Informace pro členy MO ČRS Opočno pro rok 2014

Informace pro členy MO ČRS Opočno pro rok 2014

Povolenky z roku 2013 s řádně vyplněným přehledem o úlovcích a členskou legitimaci je třeba vrátit na adresu MO ČRS Opočno (případně do prodejny Adler v Dobrušce na náměstí,  u p. Kosaře v Opočně nebo v autoopravně Kováč – Houdkovice) nejpozději do 15.12.2013 pro vodu pstruhovou a do 15.1.2014 pro vodu mimopstruhovou. Návod na řádné vyplnění sumáře úlovků a docházek pro vody P a MP je možné zhlédnout na www.mo-opocno.cz. Ti z Vás, kteří nedostatečně nebo chybně vyplníte sumář úlovků a docházek nebo evidenci docházek a úlovků, budete písemně pozváni k mimořádnému proškolení. Členové,  kteří budou v roce 2014 žádat o slevu z roční povolenky z důvodu studia anebo na základě platného průkazu ZTP nebo ZTP/P odevzdají společně s povolenkou k lovu ryb z roku 2013 a legitimací také kopii dokladu, na jehož  základě žádají o slevu. Zabrání tím možnému oddálení výdeje povolenky.

Brigádnická povinnost členů je 10 hodin. Mládež od 16-18 let má brigádnickou povinnost 5 hodin. Brigádně povinný člen dle usnesení Výroční členské schůze MOČRS Opočno konané dne 16.3.2013 provede nejdříve uhrazení brigády ve výši 800,-Kč, mládež 16-18 částku 400,-Kč. Tuto částku je třeba uhradit společně s členským příspěvkem. Po jejím odpracování, nebo odpracování části brigády, dostane brigádu nebo její poměrnou část dle usnesení z VČS 2013 zaplacenou. Brigádnická povinnost se nevztahuje na členy ve věku 60 let ( ročník narození 1954) a starší, ženy a držitele průkazu ZTP a ZTP/P.

Každý člen je povinen do 28.2. 2014 uhradit níže uvedený celkový členský příspěvek !!

kategorie

Členská známka

Brigáda

Provozní výdaje

Celkem členský příspěvek

Dospělý člen

400

+

800

+

180

=

1380

Mládež do 18 let

200

+

400

+

180

=

780

Člen 60+

400

+

0

+

180

=

580

Každý nový člen nad 16 let zaplatí zápisné 400,- Kč. Provozní výdaje tvoří: provozní příspěvek 100,- + manipulační poplatek 30,-  +  20,- krmení pro ryby, + 30,- vlastní zarybnění.

 

Platbu proveďte na účet MO ČRS Opočno, číslo účtu 1242089399/0800. Při platbě v bance i na poště uveďte jako variabilní symbol své evidenční číslo a jako specifický symbol kód platby.

Příklad:      7307001          299         (plátce je brigádně povinný a platí členský příspěvek a územní MP povolenku, celkem 2480,-Kč)

 

V případě opožděné platby členského příspěvku (po 28.2.2014) přičtěte k placené částce zápisné ve výši 400,-Kč jako nový člen a do specifického symbolu uveďte kód platby rozšířený o číslo 55.

Příklad:      7307001          4955  

Zveřejněno 5.1.2014 v rubrice Povolenky

Komentáře nejsou povoleny

Comments are closed.

Copyright © 2009, MO ČRS Opočno. Všechna práva vyhrazena.
Created by www.mr-webdesign.eu