Zpráva o činnosti rybářského kroužku ČRS, z.s., MO Opočno ve školním roce 2017-2018

Se začátkem nového školního roku se začal scházet od poloviny září i rybářský kroužek v naší klubovně v Opočně v Lišťovině. Můžeme rok od roku pozorovat větší zájem ze strany dětí i rodičů, což nás těší. Během září se přihlásili noví mladí zájemci o rybářský sport a jejich počet se nakonec ustálil na počtu 48 mladých rybářů ve věku 7 – 15 let. Takto vysoký počet dětí v kroužku je pro efektivní práci hraniční, proto budeme muset pro následující roky drobně zpřísnit podmínky vstupu do kroužku na podmínku, aby děti uměli psát a číst, tzn. že bychom je přijímali od třetí třídy, to je od 8 let. Práce s takto malými dětmi je dosti náročná a brzdí tím ty odrostlejší. Neočekáváme však nějaký výrazný úbytek zájmu. Většina dětí se do kroužku dostává ve věku 8 až 11 let a s těmi už ty základní problémy nejsou.

Hlavní náplní kroužku je naučit děti správnému chování na rybách a v přírodě obecně. K tomu směřuje i naše činnost, která se přizpůsobuje klimatickým podmínkám během roku. Na podzim, dokud je ještě teplé počasí, chodí děti lovit ryby na rybníky do Přepych, nebo ti nejméně zkušení zkouší první rybářské krůčky na nádrži přímo u klubovny. Lovným způsobem je lov na plavanou. S přibývajícím ochlazením se aktivita přesouvá do klubovny, kde se děti učí teorii a rybářské právo. Každý rybář, ať mladý či dospělí se musí umět vyznat v rybářském řádu, protože pravidla jsou pro všechny stejná. Nezřídka se ale stává, že děti se umí v rybářském řádu orientovat lépe než dospělí rybáři, z čehož máme radost.

S přicházejícím jarem vše směřuje k hlavnímu vrcholu rybářského kroužku a tím je místní kolo Zlaté udice. Tento rok jsme místní kolo uspořádali 14.dubna v prostorách naší klubovny a zúčastnilo se 32 dětí z kroužku. Soutěžilo se v teoretických disciplínách poznávačka ryb, rostlin a živočichů a v testovém kvízu z rybářského řádu. Praktické disciplíny se skládají v hodech zátěží skish na žlutý terč o průměru 76cm a v hodech zátěží arenberger na stupňovitý terč  o  průměru 3metry. K tomu je ještě disciplína hod jednoruč do dálky. Z dosažených výsledků se stanoví pořadí z teoretických a z praktických disciplín. Nakonec se stanoví pořadí celkové. Nejchytřejší v rybářských znalostech byli Šimon Růžička z Opočna, který se umístil na místě prvním, druhý byl Eliáš Hladík z Bohuslavic a na třetím místě se umístil Bohumil Sobotka z Pohoří. V rybolovné technice si nejlépe vedl Vít Hvězda z Českého Meziříčí, druhý byl Marek Holub z Opočna a třetí Eliáš Hladík. Po sečtení celkových výsledků, se šampionem pro rok 2018 stal Eliáš Hladík, druhý byl Bohumil Sobotka a na místě třetím se umístil Miroslav Němeček ze Skršic.

Celkové foto účastníků a rozhodčích

Naši nejlepší závodníci

Poznávačka ryb

Poznávačka rostlin

Určoval se i hmyz

Propagace na vývěsce v Dobrušce

Ti nejlepší nás reprezentovali na územním kole Zlaté udice 25. – 27.května v Jaroměři. V silné konkurenci obsadili celkově 4. místo v družstvech. V jednotlivcích byl náš nejúspěšnější reprezentant na 8. místě. Proti roku 2017 se jedná o mírný ústup z pozic, i tak lze považovat naši účast na klání za úspěšnou. Jako jediní reprezentujeme okres Rychnov nad Kněžnou, což je škoda.

Zlatou udicí prakticky vždy končí činnost rybářského kroužku pro daný školní rok. Je tady ale ještě jedna akce, o kterou je z řad našich mladých rybářů velký zájem. Každý rok v druhé polovině června odjíždíme od čtvrtka do neděle do areálu Sklář Ostružno u Jičína, kde jsme v rekreačním areálu ubytováni vedle rybníku, kde lovíme ryby. Tento rok se rybářské soustředění konalo ve dnech 21. – 24. června a zúčastnilo se ho 20 dětí a 5 vedoucích. Tento rok nás ale přivítalo chladné a deštivé počasí, které naši činnost částečně omezovalo. Rybám to ale nevadilo a tak si zde každý chytil rybu a ti nejúspěšnější dokonce desítky ryb. Došlo i na fotbal a míčové hry pod vysokou sítí. Na závěr byl táborák a opečené špekáčky. Nálada byla výborná, dětem kupodivu chlad nevadil a už se těší na příští akci.

Chytali se líni

Chytali se kapři

Všichni účastníci rybářského soustředění Ostružno 2018

Chytali se i malí perlíni

A na hrázi chytali všichni

Na konci celého cyklu rybářského kroužku můžeme konstatovat, že jsme opět vychovali několik mladých rybářů, kteří se budou umět v přírodě chovat tak, jak si to příroda zaslouží. Cíleně vedeme děti k tomu, že ne každou rybu si musí přinést domů od vody. Jedná se o způsob „chyť a pusť“. Cílem je, aby jednou chycená ryba mohla udělat radost i dalším. Pokud bychom vše, co dle rybářského řádu chytneme, si přivlastnili, nastala by jednou situace, že bychom taky nemuseli už nic ve vodě chytit. To si nikdo z nás nepřeje. Proto je důležité děti vychovávat k rozumnému nakládání s rybářským právem. Mnozí z rybářů, kteří prošli rybářským kroužkem, se tak chovají a tak má naše činnost smysl.

 

Pavel Marek, předseda ČRS, z.s., MO Opočno

Zveřejněno 7.7.2018 v rubrice Kroužek mládeže

» (0) komentářů

Napsat komentář

You must be logged in to post a comment.

Copyright © 2009, MO ČRS Opočno. Všechna práva vyhrazena.