenky po individuální domluvě s hospodářem.

Poslední možný termín platby u peněžního ústavu

Termín výdeje povolenky

Čas výdeje povolenky

20.12.2010

3.1.2011 (pondělí)

od 16,00 do 18,00 hod

12.1.2011

22.1.2011 (sobota)

od 14,00 do 16,00 hod

28.1.2011

9.2.2011 (středa)

od 17,00 do 19,00 hod

16.2.2011

26.2.2011 (sobota)

od 14,00 do 16,00 hod

28.2.2011

16.3.2011 (středa)

od 17,00 do 19,00 hod

 

20.4.2011 (středa)

od 17,00 do 19,00 hod

Při výdeji povolenek je každý člen povinen oznámit případné změny v jeho kontaktních datech (adresa, telefon, e-mail) a předložit  p l a t n ý  státní rybářský lístek. Výdej povolenek v termínu 3.1.2011 bude umožněn pouze členům, kteří mají splněny všechny výše uvedené povinnosti a při výdeji odevzdají řádně vyplněnou MP povolenku k lovu ryb za rok 2010 a legitimaci.  Bez splnění těchto povinností nebude povolenka vydána!!!

 

Pozvánka na výroční členskou schůzi

Výroční členská schůze MO ČRS Opočno, včetně povinného školení, se koná v sobotu 5. března 2011 v 8:00 hod v sále Kulturního domu Dobruška. Účast všech členů je povinná.

 

Případné náměty a připomínky směrujte na e-mail  adresu:        mocrs.opocno@seznam.cz

Zveřejněno 5.12.2010 v rubrice Povolenky

» (0) komentářů

Termíny vydávání povolenek pro rok 2011

Příloha č. 1

 

Termíny vydávání povolenek pro rok 2011

 

 

 

Termín platby u peněžního ústavu

Nejbližší termín výdeje povolenky

Termín výdeje

20.12.2010

3.1.2011 (pondělí)

od 16,00 do 18,00 hod

12.1.2011

22.1.2011 (sobota)

od 14,00 do 16,00 hod

28.1.2011

9.2.2011 (středa)

od 17,00 do 19,00 hod

16.2.2011

26.2.2011 (sobota)

od 14,00 do 16,00 hod

28.2.2011

16.3.2011 (středa)

od 17,00 do 19,00 hod

 

20.4.2011 (středa)

od 17,00 do 19,00 hod

Zveřejněno v rubrice Povolenky

» (0) komentářů

Výpočty cen a plateb pro rok 2011

Zveřejněno v rubrice Povolenky

» (0) komentářů

Jak správně vyplnit sumář

Správně vyplněný sumář můžete také odevzdat zde na prodejně firmy Adler. Ti z vás, kteří  v roce 2010 chytali pouze na roční povolenku pro pstruhové revíry, odevzdají společně s povolenkou také členskou legitimaci.  Kdo chytal současně i na roční povolenku pro revíry mimopstruhové, odevzdá členskou legitimaci až s odevzdáním povolenky pro revíry mimopstruhové. Povolenky můžete odevzdávat poštou na adresu organizace, v prodejně rybářských potřeb na náměstí v Dobrušce anebo v prodejně rybářských potřeb u p. Kosaře v Opočně.

Kliknutím v obrázku jej zvětšíte !

Zveřejněno 13.11.2010 v rubrice Povolenky

» (0) komentářů

Poslední termín výdeje povolenek

Poslední termín výdeje povolenek

 

Pondělí 12.4.

 

Klubovna v Opočně Lišťovině, od 16,00 hodin do 17,30 hodin

 

Nezapomeňte na povinnost přinést 1kg suchého chleba a předložit státní rybářský lístek ke kontrole údajů .

Zveřejněno 30.3.2010 v rubrice Povolenky

» (0) komentářů

« Novější příspěvkyStarší příspěvky »
Copyright © 2009, MO ČRS Opočno. Všechna práva vyhrazena.
Created by www.mr-webdesign.eu