Kombinace plateb pro rok 2020

Kombinace plateb pro rok 2020 – členové starší 16-ti let včetně

Dospělí členové 60+ (ročník 1960 a starší)
kód plat. popl.   MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. MP republik. P republik. celkem platba
1 680 0             680
2 680 0 1200           1880
3 680 0 1200 1400         3280
4 680 0   1400         2080
5 680 0     2500       3180
6 680 0     2500 2600     5780
7 680 0       2600     3280
8 680 0         3550   4230
9 680 0         3550 3700 7930
10 680 0           3700 4380
11 680 0 1200     2600     4480
12 680 0 1200         3700 5580
13 680 0   1400 2500       4580
14 680 0   1400     3550   5630
15 680 0     2500     3700 6880
16 680 0       2600 3550   6830

Dospělí členové brigádně povinní

kód plat. popl. brigáda MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. MP republik. P republik. celkem platba
199 680 0             680
299 680 800 1200           2680
399 680 800 1200 1400         4080
499 680 800   1400         2880
599 680 800     2500       3980
699 680 800     2500 2600     6580
799 680 800       2600     4080
899 680 800         3550   5030
999 680 800         3550 3700 8730
1099 680 800           3700 5180
1199 680 800 1200     2600     5280
1299 680 800 1200         3700 6380
1399 680 800   1400 2500       5380
1499 680 800   1400     3550   6430
1599 680 800     2500     3700 7680
1699 680 800       2600 3550   7630

Invalidé, studenti starší 18-ti let

* Studenti starší 18-ti let uvedou kód platby podle tabulky Invalidé a k částce připočtoucenu brigády 800,-kč

kód plat. popl. brigáda invalidé brigáda. studenti MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. celk.platba invalidé celk. platba stud. *
17 680 0 0         680 680
18 680 0 800 700       1380 2180
19 680 0 800 700 750     2130 2930
20 680 0 800   750     1430 2230
21 680 0 800     1400   2080 2880
22 680 0 800     1400 1450 3530 4330
23 680 0 800       1450 2130 2930
24 680 0 800 700     1450 2830 3630
25 680 0 800   750 1400   2830 3630

Mládež 16 – 18 let

kód plat. popl. brigáda MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. celk.platba
26 380 0         380
27 380 400 700       1480
28 380 400 700 750     2230
29 380 400   750     1530
30 380 400     1400   2180
31 380 400     1400 1450 3630
32 380 400       1450 2230
33 380 400 700     1450 2930
34 380 400   750 1400   2930

Při platbě nahlaste platbu na účet ČRS,z.s., MO Opočno, číslo účtu 1242089399/0800 a jako variabilní symbol  uveďte svoje evidenční číslo, které jste obdrželi a kód platby uveďte jako  specifický symbol.

 

Příklad: 7307001 ( Vaše evč ) 399 ( platba členství+brigáda+územní MP+územní P )

Zveřejněno 7.1.2020 v rubrice Novinky,Povolenky

» (0) komentářů

Odbahnění nádrží v parku Státního zámku Opočno

Zde je zdokumentován postupný vývoj odbahnění nádrží. Nejdříve jaký byl stav na počátku a pak jak postupně došlo k odbahnění nejdříve horní nádrže a následně spodní nádrže. Nejsou zde úplně poslední záběry, které ukazují i upravené břehy. To je ale ještě další etapa, která bude následovat v časném jaru 2020.

Zveřejněno 24.11.2019 v rubrice Novinky,Z našich revírů

» (0) komentářů

Obrovské úspěchy opočenských sportovních rybářů

Touto dobou nám začíná opravdové léto – tropické počasí, čas letních prázdnin, dovolených.  A pro sportovní rybáře mající v oblibě rybářské závody se „láme“ závodní sezóna. Lze říct, že je nyní ve své polovině. S rybářskými závody se za poslední léta „roztrhl pytel“.  Od března do listopadu snad není víkend, kdy by někde nějaké závody nebyly. Není v silách nikoho účastnit se všech (finanční nákladnost, čas, rodina, zaměstnání…). Rybářské závody se v mnohém od běžného rybaření značně liší. O tichých bláznech zde nemůže být řeč, rybář neloví tehdy, když je na ryby to správné počasí, ale tehdy, kdy je termín závodů. Místo k lovu si většinou rybář nevybírá podle toho, které se mu líbí, ale místo k lovu si vylosuje. Loví se vždy ryby, které se dle bodování na konkrétních závodech lovit vyplatí a způsobem, který nemusí mít rybář oblíben, ale způsobem, který je v danou chvíli efektivní. A úspěch rybáře – závodníka – je jako puzzle – je složen z obrovského množství dílků. Konkurence je veliká a na takových běžných závodech je třeba 50 – 100 rybářů (kdo někdy navštívil zdejší závody – Zámecký pohár, tak ví…).

         O to více nás těší úspěchy našich členů – rybářů z naší opočenské organizace Českého rybářského svazu. Před několika lety založený klub „Rybářské žebříčky.cz“ shromažďuje nejkompletnější databázi rybářských závodů v ČR (termíny, propozice, výsledky, fotografie a videa, diskuze) a vede rybářské žebříčky v mnoha kategoriích. Ke dni psaní tohoto příspěvku (10.6.2019) jsou opočenští rybáři v čele několika žebříčků.

         V jednotlivcích v Královéhradeckém kraji se na prvním místě již dva měsíce drží náš dlouholetý člen výboru a hospodář Zdeněk Vašíček (ml.), na místě čtvrtém pak člen naší rybářské stráže Tomáš Hladík a na sedmém místě Olda Dvořák (krajský žebříček jednotlivců je „složen“ z 847 závodníků). V týmech je náš Poseidon fishing club Opočno v celostátním žebříčku týmů na místě prvním (z 11 registrovaných týmů). V celostátním žebříčku jednotlivců (kde je 4.611 závodníků) je Zdeněk Vašíček na krásném třetím místě, Tomáš Hladík na místě čtvrtém a Olda Dvořák na místě třiadvacátém.

         Veliký úspěch opět slavili a naši nejmladší rybáři (mládež do 15-ti let) v čele se svých vedoucím Tomášem Růžičkou. Na krajském kole národní soutěže „Zlatá udice“, které se konalo v Košťálově od 30.5. do 2. 6. 2019, skončili mladí rybáři z našeho kroužku se stříbrnými medailemi na druhém místě ze všech družstev Východních Čech. A zlaté medaile jim letos opravdu unikly jen „o fous“.

         Na závěr bych chtěl všem našim úspěšným rybářům poděkovat za vynikající reprezentaci naší organizace MO ČRS z.s. Opočno a popřát, aby v čele žebříčků zůstali až do samého konce (nejen) letošní sezóny rybářských závodů.

Zveřejněno 14.6.2019 v rubrice Závodní činnost našich členů

» (0) komentářů

Pozvánka na výroční členskou schůzi

Výroční členská schůze MO ČRS Opočno, včetně povinného školení, se koná v sobotu 9. března 2019 od 8:00 hod v sále Kulturního domu Dobruška. Účast všech členů ve vlastním zájmu je povinná.

Zveřejněno 5.3.2019 v rubrice Novinky,Schůze, školení

» (0) komentářů

Informace pro členy ČRS, z.s., MO Opočno pro rok 2019

Povolenky z roku 2018 s řádně vyplněným přehledem o úlovcích a členskou legitimaci je třeba vrátit na adresu ČRS, z.s., MO Opočno (případně do prodejny Adler v Dobrušce na náměstí nebo do obchodu Lahůdky v Opočně na Kupkově náměstí ) nejpozději do 15.12.2018 pro vodu pstruhovou a do 15.1.2019 pro vodu mimopstruhovou. Návod na řádné vyplnění sumáře úlovků a docházek pro vody P a MP je možné zhlédnout na www.mo-opocno.cz. Ti z Vás, kteří nedostatečně nebo chybně vyplníte sumář úlovků a docházek nebo evidenci docházek a úlovků, budete písemně pozváni k mimořádnému proškolení. Členové, kteří budou v roce 2019 žádat o slevu z roční povolenky z důvodu studia anebo na základě platného průkazu ZTP nebo ZTP/P odevzdají společně s povolenkou k lovu ryb z roku 2018 a legitimací také kopii dokladu, na jehož základě žádají o slevu. Zabrání tím možnému oddálení výdeje povolenky. Státní rybářský lístek neodevzdávejte!

Brigádnická povinnost členů je 10 hodin. Mládež od 16 do 18 let má brigádnickou povinnost 5 hodin. Brigádně povinný člen dle usnesení Výroční členské schůze MOČRS Opočno konané dne 10.3.2018 provede nejdříve uhrazení brigády ve výši 800,-kč, mládež 16-18 let částku 400,-. Tuto částku je třeba uhradit společně s členským příspěvkem. Po jejím odpracování, nebo odpracování části brigády, dostane brigádu nebo její poměrnou část dle usnesení z VČS 2018 zaplacenou. Brigádnická povinnost se nevztahuje na členy ve věku 60 let (ročník narození 1959) a starší, ženy, držitele průkazu ZTP a ZTP/P a členy, kteří si chtějí udržet pouze členství a nebudou si během roku 2019 pořizovat žádnou z povolenek ČRS.

Každý člen je povinen do 30.4. 2019 uhradit níže uvedený celkový členský příspěvek dle §3, odst.7 stanov ČRS!! Výbor ČRS, z.s., MO Opočno doporučuje svým členům zaplatit členský příspěvek do 28.2.2019.

kategorie Členská známka Brigáda Provozní výdaje Celkem členský příspěvek
Dospělý člen 500 + 800 + 180 = 1480
Člen 60+, Dospělý člen – pouze členství 500 + 0 + 180 = 680
Mládež do 18 let 200 + 400 + 180 = 780
Ml. do 18-ti let – pouze členství 200 + 0 + 180 = 380
Mládež do 15 let 100 + 0 + 0 = 100

Každý nový člen nad 16 let včetně zaplatí zápisné 500,- kč. Provozní výdaje tvoří: provozní příspěvek 100,- + manipulační poplatek 30,-  +  20,- krmení pro ryby, + 30,- vlastní zarybnění.

 

Výše ceny jednotlivých povolenek je rozepsána v kombinacích plateb povolenek na zadní straně tohoto listu. Věnujte prosím zvýšenou pozornost správné volbě kódu platby.

Platbu proveďte na účet ČRS, z.s., MO Opočno, číslo účtu 1242089399/0800. Při platbě v bance i na poště uveďte jako variabilní symbol své evidenční číslo a jako specifický symbol kód platby. Příklady plateb jsou k nahlédnutí na našich internetových stránkách www.mo-opocno.cz  

V případě nesplněných členských povinností za rok 2018 nebude vydána povolenka k lovu ryb dříve, než bude tento prohřešek vyřešen (řiďte se pokyny dozorčí komise MO).

Povolenky budou vydávány  v klubovně MO v Opočně – Lišťovině. Pro každý výdejní termín je stanoven nejzazší termín příslušné platby povolenky v následující tabulce. Ve vlastním zájmu se snažte využít níže nabízené termíny výdejů povolenek. Po ukončení plánovaného výdeje povolenek, bude možný pouze mimořádný výdej povolenky po individuální domluvě s výdejcem.

Poslední možný termín platby u peněžního ústavu Termín výdeje povolenky  

Čas výdeje povolenky

22.12.2018 Středa 2.1.2019 18,00 – 19,00
25.1.2019 Pondělí 4.2.2019 16,30 – 18,00
13.2.2019 Sobota 23.2.2019 13,30 – 15,00
4.3.2019 Středa 13.3.2019 18,00 – 19,00
Středa 10.4.2019 18,00 – 19,00

Z důvodu efektivnějšího využití členů, kteří si chtějí brigádu odpracovat, je zde soupis činností, které budeme v průběhu roku 2019 zajišťovat brigádnickým plněním. Kdo by měl zájem se na těchto činnostech podílet, nechť toto oznámí prostřednictvím emailu naší organizaci. Jedná se o: údržba Mlýnské nádrže (Kahlerky), činnosti v prostorách klubovny, a jiné. Kdo bude mít zájem brigádu odpracovat a včas to oznámí, bude zařazen do seznamu a dle potřeby vyzván k odpracování přidělené práce..  

Při výdeji povolenek je každý člen povinen oznámit případné změny v jeho kontaktních datech (adresa, telefon, e-mail) . Pokud máte nový státní rybářský lístek, je nutné jeho číslo, do kdy platí a kdo ho vydal nahlásit ještě před termínem výdeje povolenky. Bez platných údajů nelze provést tisk povolenky!! Výdej povolenek v termínu 2.1.2019 bude umožněn pouze členům, kteří mají splněny všechny výše uvedené povinnosti a odevzdají řádně vyplněnou MP povolenku k lovu ryb za rok 2018 a legitimaci nejpozději 28.12.2018!  Bez splnění těchto povinností nebude povolenka vydána!!!

Pozvánka na výroční členskou schůzi

Výroční členská schůze MO ČRS Opočno, včetně povinného školení, se koná v sobotu 9. března 2019 od 8:00 hod v sále Kulturního domu Dobruška. Účast všech členů ve vlastním zájmu je povinná.

Zveřejněno v rubrice Novinky,Povolenky

» (0) komentářů

Kombinace plateb pro rok 2019

Kombinace plateb pro rok 2019 – členové starší 16-ti let včetně
Dospělí členové 60+ (ročník 1959 a starší)

kód plat. popl. MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. MP republik. P republik. celkem platba
1 680 0 680
2 680 0 1200 1880
3 680 0 1200 1400 3280
4 680 0 1400 2080
5 680 0 2200 2880
6 680 0 2200 2300 5180
7 680 0 2300 2980
8 680 0 3250 3930
9 680 0 3250 3400 7330
10 680 0 3400 4080
11 680 0 1200 2300 4180
12 680 0 1200 3400 5280
13 680 0 1400 2200 4280
14 680 0 1400 3250 5330
15 680 0 2200 3400 6280
16 680 0 2300 3250 6230

Dospělí členové brigádně povinní

kód plat. popl. brigáda MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. MP republik. P republik. celkem platba
199 680 0 680
299 680 800 1200 2680
399 680 800 1200 1400 4080
499 680 800 1400 2880
599 680 800 2200 3680
699 680 800 2200 2300 5980
799 680 800 2300 3780
899 680 800 3250 4730
999 680 800 3250 3400 8130
1099 680 800 3400 4880
1199 680 800 1200 2300 4980
1299 680 800 1200 3400 6080
1399 680 800 1400 2200 5080
1499 680 800 1400 3250 6130
1599 680 800 2200 3400 7080
1699 680 800 2300 3250 7030

Invalidé, studenti starší 18-ti let
* Studenti starší 18-ti let uvedou kód platby podle tabulky Invalidé a k částce připočtoucenu brigády 800,-kč

kód plat. popl. brigáda invalidé brigáda studenti MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. celk.platba inval. celk. platba stud.*
17 680 0 0 680 680
18 680 0 800 700 1380 2180
19 680 0 800 700 750 2130 2930
20 680 0 800 750 1430 2230
21 680 0 800 1400 2080 2880
22 680 0 800 1400 1500 3580 4380
23 680 0 800 1500 2180 2980
24 680 0 800 700 1500 2880 3680
25 680 0 800 750 1500 2930 3730

Mládež 16 – 18 let

kód plat. popl. brigáda MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. celk.platba
26 380 0 380
27 380 400 700 1480
28 380 400 700 750 2230
29 380 400 750 1530
30 380 400 1400 2180
31 380 400 1400 1500 3680
32 380 400 1500 2280
33 380 400 700 1500 2980
34 380 400 750 1400 2930

Při platbě nahlaste platbu na účet MO ČRS Opočno, číslo účtu 1242089399/0800 a jako variabilní symbol uveďte svoje evidenční číslo, které jste obdrželi a kód platby uveďte jako specifický symbol.

Příklad: 7307001 ( Vaše evč ) 399 ( platba členství+brigáda+územní MP+územní P )

Zveřejněno v rubrice Povolenky

» (0) komentářů

Souhlas s GDPR

Važení kolegové rybáři,

tento rok vešly v platnost pravidla pro nakládání s osobními údaji, takzvané GDPR. Je naší povinností vás, naše členy, požádat o svolení k používání vašeho emailu nebo telefonního čísla za účelem výkonu rybářského práva.  Ostatní citlivé údaje což jsou adresa a den narození nepodléhá dle stanov vašemu souhlasu, protože tyto údaje jsou nutné k výkonu činnosti rybářské organizace. Ovšem se všemi údaji je a bude nakládáno dle pravidel obsažených ve směrnici ČRS k ochraně osobních údajů. Pokud nechcete udělit souhlas s nakládám s osobními údaji, jednoduše kolonku pro email i telefon proškrtněte. Z důvodu rychlejší komunikace by ale bylo vhodné souhlas s používáním udělit.

Souhlas člena ČRS s používáním osobních údajů budeme požadovat při vydávání povolenek. Proto by bylo žádoucí, aby jste se pro povolenku ve vypsaných termínech dostavili osobně. Formulář souhlasu bude k dispozici přímo při vydávání, nebo je ho možné stáhnout a vytisknout z našich internetových stránek mo-opocno.cz a na vydávání ho přinést. Pokud budete brát povolenku svým známým, nebude vám vydána, pokud nepředložíte vyplněný souhlas toho člena, kterému budete povolenku brát.

 

Pavel Marek, předseda ČRS, z.s., MO Opočno

Přílohy ke stažení:

Pokyn pro udělení souhlasu (GDPR)

Souhlas člena

Přihláška člena podle GDPR

Zveřejněno 20.12.2018 v rubrice Novinky

» (0) komentářů

Upozornění na včasné odevzdání povolenek

Připomínáme našim členům nutnost odevzdat řádně vyplněné povolenky za rok 2018 – pstruhové povolenky nejpozději do 15.12.2018 a mimopstruhové povolenky do 15.1.2019 na prodejnu rybářských potřeb v Dobrušce na náměstí, nebo v Opočně na náměstí v mléčném baru – lahůdkách, případně je možné zaslat povolenku poštou na adresu organizace: ČRS, z.s., MO Opočno, Lišťovina 699, 51773, Opočno.

Zveřejněno 5.12.2018 v rubrice Povolenky

» (0) komentářů

Návod na vyplnění sumáře

V jednotlivých řádcích se zapisují sumáře všech úlovků dosažených na jednotlivých rybářských revírech a podrevírech a počet docházek.
V případě, že na některém z revírů (podrevírů), nedosáhl držitel povolenky úlovku, musí i tento revír zapsat, a to s vyznačením počtu docházek.
Nevyplněné řádky v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků a Sumář úlovků a docházek) se musí po skončení platnosti povolenky proškrtnout nesmazatelným způsobem.
Řádky se nemusí proškrtávat jednotlivě.

no images were found

Kliknutím na obrázek se obrázek zobrazí v plné velikosti.

Zveřejněno v rubrice Povolenky

» (0) komentářů

Dodatek pro rok 2019

Zveřejněno 22.11.2018 v rubrice Novinky,Schůze, školení

» (0) komentářů

« Novější příspěvkyStarší příspěvky »
Copyright © 2009, MO ČRS Opočno. Všechna práva vyhrazena.