Usnesení z Výroční členské schůze

 Usnesení z Výroční členské schůze, konané dne 5.3.2011 v Kulturním zařízení města Dobrušky.

 

1)    Výroční členská schůze schválila:

a)     Zprávu výboru MO o činnosti za rok 2010

b)    Zprávu dozorčí komise za rok 2010

c)     Návrh rozpočtu pro rok 2011

d)    Návrh plánu práce pro rok 2011

 

2)    Výroční členská schůze odvolala:

       z funkce hlavního vedoucího rybářského kroužku a současně z funkce člena výboru pana Ladislava Bílka

 

3)    Výroční členská schůze zvolila:

      do funkce hlavního vedoucího rybářského kroužku a současně do funkce člena výboru pana Romana Kováče

 

4)    Výroční členská schůze ukládá výboru MO:

a)     Dle státního osazovacího plánu pro revír 451086 Zlatý potok 1, vysadit  1300 ks kapra a 1000 ks lína

b)    Dle státního osazovacího plánu pro revír 453093 Zlatý potok 1p, vysadit 2000ks pstruha potočního a 1000ks pstruha duhového a do chovných potoků 20000 ks plůdků pstruha potočního

5)    Z vlastních zdrojů pak zakoupit a vysadit ryby v hodnotě 30000,- kč. Kapr, Štika, candát, úhoří monte.

6)    Trvat na řádném plnění členských povinností, zvláště brigádní činnosti ve výši 9 brigádnických hodin a úhradě za brigádu dle čl 3 bod 4)a) jednacího řádu ČRS ve výši 900,- kč .

7)    Po konečném uzavření celkového stavu členské základny zpracovat plán práce do 31.3.2010.

8)    Trvat na členské povinnosti vybírat 50,- kč na nákup krmení na každého člena.

9)    Trvat na vybírání provozního příspěvku ve výši 100,- na každého člena.

10)                       Trvat na vybírání manipulačního příspěvku ve výši 30,- na každého člena.

11)                       Vysadit roček štiky na Starou řeku. Na vhodných místech vyrobit jízky, pro lepší udržení ročka štiky .

12)                       Výroční členská schůze ukládá svým členům sledovat informace na internetových stránkách mo-opocno.cz a na vývěskách naší mo v Dobrušce na prodejně firmy Adler a v Opočně v nádražní ulici nad nemocnicí.

13)                       Brigádnicky povinný člen MOČRS Opočno, je povinen splnit svoji brigádnickou povinnost  do 31.11. v kalendářním roce. V případě že se tak nestane, je povinen člen brigádu zaplatit do 31.12. v kalendářním roce. Jestliže i tento termín nebude dodržen, bude člen sankciován odpracováním dalších 9 brigádnických hodin. Výdej povolenky pro následující období je podmíněno doplacením dlužné částky za nevykonanou brigádu v předchozím kalendářním roce. Návrh vychází z ustanovení  §4 odst. d) a §5 odst. 1b) a 2) stanov ČRS.

14)                       Odevzdání povolenky po ukončení její platnosti ve lhůtě delší jak 15 dnů, postihovat sankcí odpracováním 9 brigádnických hodin nad rámec povinností.  Neodevzdání povolenky a členské legitimace postihovat taktéž odpracováním 9 brigádnických hodin nad rámec povinností. U povolenek celosvazových a republikových tyto pracovní sankce zdvojnásobit, to je na 18 hodin nad rámec povinností. Na základě pozdního odevzdání povolenky za minulé kalendářní období vydat novou povolenku s minimálně 3-měsíčním odkladem. Lhůta se bude počítat od data převodu příslušné platby za novou povolenku na účet MOČRS Opočno. Návrh vychází z ustanovení  §4 odst. d) a §5 odst. 1b) a 2) stanov ČRS.

Zveřejněno 17.3.2011 v rubrice Schůze, školení

» (0) komentářů

Napsat komentář

You must be logged in to post a comment.

Copyright © 2009, MO ČRS Opočno. Všechna práva vyhrazena.
Created by www.mr-webdesign.eu