Návrh usnesení z Výroční členské schůze, konané dne 16.3.2013 v Kulturním zařízení města Dobrušky

Návrh usnesení z Výroční členské schůze, konané dne 16.3.2013 v Kulturním zařízení města Dobrušky.

 

1)    Výroční členská schůze schválila:

a)     Zprávu výboru MO o činnosti za rok 2012

b)    Zprávu dozorčí komise za rok 2012

c)     Návrh rozpočtu pro rok 2013

d)    Návrh plánu práce pro rok 2013

 

2)    Výroční členská schůze odvolala:

– z funkce správce brigád pro skupinu Semechnice  p.Miroslava Žida. Skupina Semechnice byla sloučena do skupiny Opočno. Z funkce účetní p. Ivu Václavíkovou. Dále p. Karla Doležala z funkce vedoucího rybářské stráže. Všichni jmenovaní o uvolnění z funkce požádali. Současně všichni jmenovaní byli odvoláni z výboru MOČRS Opočno.

– z funkce místopředsedy MOČRS Opočno p. Tomáše Holance

 

3)    Výroční členská schůze zvolila:

do funkce vedoucího rybářské stráže p. Tomáše Hladíka.

 

4)    Výroční členská schůze ukládá výboru MO:

a)     Dle státního osazovacího plánu pro revír 451086 Zlatý potok 1, vysadit  1300 ks kapra a 1000 ks lína

b)    Dle státního osazovacího plánu pro revír 453093 Zlatý potok 1p, vysadit 2000ks pstruha potočního a 1000ks pstruha duhového.

c)     Z vlastních zdrojů pak zakoupit a vysadit ryby v hodnotě 30000,- kč. Kapr, Štika, candát, úhoří monte, . a do chovných potoků 20000 ks plůdků pstruha potočního.

d)    Po konečném uzavření celkového stavu členské základny zpracovat plán práce do 31.3.2011.

e)     Vysadit roček štiky na Starou řeku a na další vhodné přítoky revíru 451086 Zlatý potok 1. Na vhodných místech vyrobit jízky, pro lepší udržení ročka štiky .

f)      Postihovat  odevzdání povolenky po ukončení její platnosti ve lhůtě delší jak 15 dnů, sankcí odpracováním 9 brigádnických hodin nad rámec povinností.  Neodevzdání povolenky a členské legitimace postihovat taktéž odpracováním 9 brigádnických hodin nad rámec povinností. U povolenek celosvazových a republikových tyto pracovní sankce zdvojnásobit, to je na 18 hodin nad rámec povinností. Na základě pozdního odevzdání povolenky za minulé kalendářní období vydat novou povolenku s minimálně 3-měsíčním odkladem. Lhůta se bude počítat od data převodu příslušné platby za novou povolenku na účet MOČRS Opočno. Návrh vychází z ustanovení  §4 odst. d) a §5 odst. 1b) a 2) stanov ČRS.

g)    Navrhnout a jmenovat nového místopředsedu. Jeho pracovní náplň stanovit popisem jeho činnosti.

 

5)        Výroční členská schůze ukládá svým členům:

a)     sledovat informace na internetových stránkách mo-opocno.cz a na vývěskách naší MO v Dobrušce na prodejně firmy Adler a v Opočně v nádražní ulici nad nemocnicí,

b)    Trvat na členské povinnosti vybírat 20,- kč na nákup krmení na každého člena.

c)     Trvat na členské povinnosti vybírat 30,- kč na zarybnění z vlastních prostředků.

d)    Trvat na vybírání provozního příspěvku ve výši 120,- na každého člena.

e)     Trvat na vybírání manipulačního příspěvku ve výši 30,- na každého člena.

f)      Trvat na řádném plnění členských povinností, zvláště brigádní povinnosti 10 hodin, která se pro rok 2014 stanovuje ve výši 800,-kč za brigádu pro kategorii dospělých nad 18 let a částku 400,- kč pro kategorii mládeže 16 – 18 let. Pokud člen brigádu v předepsaném rozsahu odpracuje, nebo odpracuje část z předepsané povinnosti, bude mu následně celá nebo odpovídající část uhrazené brigády vrácena. Je možné ze závažných důvodů písemně požádat o prominutí brigády v daném roce do 28.2. Předpokladem prominutí je, že si člen nebude v průběhu roku pořizovat žádnou povolenku. Ustanovení vychází z čl. 3 odst.4) a) jednacího řádu ČRS.

g)     Uhradit brigádnicky povinnému členu MOČRS Opočno, zálohovou částku na brigádu do 28.2.2013. V případě že se tak nestane, nemůže mu být vydána povolenka k rybolovu pro rok 2014 a ani pro následující roky. Výdej povolenky pro následující období je podmíněno doplacením dlužné částky za nevykonanou brigádu v předchozích rocích. Návrh vychází z ustanovení  §4 odst. 1 d) a §5 odst. 1b) a 2) stanov ČRS.

Zveřejněno 14.4.2013 v rubrice Schůze, školení

» (0) komentářů

Napsat komentář

You must be logged in to post a comment.

Copyright © 2009, MO ČRS Opočno. Všechna práva vyhrazena.
Created by www.mr-webdesign.eu