Informace pro členy MO ČRS Opočno pro rok 2015

Povolenky z roku 2014 s řádně vyplněným přehledem o úlovcích a členskou legitimaci je třeba vrátit na adresu MO ČRS Opočno (případně do prodejny Adler v Dobrušce na náměstí nebo u p. Kosaře v Opočně) nejpozději do 15.12.2014 pro vodu pstruhovou a do 15.1.2015 pro vodu mimopstruhovou. Návod na řádné vyplnění sumáře úlovků a docházek pro vody P a MP je možné zhlédnout na www.mo-opocno.cz. Ti z Vás, kteří nedostatečně nebo chybně vyplníte sumář úlovků a docházek nebo evidenci docházek a úlovků, budete písemně pozváni k mimořádnému proškolení. Členové, kteří budou v roce 2015 žádat o slevu z roční povolenky z důvodu studia anebo na základě platného průkazu ZTP nebo ZTP/P odevzdají společně s povolenkou k lovu ryb z roku 2014 a legitimací také kopii dokladu, na jehož základě žádají o slevu. Zabrání tím možnému oddálení výdeje povolenky. Státní rybářský lístek neodevzdávejte!

Brigádnická povinnost členů je 10 hodin. Mládež od 16 do 18 let má brigádnickou povinnost 5 hodin. Brigádně povinný člen dle usnesení Výroční členské schúze MOČRS Opočno konané dne 15.3.2014 provede nejdříve uhrazení brigády ve výši 800,-kč, mládež 16-18 let částku 400,-. Tuto částku je třeba uhradit společně s členským příspěvkem. Po jejím odpracování, nebo odpracování části brigády, dostane brigádu nebo její poměrnou část dle usnesení z VČS 2014 zaplacenou. Brigádnická povinnost se nevztahuje na členy ve věku 60 let (ročník narození 1955) a starší, ženy, držitele průkazu ZTP a ZTP/P a členy, kteří si chtějí udržet pouze členství a nebudou si během roku 2015 pořizovat žádnou z povolenek ČRS.

Každý člen je povinen do 28.2. 2015 uhradit níže uvedený celkový členský příspěvek !!

kategorie Členská známka   Brigáda   Provozní výdaje Celkem členský příspěvek
Dospělý člen 400 + 800 + 180 = 1380
Člen 60+,

Dospělý člen – pouze členství

400 + 0 + 180 = 580
Mládež do 18 let 200 + 400 + 180 = 780
Ml. do 18-ti let – pouze členství 200 + 0 + 180 = 380
Mládež do 15 let 100 + 0 + 0 = 100

Každý nový člen nad 16 let včetně zaplatí zápisné 500,- kč. Provozní výdaje tvoří: provozní příspěvek 100,- + manipulační poplatek 30,- + 20,- krmení pro ryby, + 30,- vlastní zarybnění.

 

Výše ceny jednotlivých povolenek je rozepsána v kombinacích plateb povolenek na zadní straně tohoto listu. Věnujte prosím zvýšenou pozornost správné volbě kódu platby.

Platbu proveďte na účet MO ČRS Opočno, číslo účtu 1242089399/0800. Při platbě v bance i na poště uveďte jako variabilní symbol své evidenční číslo a jako specifický symbol kód platby.

Příklad:      7307001          299         (plátce je brigádně povinný a platí celkový členský příspěvek a územní MP povolenku, celkem 2480,-Kč)

V případě opožděné platby členského příspěvku (po 28.2.2015) přičtěte k placené částce zápisné ve výši 500,-Kč jako nový člen a do specifického symbolu uveďte kód platby rozšířený o číslo 55.

Příklad:      7307001          49955    (plátce je brigádně povinný a platí celkový členský příspěvek, územní P povolenku a zápisné, celkem 3080,-Kč)

V případě nesplněných členských povinností za rok 2014 nebude vydána povolenka k lovu ryb dříve, než bude tento prohřešek vyřešen (řiďte se pokyny dozorčí komise MO).

Povolenky budou vydávány v klubovně MO v Opočně – Lišťovině. Pro každý výdejní termín je stanoven nejzazší termín příslušné platby povolenky v následující tabulce. Ve vlastním zájmu se snažte využít níže nabízené termíny výdejů povolenek. Po ukončení plánovaného výdeje povolenek, bude možný pouze mimořádný výdej povolenky po individuální domluvě s hospodářem.

Poslední možný termín platby u peněžního ústavu Termín výdeje povolenky Čas výdeje povolenky
20.12.2014 sobota 3.1.2015 od 13,00 do 15,00 hodin
21.1.2015 pondělí 2.2.2015 od 17,00 do 18,30 hodin
11.2.2015 sobota 21.2.2015 od 14,00 do 16,00 hodin
27.2.2015 středa 11.3.2015 od 17,00 do 18,30 hodin
pondělí 6.4.2015 od 17,00 do 18,00 hodin

Při výdeji povolenek je každý člen povinen oznámit případné změny v jeho kontaktních datech (adresa, telefon, e-mail) a předložit p l a t n ý státní rybářský lístek. Výdej povolenek v termínu 3.1.2015 bude umožněn pouze členům, kteří mají splněny všechny výše uvedené povinnosti a odevzdají řádně vyplněnou MP povolenku k lovu ryb za rok 2014 a legitimaci nejpozději 1.1.2015! Bez splnění těchto povinností nebude povolenka vydána!!!

Pozvánka na výroční členskou schůzi
Výroční členská schůze MO ČRS Opočno, včetně povinného školení, se koná v sobotu 14. března 2015 od 8:00 hod v sále Kulturního domu Dobruška. Účast všech členů je povinná.

Zveřejněno 8.12.2014 v rubrice Povolenky

» (0) komentářů

Napsat komentář

Copyright © 2009, MO ČRS Opočno. Všechna práva vyhrazena.
Created by www.mr-webdesign.eu