O nás

Místní organizace Opočno Českého rybářského svazu je

organizační složkou občanského sdružení, jehož posláním je například:

  • Vykonávat rybářské právo ve smyslu zákona o rybářství.
  • Chovat, chránit a lovit ryby, chovat a lovit vodní organismy, ochraňovat jejich život…
  • Chránit přírodu, čistotu vod a životní prostředí.
  • Podílet se na mimoškolní výchově dětí a mládeže v oboru rybářství a rybářského sportu, na ochraně přírody, čistoty vod a životního prostředí.
  • Rozvíjet a popularizovat rybářský sport, organizovat rybářské soutěže na všech úrovních a další…

Organizace hospodaří na mimopstruhovém revíru Zlatý potok 1 (451 086) a na pstruhovém revíru Zlatý potok 1P (453 093), na který navazují chovné přítoky sloužící k chovu pstruha potočního. Celkem spadá pod naši působnost 10  ha vod (délka činí celkem 41  km).

MO ČRS Opočno sdružuje bezmála 500 členů – dětí od osmi let, mládeže mezi 16-18 ti lety a dospělých – mužů i cca deseti žen. Na dodržování předpisů, zákonů a rybářského řádu dohlíží šest členů rybářské stráže a hospodář.

Na našich revírech si na své přijdou milovníci všech způsobů lovu. Zlatý potok ve své vrchní části (revír pstruhový) tvoří spoustu krásných úseků, kde může úspěšný rybář ulovit pstruha potočního, pstruha duhového, sivena amerického a zřídka i lipana podhorního. V této části revíru žijí i chráněné a vzácné ryby – střevle potoční, vranka obecná a další, které se však stávají častou kořistí přemnožených predátorů – volavky popelavé, kormorána, vydry a mnoha dalších.

Pro mnohé rybáře neatraktivnější částí mimopstruhového revíru jsou rybníky v Zámeckém parku. Díky podpoře ze strany správy Zámeckého parku mohou členové ČRS lovit v malebném prostředí, kde zámek, údolí Zlatého potoka s opukovými skálami, altánek a další, vytvářejí úchvatné scenérie a zaujmou neopakovatelnou atmosférou. Zde se také již od roku 2006 konají již tradiční rybářské závody – Zámecký pohár Opočno, kterých se pravidelně zúčastňují rybáři nejen z Opočna a okolí, ale také ze vzdálených koutů naší republiky. Lákají je sem nejen zajímavé ceny pro vítěze, ale také skvělé občerstvení, kvalitní organizace a především celkově přátelská a pohodová atmosféra.

Na této části revíru se v úlovcích objevuje většina ryb žijících v tomto pásmu toku. Ulovit zde můžete kapra (ročně se vysazuje i více než 1300  kg K2-K3), lína, jelce tlouště, plotici, perlína, okouna, štiku, úhoře, candáta, při větší dávce štěstí i sumce, popř. zlatou rybku (karas, kapr).

Zázemí ke své činnosti má organizace ve své klubovně v Lišťovině v Opočně. Zde se pravidelně schází na svých schůzích výbor organizace, od podzimu do jara zde má schůzky kroužek mládeže, v únoru se zde koná školení nových členů ČRS atd..

» (0) komentářů

Comments are closed.

Copyright © 2009, MO ČRS Opočno. Všechna práva vyhrazena.