Povolenky

Kombinace plateb pro rok 2016

Dospělí členové 60+ (ročník 1956 a starší)

kód plat. popl. MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. MP republik. P republik. celkem platba
1 580 0 580
2 580 0 1100 1680
3 580 0 1100 1200 2880
4 580 0 1200 1780
5 580 0 2100 2680
6 580 0 2100 2150 4830
7 580 0 2150 2730
8 580 0 3150 3730
9 580 0 3150 3250 6980
10 580 0 3250 3830
11 580 0 1100 2150 3830
12 580 0 1100 3250 4930
13 580 0 1200 2100 3880
14 580 0 1200 3150 4930
15 580 0 2100 3250 5930
16 580 0 2150 3150 5880

Dospělí členové brigádně povinní

kód plat. popl. brigáda MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. MP republik. P republik. celkem platba
199 580 0 580
299 580 800 1100 2480
399 580 800 1100 1200 3680
499 580 800 1200 2580
599 580 800 2100 3480
699 580 800 2100 2150 5630
799 580 800 2150 3530
899 580 800 3150 4530
999 580 800 3150 3250 7780
1099 580 800 3250 4630
1199 580 800 1100 2150 4630
1299 580 800 1100 3250 5730
1399 580 800 1200 2100 4680
1499 580 800 1200 3150 5730
1599 580 800 2100 3250 6730
1699 580 800 2150 3150 6680

Invalidé, studenti starší 18-ti let
* Studenti starší 18-ti let uvedou kód platby podle tabulky Invalidé a k částce připočtoucenu brigády 800,-kč

kód plat. popl. brigáda invalidé brigáda. studenti MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. celk. platba invalidé celk. platba stud*
17 580 0 0 580 580
18 580 0 800 650 1230 2030
19 580 0 800 650 700 1930 2730
20 580 0 800 700 1280 2080
21 580 0 800 1400 1980 2780
22 580 0 800 1400 1450 3430 4230
23 580 0 800 1450 2030 2830
24 580 0 800 650 1450 2680 3480
25 580 0 800 700 1450 2730 3530

Mládež 16 – 18 let

kód plat. popl. brigáda MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. celk.platba
26 380 0 380
27 380 400 650 1430
28 380 400 650 700 2130
29 380 400 700 1480
30 380 400 1400 2180
31 380 400 1400 1450 3630
32 380 400 1450 2230
33 380 400 650 1450 2880
34 380 400 700 1400 2880

Mládež do 15 let

kód plat. popl. brigáda MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. celk.platba
35 100 0 100
36 100 0 400 500
37 100 0 400 450 950
38 100 0 450 550
39 100 0 700 800
40 100 0 700 750 1550
41 100 0 750 850
42 100 0 400 750 1250
43 100 0 450 700 1250

Při platbě nahlaste platbu na účet MO ČRS Opočno, číslo účtu 1242089399/0800 a jako variabilní symbol uveďte svoje evidenční číslo, které jste obdrželi a kód platby uveďte jako specifický symbol.

Příklad: 7307001 ( Vaše evč ) 399 ( platba členství+brigáda+územní MP+územní P )

Zveřejněno 7.1.2016 v rubrice Povolenky

Komentáře nejsou povoleny

Informace pro členy MO ČRS Opočno pro rok 2015

Povolenky z roku 2014 s řádně vyplněným přehledem o úlovcích a členskou legitimaci je třeba vrátit na adresu MO ČRS Opočno (případně do prodejny Adler v Dobrušce na náměstí nebo u p. Kosaře v Opočně) nejpozději do 15.12.2014 pro vodu pstruhovou a do 15.1.2015 pro vodu mimopstruhovou. Návod na řádné vyplnění sumáře úlovků a docházek pro vody P a MP je možné zhlédnout na www.mo-opocno.cz. Ti z Vás, kteří nedostatečně nebo chybně vyplníte sumář úlovků a docházek nebo evidenci docházek a úlovků, budete písemně pozváni k mimořádnému proškolení. Členové, kteří budou v roce 2015 žádat o slevu z roční povolenky z důvodu studia anebo na základě platného průkazu ZTP nebo ZTP/P odevzdají společně s povolenkou k lovu ryb z roku 2014 a legitimací také kopii dokladu, na jehož základě žádají o slevu. Zabrání tím možnému oddálení výdeje povolenky. Státní rybářský lístek neodevzdávejte!

Brigádnická povinnost členů je 10 hodin. Mládež od 16 do 18 let má brigádnickou povinnost 5 hodin. Brigádně povinný člen dle usnesení Výroční členské schúze MOČRS Opočno konané dne 15.3.2014 provede nejdříve uhrazení brigády ve výši 800,-kč, mládež 16-18 let částku 400,-. Tuto částku je třeba uhradit společně s členským příspěvkem. Po jejím odpracování, nebo odpracování části brigády, dostane brigádu nebo její poměrnou část dle usnesení z VČS 2014 zaplacenou. Brigádnická povinnost se nevztahuje na členy ve věku 60 let (ročník narození 1955) a starší, ženy, držitele průkazu ZTP a ZTP/P a členy, kteří si chtějí udržet pouze členství a nebudou si během roku 2015 pořizovat žádnou z povolenek ČRS.

Každý člen je povinen do 28.2. 2015 uhradit níže uvedený celkový členský příspěvek !!

kategorie Členská známka   Brigáda   Provozní výdaje Celkem členský příspěvek
Dospělý člen 400 + 800 + 180 = 1380
Člen 60+,

Dospělý člen – pouze členství

400 + 0 + 180 = 580
Mládež do 18 let 200 + 400 + 180 = 780
Ml. do 18-ti let – pouze členství 200 + 0 + 180 = 380
Mládež do 15 let 100 + 0 + 0 = 100

Každý nový člen nad 16 let včetně zaplatí zápisné 500,- kč. Provozní výdaje tvoří: provozní příspěvek 100,- + manipulační poplatek 30,- + 20,- krmení pro ryby, + 30,- vlastní zarybnění.

 

Výše ceny jednotlivých povolenek je rozepsána v kombinacích plateb povolenek na zadní straně tohoto listu. Věnujte prosím zvýšenou pozornost správné volbě kódu platby.

Platbu proveďte na účet MO ČRS Opočno, číslo účtu 1242089399/0800. Při platbě v bance i na poště uveďte jako variabilní symbol své evidenční číslo a jako specifický symbol kód platby.

Příklad:      7307001          299         (plátce je brigádně povinný a platí celkový členský příspěvek a územní MP povolenku, celkem 2480,-Kč)

V případě opožděné platby členského příspěvku (po 28.2.2015) přičtěte k placené částce zápisné ve výši 500,-Kč jako nový člen a do specifického symbolu uveďte kód platby rozšířený o číslo 55.

Příklad:      7307001          49955    (plátce je brigádně povinný a platí celkový členský příspěvek, územní P povolenku a zápisné, celkem 3080,-Kč)

V případě nesplněných členských povinností za rok 2014 nebude vydána povolenka k lovu ryb dříve, než bude tento prohřešek vyřešen (řiďte se pokyny dozorčí komise MO).

Povolenky budou vydávány v klubovně MO v Opočně – Lišťovině. Pro každý výdejní termín je stanoven nejzazší termín příslušné platby povolenky v následující tabulce. Ve vlastním zájmu se snažte využít níže nabízené termíny výdejů povolenek. Po ukončení plánovaného výdeje povolenek, bude možný pouze mimořádný výdej povolenky po individuální domluvě s hospodářem.

Poslední možný termín platby u peněžního ústavu Termín výdeje povolenky Čas výdeje povolenky
20.12.2014 sobota 3.1.2015 od 13,00 do 15,00 hodin
21.1.2015 pondělí 2.2.2015 od 17,00 do 18,30 hodin
11.2.2015 sobota 21.2.2015 od 14,00 do 16,00 hodin
27.2.2015 středa 11.3.2015 od 17,00 do 18,30 hodin
pondělí 6.4.2015 od 17,00 do 18,00 hodin

Při výdeji povolenek je každý člen povinen oznámit případné změny v jeho kontaktních datech (adresa, telefon, e-mail) a předložit p l a t n ý státní rybářský lístek. Výdej povolenek v termínu 3.1.2015 bude umožněn pouze členům, kteří mají splněny všechny výše uvedené povinnosti a odevzdají řádně vyplněnou MP povolenku k lovu ryb za rok 2014 a legitimaci nejpozději 1.1.2015! Bez splnění těchto povinností nebude povolenka vydána!!!

Pozvánka na výroční členskou schůzi
Výroční členská schůze MO ČRS Opočno, včetně povinného školení, se koná v sobotu 14. března 2015 od 8:00 hod v sále Kulturního domu Dobruška. Účast všech členů je povinná.

Zveřejněno 8.12.2014 v rubrice Povolenky

» (0) komentářů

Kombinace plateb pro rok 2015

Dospělí členové 60+ (ročník 1955 a starší)

kód plat. popl. MP územ P územ MP celos P celos MP repub P repub celk. platba
1 580 0 580
2 580 0 1100 1680
3 580 0 1100 1200 2880
4 580 0 1200 1780
5 580 0 2100 2680
6 580 0 2100 2150 4830
7 580 0 2150 2730
8 580 0 3150 3730
9 580 0 3150 3250 6980
10 580 0 3250 3830
11 580 0 1100 2150 3830
12 580 0 1100 3250 4930
13 580 0 1200 2100 3880
14 580 0 1200 3150 4930
15 580 0 2100 3250 5930
16 580 0 2150 3150 5880

Dospělí členové brigádně povinní

kód plat. popl. brigáda MP územ P územ MP celos P celos MP repub P repub celkem platba
199 580 0 580
299 580 800 1100 2480
399 580 800 1100 1200 3680
499 580 800 1200 2580
599 580 800 2100 3480
699 580 800 2100 2150 5630
799 580 800 2150 3530
899 580 800 3150 4530
999 580 800 3150 3250 7780
1099 580 800 3250 4630
1199 580 800 1100 2150 4630
1299 580 800 1100 3250 5730
1399 580 800 1200 2100 4680
1499 580 800 1200 3150 5730
1599 580 800 2100 3250 6730
1699 580 800 2150 2150 6680

Invalidé, studenti starší 18-ti let

kód plat. popl. brig invalidé brig stud MP územ P územ MP celos P celos celk. platba inval celk. platba stud*
17 580 0 0 580 580
18 580 0 800 650 1230 2030
19 580 0 800 650 700 1930 2730
20 580 0 800 700 1280 2080
21 580 0 800 1400 1980 2780
22 580 0 800 1400 1450 3430 4230
23 580 0 800 1450 2030 2830
24 580 0 800 650 1450 2680 3480
25 580 0 800 700 1450 2730 3530

Mládež 16 – 18 let

kód plat. popl. brigáda MP územ P územ MP celos P celos celk.platba
26 380 0 380
27 380 400 650 1430
28 380 400 650 700 2130
29 380 400 700 1480
30 380 400 1400 2180
31 380 400 1400 1450 3630
32 380 400 1450 2230
33 380 400 650 1450 2880
34 380 400 700 1400 2880

Mládež do 15 let

kód plat. popl. brigáda MP územ P územ MP celos P celos celk.platba
35 100 0 100
36 100 0 400 500
37 100 0 400 450 950
38 100 0 450 550
39 100 0 700 800
40 100 0 700 750 1550
41 100 0 750 850
42 100 0 400 750 1250
43 100 0 450 700 1250

* Studenti starší 18-ti let uvedou kód platby podle tabulky Invalidé a k částce připočtoucenu brigády 800,-kč

Při platbě nahlaste platbu na účet MO ČRS Opočno, číslo účtu 1242089399/0800 a jako variabilní symbol uveďte svoje evidenční číslo, které jste obdrželi a kód platby uveďte jako specifický symbol.

Příklad: 7307001 ( Vaše evč ) 399 ( platba členství+brigáda+územní MP+územní P )

Zveřejněno v rubrice Povolenky

» (0) komentářů

Kombinace plateb pro rok 2014

Kombinace plateb pro rok 2014
Dospělí členové 60+ (ročník 1954 a starší)
kód plat. popl. MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. MP republik. P republik. celkem platba
1 580 0 580
2 580 0 1100 1680
3 580 0 1100 1200 2880
4 580 0 1200 1780
5 580 0 2000 2580
6 580 0 2000 2100 4680
7 580 0 2100 2680
8 580 0 2900 3480
9 580 0 2900 3200 6680
10 580 0 3200 3780
11 580 0 1100 2100 3780
12 580 0 1100 3200 4880
13 580 0 1200 2000 3780
14 580 0 1200 2900 4680
15 580 0 2000 3200 5780
16 580 0 2100 2900 5580
Dospělí členové brigádně povinní
kód plat. popl. brigáda MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. MP republik. P republik. celkem platba
199 580 800 1380
299 580 800 1100 2480
399 580 800 1100 1200 3680
499 580 800 1200 2580
599 580 800 2000 3380
699 580 800 2000 2100 5480
799 580 800 2100 3480
899 580 800 2900 4280
999 580 800 2900 3200 7480
1099 580 800 3200 4580
1199 580 800 1100 2100 4580
1299 580 800 1100 3200 5680
1399 580 800 1200 2000 4580
1499 580 800 1200 2900 5480
1599 580 800 2000 3200 6580
1699 580 800 2100 2900 6380
Invalidé
kód plat. popl. brigáda MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. celk.platba
17 580 0 580
18 580 0 650 1230
19 580 0 650 700 1930
20 580 0 700 1280
21 580 0 1350 1930
22 580 0 1350 1400 3330
23 580 0 1400 1980
24 580 0 650 1400 2630
25 580 0 700 1400 2680
Mládež 16 – 18 let
kód plat. popl. brigáda MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. celk.platba
26 380 400 780
27 380 400 650 1430
28 380 400 650 700 2130
29 380 400 700 1480
30 380 400 1350 2130
31 380 400 1350 1400 3530
32 380 400 1400 2180
33 380 400 650 1400 2830
34 380 400 700 1350 2830
Mládež do 15 let
kód plat. popl. brigáda MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. celk.platba
35 100 0 100
36 100 0 400 500
37 100 0 400 450 950
38 100 0 450 550
39 100 0 650 750
40 100 0 650 700 1450
41 100 0 700 800
42 100 0 400 700 1200
43
100 0 450 650 1200

Zveřejněno 5.1.2014 v rubrice Novinky,Povolenky

» (0) komentářů

Informace pro členy MO ČRS Opočno pro rok 2014

Informace pro členy MO ČRS Opočno pro rok 2014

Povolenky z roku 2013 s řádně vyplněným přehledem o úlovcích a členskou legitimaci je třeba vrátit na adresu MO ČRS Opočno (případně do prodejny Adler v Dobrušce na náměstí,  u p. Kosaře v Opočně nebo v autoopravně Kováč – Houdkovice) nejpozději do 15.12.2013 pro vodu pstruhovou a do 15.1.2014 pro vodu mimopstruhovou. Návod na řádné vyplnění sumáře úlovků a docházek pro vody P a MP je možné zhlédnout na www.mo-opocno.cz. Ti z Vás, kteří nedostatečně nebo chybně vyplníte sumář úlovků a docházek nebo evidenci docházek a úlovků, budete písemně pozváni k mimořádnému proškolení. Členové,  kteří budou v roce 2014 žádat o slevu z roční povolenky z důvodu studia anebo na základě platného průkazu ZTP nebo ZTP/P odevzdají společně s povolenkou k lovu ryb z roku 2013 a legitimací také kopii dokladu, na jehož  základě žádají o slevu. Zabrání tím možnému oddálení výdeje povolenky.

Brigádnická povinnost členů je 10 hodin. Mládež od 16-18 let má brigádnickou povinnost 5 hodin. Brigádně povinný člen dle usnesení Výroční členské schůze MOČRS Opočno konané dne 16.3.2013 provede nejdříve uhrazení brigády ve výši 800,-Kč, mládež 16-18 částku 400,-Kč. Tuto částku je třeba uhradit společně s členským příspěvkem. Po jejím odpracování, nebo odpracování části brigády, dostane brigádu nebo její poměrnou část dle usnesení z VČS 2013 zaplacenou. Brigádnická povinnost se nevztahuje na členy ve věku 60 let ( ročník narození 1954) a starší, ženy a držitele průkazu ZTP a ZTP/P.

Každý člen je povinen do 28.2. 2014 uhradit níže uvedený celkový členský příspěvek !!

kategorie

Členská známka

Brigáda

Provozní výdaje

Celkem členský příspěvek

Dospělý člen

400

+

800

+

180

=

1380

Mládež do 18 let

200

+

400

+

180

=

780

Člen 60+

400

+

0

+

180

=

580

Každý nový člen nad 16 let zaplatí zápisné 400,- Kč. Provozní výdaje tvoří: provozní příspěvek 100,- + manipulační poplatek 30,-  +  20,- krmení pro ryby, + 30,- vlastní zarybnění.

 

Platbu proveďte na účet MO ČRS Opočno, číslo účtu 1242089399/0800. Při platbě v bance i na poště uveďte jako variabilní symbol své evidenční číslo a jako specifický symbol kód platby.

Příklad:      7307001          299         (plátce je brigádně povinný a platí členský příspěvek a územní MP povolenku, celkem 2480,-Kč)

 

V případě opožděné platby členského příspěvku (po 28.2.2014) přičtěte k placené částce zápisné ve výši 400,-Kč jako nový člen a do specifického symbolu uveďte kód platby rozšířený o číslo 55.

Příklad:      7307001          4955  

Zveřejněno v rubrice Povolenky

Komentáře nejsou povoleny

Informace pro členy MO ČRS Opočno pro rok 2013

Informace pro členy MO ČRS Opočno pro rok 2013

 

Členové,  kteří budou v roce 2013 žádat o slevu z roční povolenky z důvodu studia anebo na základě platného průkazu ZTP nebo ZTP/P odevzdají společně s povolenkou k lovu ryb z roku 2012 a legitimací také kopii dokladu, na jehož  základě žádají o slevu. Zabrání tím možnému oddálení výdeje povolenky.

Brigádnická povinnost členů do věku 60 let (pro ročník narození 1953 a starší už není) je 9 hodin. Člen si může vybrat, zda brigádu odpracuje, anebo uhradí brigádu v hotovosti při převzetí povolenky v částce  900,- Kč anebo částku zašle na účet při platbě povolenky – viz níže.

Každý člen je povinen do konce února 2013 uhradit níže uvedený celkový členský příspěvek !!

kategorie

Členská známka

Provozní výdaje

Celkem členský příspěvek

Dospělý člen

400

+

180

=

580

Mládež do 18 let

200

+

180

=

380

Mládež do 15 let

100

+

0

=

100

Každý nový člen nad 16 let zaplatí zápisné 400,- kč. Provozní výdaje tvoří: provozní příspěvek 100,- + manipulační poplatek 30,-  +  20,- krmení pro ryby, + 30,- vlastní zarybnění.

Ceny povolenek

Mimopstruhová

Pstruhová

Celorepubliková roční

2850

3150

Celosvazová dospělí

1950

2050

Celosvazová 16-18, invalidé

1300

1350

Celosvazová mládež do 15 let

650

700

Územní krajská dospělí

1100

1200

Územní krajská 16-18, invalidé

650

700

Územní krajská mládež do 15let

400

450

Platbu proveďte na účet MO ČRS Opočno, číslo účtu 1242089399/0800. Při platbě v bance i na poště uveďte jako variabilní symbol své evidenční číslo a jako specifický symbol kód platby.

Příklad:      7307001          2             (plátce platí členský příspěvek a územní MP povolenku, celkem 1680,-Kč)

 

V případě opožděné platby členského příspěvku (po 28.2.2013) přičtěte k placené částce zápisné ve výši 400,-Kč jako nový člen a do specifického symbolu uveďte kód platby rozšířený o číslo 55.

Příklad:      7307001          255         (plátce platí členský příspěvek, územní MP povolenku a zápisné, celkem 2080,-Kč)

 

Kdo se rozhodne zaplatit brigádu na účet, přičte k placené částce cenu brigády 900,- Kč a do specifického symbolu uvede kód platby rozšířený a číslo 99.

Příklad:    7307001            399         (plátce platí členský příspěvek, územní MP a P povolenku a brigádu, celkem 3780,-Kč)  

  

V případě nesplněných členských povinností za rok 2012 nebude vydána povolenka k lovu ryb dříve, než bude tento prohřešek vyřešen (řiďte se pokyny dozorčí komise MO).

Povolenky budou vydávány  v klubovně MO v Opočně. Pro každý výdejní termín je stanoven nejzazší termín příslušné platby povolenky v následující tabulce. Ve vlastním zájmu se snažte využít níže nabízené termíny výdejů povolenek. Po ukončení plánovaného výdeje povolenek, bude možný pouze mimořádný výdej povolenky po individuální domluvě s hospodářem.

Poslední možný termín platby u peněžního ústavu

Termín výdeje povolenky

Čas výdeje povolenky

21.12.2012

pátek 4.1.2013

 od 17,00 do 19,00 hod.

23.1.2013

pondělí 4.2.2013

od 16,00 do 18,00 hod.

13.2.2013

sobota 23.2.2013

od 14,00 do 16,00 hod.

28.2.2013

středa 13.3.2013

od 17,00 do 19,00 hod.

středa 10.4.2013

od 17,00 do 19,00 hod.

Při výdeji povolenek je každý člen povinen oznámit případné změny v jeho kontaktních datech (adresa, telefon, e-mail) a předložit  p l a t n ý  státní rybářský lístek. Výdej povolenek v termínu 4.1.2013 bude umožněn pouze členům, kteří mají splněny všechny výše uvedené povinnosti a odevzdají řádně vyplněnou MP povolenku k lovu ryb za rok 2012 a legitimaci nejpozději 1.1.2013!  Bez splnění těchto povinností nebude povolenka vydána!!!

 

Pozvánka na výroční členskou schůzi

Výroční členská schůze MO ČRS Opočno, včetně povinného školení, se koná v sobotu 16. března 2013 od 8:00 hod v sále Kulturního domu Dobruška. Účast všech členů je povinná.

 

Ve vlastním zájmu sledujte webové stránky naší MO – www.mo-opocno.cz a vývěsky v Opočně a Dobrušce. Případné náměty a připomínky zasílejte na e-mail adresu :mocrs.opocno@seznam.cz

Zveřejněno 27.1.2013 v rubrice Povolenky

» (0) komentářů

Kombinace plateb pro rok 2013

Kombinace plateb pro rok 2013
Dospělí členové
kód plat. popl. MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. MP republik. P republik. celkem platba
1 580 580
2 580 1100 1680
3 580 1100 1200 2880
4 580 1200 1780
5 580 2000 2580
6 580 2000 2100 4680
7 580 2100 2680
8 580 2900 3480
9 580 2900 3200 6680
10 580 3200 3780
11 580 1100 2100 3780
12 580 1100 3200 4880
13 580 1200 2000 3780
14 580 1200 2900 4680
15 580 2000 3200 5780
16 580 2100 2900 5580
Invalidé
kód plat. popl. MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. celk.platba
17 580 580
18 580 650 1230
19 580 650 700 1930
20 580 700 1280
21 580 1350 1930
22 580 1350 1400 3330
23 580 1400 1980
24 580 650 1400 2630
25 580 700 1400 2680
Mládež 16 – 18 let
kód plat. popl. MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. celk.platba
26 380 380
27 380 650 1030
28 380 650 700 1730
29 380 700 1080
30 380 1350 1730
31 380 1350 1400 3130
32 380 1400 1780
33 380 650 1400 2430
34 380 700 1350 2430
Mládež do 15 let
kód plat. popl. MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. celk.platba
35 100 100
36 100 400 500
37 100 400 450 950
38 100 450 550
39 100 650 750
40 100 650 700 1450
41 100 700 800
42 100 400 700 1200
43
100 450 650 1200

 

Zveřejněno v rubrice Povolenky

» (0) komentářů

Upozornění

Nejpozději do 29. 2. 2012 je každý člen povinen zaplatit minimálně členský příspěvek!

Zveřejněno 27.2.2012 v rubrice Povolenky

» (0) komentářů

Informace pro členy

 

Informace pro členy:

  

Blíží se termín odevzdávání povolenek.. Pokud se již letos nechystáte na ryby, můžete povolenky odevzdat již nyní a to buď do pošt. schránky MO Opočno na dílně pana Kosaře v Nádražní ul. (bývalá prodejna ryb. potřeb), v prodejně ryb. potřeb Adler v Dobrušce nebo na adresu MO ČRS Opočno – Zdeněk Vašíček, Podzámčí 717, Opočno.

 

Vzor správného vyplnění úlovkového lístku je na www.mo-opocno.cz , v případě potřeby se můžete přijít zeptat osobně každou středu od 15,00 do 17,00 do klubovny MO ČRS Opočno v Lišťovině.

 

Zveřejněno 8.11.2011 v rubrice Povolenky

» (0) komentářů

Informace pro zájemce o členství v Českém rybářském svazu

Informace pro zájemce o členství v

 ČESKÉM  RYBÁŘSKÉM  SVAZU

 

 

Zájemce musí vyplnit tiskopis „Přihláška za člena ČRS“ do 31.12.2011. Tyto jsou k dispozici v Informačním centru města Opočna nebo v prodejně rybářských potřeb na náměstí F. L. Věka v Dobrušce, kde lze vyplněný tiskopis i nechat. Další info bude zájemcům zasláno písemně.

Zveřejněno v rubrice Povolenky

» (0) komentářů

« Novější příspěvkyStarší příspěvky »
Copyright © 2009, MO ČRS Opočno. Všechna práva vyhrazena.
Created by www.mr-webdesign.eu