RYBÁŘSKÝ DOTAZNÍK

pro zpracování socioekonomické studie sportovního rybolovu v ČR

Vyplnění dotazníku.

POZOR SOUTĚŽ!
Vyplněné dotazníky budou slosovány a na 10 výherců čekají hodnotné ceny.

Zveřejněno 19.12.2016 v rubrice Novinky

» (0) komentářů

Upozornění na včasné odevzdání povolenek

Povolenky z roku 2016 s řádně vyplněným přehledem o úlovcích a členskou legitimaci je třeba vrátit na adresu MO ČRS Opočno (případně do prodejny Adler v Dobrušce na náměstí nebo do obchodu Lahůdky v Opočně na Kupkově náměstí ) nejpozději do 15.12.2016 pro vodu pstruhovou a do 15.1.2017 pro vodu mimopstruhovou.

Zveřejněno 13.12.2016 v rubrice Povolenky

» (0) komentářů

Informace pro členy MO ČRS Opočno pro rok 2017

Povolenky z roku 2016 s řádně vyplněným přehledem o úlovcích a členskou legitimaci je třeba vrátit na adresu MO ČRS Opočno (případně do prodejny Adler v Dobrušce na náměstí nebo do obchodu Lahůdky v Opočně na Kupkově náměstí ) nejpozději do 15.12.2016 pro vodu pstruhovou a do 15.1.2017 pro vodu mimopstruhovou. Návod na řádné vyplnění sumáře úlovků a docházek pro vody P a MP je možné zhlédnout na www.mo-opocno.cz. Ti z Vás, kteří nedostatečně nebo chybně vyplníte sumář úlovků a docházek nebo evidenci docházek a úlovků, budete písemně pozváni k mimořádnému proškolení. Členové,  kteří budou v roce 2017 žádat o slevu z roční povolenky z důvodu studia anebo na základě platného průkazu ZTP nebo ZTP/P odevzdají společně s povolenkou k lovu ryb z roku 2016 a legitimací také kopii dokladu, na jehož  základě žádají o slevu. Zabrání tím možnému oddálení výdeje povolenky. Státní rybářský lístek neodevzdávejte!

Brigádnická povinnost členů je 10 hodin. Mládež od 16 do 18 let má brigádnickou povinnost 5 hodin. Brigádně povinný člen dle usnesení Výroční členské schůze MOČRS Opočno konané dne 12.3.2016 provede nejdříve uhrazení brigády ve výši 800,-kč, mládež 16-18 let částku 400,-. Tuto částku je třeba uhradit společně s členským příspěvkem. Po jejím odpracování, nebo odpracování části brigády, dostane brigádu nebo její poměrnou část dle usnesení z VČS 2016 zaplacenou. Brigádnická povinnost se nevztahuje na členy ve věku 60 let (ročník narození 1957) a starší, ženy, držitele průkazu ZTP a ZTP/P a členy, kteří si chtějí udržet pouze členství a nebudou si během roku 2017 pořizovat žádnou z povolenek ČRS.

Každý člen je povinen do 30.4. 2017 uhradit níže uvedený celkový členský příspěvek dle §3, odst.7 stanov ČRS, z.s.!! Výbor ČRS, z.s., MO Opočno doporučuje svým členům zaplatit členský příspěvek do 28.2.2017.

kategorie Členská známka   Brigáda   Provozní výdaje Celkem členský příspěvek
Dospělý člen 400 + 800 + 180 = 1380
Člen 60+, Dospělý člen – pouze členství 400 + 0 + 180 = 580
Mládež do 18 let 200 + 400 + 180 = 780
Ml. do 18-ti let – pouze členství 200 + 0 + 180 = 380
Mládež do 15 let 100 + 0 + 0 = 100

Každý nový člen nad 16 let včetně zaplatí zápisné 500,- kč. Provozní výdaje tvoří: provozní příspěvek 100,- + manipulační poplatek 30,-  +  20,- krmení pro ryby, + 30,- vlastní zarybnění.

Výše ceny jednotlivých povolenek je rozepsána v kombinacích plateb povolenek na zadní straně tohoto listu. Věnujte prosím zvýšenou pozornost správné volbě kódu platby.

Platbu proveďte na účet MO ČRS Opočno, číslo účtu 1242089399/0800. Při platbě v bance i na poště uveďte jako variabilní symbol své evidenční číslo a jako specifický symbol kód platby. Příklady plateb jsou k nahlédnutí na našich internetových stránkách www.mo-opocno.cz   

V případě nesplněných členských povinností za rok 2016 nebude vydána povolenka k lovu ryb dříve, než bude tento prohřešek vyřešen (řiďte se pokyny dozorčí komise MO).

Povolenky budou vydávány  v klubovně MO v Opočně – Lišťovině. Pro každý výdejní termín je stanoven nejzazší termín příslušné platby povolenky v následující tabulce. Ve vlastním zájmu se snažte využít níže nabízené termíny výdejů povolenek. Po ukončení plánovaného výdeje povolenek, bude možný pouze mimořádný výdej povolenky po individuální domluvě s výdejcem.

Poslední možný termín platby u peněžního ústavu Termín výdeje povolenky Čas výdeje povolenky
23.12.2016 středa 4.1.2017 od 17,00 do 18,30 hodin
23.1.2017 středa 1.2.2017 od 17,00 do 18,30 hodin
16.2.2017 sobota 25.2.2017 od 14,00 do 15,30 hodin
28.2.2017 pondělí 6.3.2017 od 16,30 do 18,00 hodin
pondělí 3.4.2017 od 17,00 do 18,00 hodin

Z důvodu efektivnějšího využití členů, kteří si chtějí brigádu odpracovat, je zde soupis činností, které budeme v průběhu roku 2017 zajišťovat brigádnickým plněním. Kdo by měl zájem se na těchto činnostech podílet, nechť toto oznámí prostřednictvím emailu naší organizaci. Jedná se o: slovy na pstruhových chovných tocích, jízkování na chovných tocích, údržba Mlýnské nádrže (Kahlerky), činnosti v prostorách klubovny, a jiné. Kdo bude mít zájem brigádu odpracovat a včas to oznámí, bude zařazen do seznamu a dle potřeby vyzván k odpracování přidělené práce..  

Při výdeji povolenek je každý člen povinen oznámit případné změny v jeho kontaktních datech (adresa, telefon, e-mail) . Pokud máte nový státní rybářský lístek, je nutné jeho číslo, do kdy platí a kdo ho vydal nahlásit ještě před termínem výdeje povolenky. Bez platných údajů nelze provést tisk povolenky!! Výdej povolenek v termínu 4.1.2017 bude umožněn pouze členům, kteří mají splněny všechny výše uvedené povinnosti a odevzdají řádně vyplněnou MP povolenku k lovu ryb za rok 2016 a legitimaci nejpozději 28.12.2016!  Bez splnění těchto povinností nebude povolenka vydána!!!

Zveřejněno v rubrice Novinky,Povolenky

» (0) komentářů

Kombinace plateb pro rok 2017

Kombinace plateb pro rok 2017 – členové starší 16-ti let včetně

Dospělí členové 60+ (ročník 1957 a starší)

kód plat. popl. MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. MP republik. P republik. celkem platba
1 580 0 580
2 580 0 1200 1780
3 580 0 1200 1400 3180
4 580 0 1400 1980
5 580 0 2100 2680
6 580 0 2100 2150 4830
7 580 0 2150 2730
8 580 0 3150 3730
9 580 0 3150 3250 6980
10 580 0 3250 3830
11 580 0 1200 2150 3930
12 580 0 1200 3250 5030
13 580 0 1400 2100 4080
14 580 0 1400 3150 5130
15 580 0 2100 3250 5930
16 580 0 2150 3150 5880

Dospělí členové brigádně povinní

kód plat. popl. brigáda MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. MP republik. P republik. celkem platba
199 580 0 580
299 580 800 1200 2580
399 580 800 1200 1400 3980
499 580 800 1400 2780
599 580 800 2100 3480
699 580 800 2100 2150 5630
799 580 800 2150 3530
899 580 800 3150 4530
999 580 800 3150 3250 7780
1099 580 800 3250 4630
1199 580 800 1200 2150 4730
1299 580 800 1200 3250 5830
1399 580 800 1400 2100 4880
1499 580 800 1400 3150 5930
1599 580 800 2100 3250 6730
1699 580 800 2150 3150 6680

Invalidé, studenti starší 18-ti let
* Studenti starší 18-ti let uvedou kód platby podle tabulky Invalidé a k částce připočtoucenu brigády 800,-kč

kód plat. popl. brigáda invalidé brigáda. studenti MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. celk.platba inval. celk. platba stud.*
17 580 0 0 580 580
18 580 0 800 700 1280 2080
19 580 0 800 700 750 2030 2830
20 580 0 800 750 1330 2130
21 580 0 800 1400 1980 2780
22 580 0 800 1400 1450 3430 4230
23 580 0 800 1450 2030 2830
24 580 0 800 700 1450 2730 3530
25 580 0 800 750 1450 2780 3580

Mládež 16 – 18 let

kód plat. popl. brigáda MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. celk.platba
26 380 0 380
27 380 400 700 1480
28 380 400 700 750 2230
29 380 400 750 1530
30 380 400 1400 2180
31 380 400 1400 1450 3630
32 380 400 1450 2230
33 380 400 700 1450 2930
34 380 400 750 1400 2930

Při platbě nahlaste platbu na účet MO ČRS Opočno, číslo účtu 1242089399/0800 a jako variabilní symbol uveďte svoje evidenční číslo, které jste obdrželi a kód platby uveďte jako specifický symbol.

Příklad: 7307001 ( Vaše evč ) 399 ( platba členství+brigáda+územní MP+územní P )

Zveřejněno v rubrice Povolenky

» (0) komentářů

Návod na vyplnění sumáře

V jednotlivých řádcích se zapisují sumáře všech úlovků dosažených na jednotlivých rybářských revírech a podrevírech a počet docházek.
V případě, že na některém z revírů (podrevírů), nedosáhl držitel povolenky úlovku, musí i tento revír zapsat, a to s vyznačením počtu docházek.
Nevyplněné řádky v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků a Sumář úlovků a docházek) se musí po skončení platnosti povolenky proškrtnout nesmazatelným způsobem.
Řádky se nemusí proškrtávat jednotlivě.

Kliknutím na obrázek se obrázek zobrazí v plné velikosti.

Zveřejněno v rubrice Povolenky

» (0) komentářů

Úspěchy našich členů

První místo na závodech ve Velké Jesenici 23.4.2016 (39 závodníků) – Carda Radek

Druhé místo na závodech v Přepychách (Zlatý karas) 28.5.2016 (52 závodníků) – Mikulík Roman

Třetí místo na závodech – Slatiňany u Chrudimi (80 závodníků) 22.5.2016 – Zdeněk Vašíček

Třetí místo na prestižních závodech – Velká cena Rybářských žebříčků – Třebechovice 25.6.2016 (88 závodníků) – Zdeněk Vašíček

Velká cena Rybářských žebříčků – Třebechovice 25.6.2016 (88 závodníků) – vítěz sektoru v prvním poločase, celkové třetí místo v závodě – Zdeněk Vašíček

První místo na závodech v Janově u Dobrušky 30.7.2016 (44 závodníků) – Zdeněk Vašíček (vítěz ulovil za závod 231 ryb – ve druhém poločase průměr cca 1 ryba/minutu po dobu tří hodin)

Zveřejněno 8.8.2016 v rubrice Závodní činnost našich členů

» (0) komentářů

ZÁMECKÝ POHÁR 2016

POZVÁNKA

na desátý ročník rybářských závodů v Opočně

ZÁMECKÝ POHÁR 2016

Hlavní cena závodu dospělých –hodnotný poukaz na dovolenou dle vlastního výběru+Zámecký pohár 2016!!! (pohár bude i za 2.a 3.místo)

Ve dnech 4. a 5. 6. 2016 se koná již desátý a zároveň poslední ročník rybářských závodů na rybníku v malebném prostředí Zámeckého parku v Opočně. Na místě připraveno vynikající občerstvení jak pro závodníky, tak i pro návštěvníky; závodníci se postarají o zajímavou podívanou-revír je bohatě zarybněn, mezi úlovky se může vyskytnout i sumec -albín, zlatý kapr, kapr i více než pětikilový, zubatá štika a mnoha dalších…

 

Program: sobota 4. 6. 2016                               

Závody dospělých:

7,00 – 9,30 první poločas

9,30 – 10,30 přestávka

10,30 – 13,00 druhý poločas

13,30 – 14,30 vyhlášení výsledků

 

neděle 5.6. 2016

Závody dětí:

8, 00 – 10,00 první poločas

10, 00 – 11,00 přestávka

11,00 – 13,00 druhý poločas

13,30 – 14,30 vyhlášení výsledků

 

Hlavní sponzor: CA MARIN – Miroslava Počarovská DiS

 

Hlavní sponzor závodu dětí: Mobil Tuning – Petr Rohlena Ing.

 

Mediální partner: Rybářské žebříčky z.s. – www.rybarskezebricky.cz

 

Informace, propozice: www.rybarskezebricky.cz, www.mo-opocno.cz, zdevas@seznam.cz,    tel.: (+420) 737 384 765 – Zdeněk Vašíček

 

Jménem pořadatelů Vás co nejsrdečněji zve

Zdeněk Vašíček, ředitel závodů, hospodář MO ČRS z.s. Opočno

 

 

Zveřejněno 24.5.2016 v rubrice Rybářské závody

» (0) komentářů

Zámecký pohár 2016 – dospělí

MO ČRS z.s. Opočno si Vás dovoluje pozvat na již  desátý a zároveň poslední ročník rybářských závodů v malebném prostředí Zlatého potoka v Zámeckém parku v Opočně dne 4. 6. 2016.

 

Zámecký pohár 2016 – dospělí

 

Program:

  1. 6. 2016 (sobota) závody dospělých Startovné 500,- Kč

5,30  – 7,00 hod. losování, prezentace

od 6,55 hod. povoleno vnadění

7,00 – 9,30 hod.   1. poločas

9,30 – 10,30 přestávka, občerstvení, změna místa

10,30 – 13,00   2. poločas

od 13,00 spočítání výsledků, vyhodnocení desátého ročníku Zámeckého poháru

 

Bodování: Tzv. bílá ryba (plotice, perlín, cejn, ouklej, slunka) do 15 cm vč. bude bodována: 1 ks = 3 body

Vše ostatní – 1cm = 1 bod, bodují se pouze ryby chycené v hlavové části!

Lovit je povoleno pouze na jednu udici s jedním návazcem, návnady a nástrahy dle rybářského řádu. Zákaz krmení patentkami! Všichni rybáři závodí na vlastní nebezpečí! Závody se konají za každého počasí.   Se všemi ulovenými rybami je třeba zacházet maximálně šetrně!

Do Zámeckého parku je přísný zákaz vjezdu všech vozidel, včetně kol! Opět bude zajištěna „kyvadlová“ přeprava vybavení závodníků mezi parkovištěm a rybníky)

Charakter: průtočný rybník, hloubka 0,5 – 2m, ryby:kapr, lín, plotice, perlín, karas (cca dvou-kiloví kapři budou nasazeni letos před závody)

Vynikající bohaté občerstvení (opět od mistra Miloše Paštiky) připraveno, stejně tak množství krásných hodnotných cen (elektronika, rybářské potřeby a další) –

Hlavní cena pro dospělé: Zámecký pohár+hodnotný poukaz na dovolenou dle vlastního výběru!! (pohár bude i za 2.a 3.místo). Připraveno mnoho dalších krásných a hodnotných cen.

Zámecký pohár 2016 je partnerským závodem Klubu rybářských žebříčků = 7 bodů do žebříčků navíc!

Za pořadatele MO ČRS z.s. Opočno Zdeněk Vašíček, ředitel závodů, hospodář MO

Veškeré dotazy rád zodpovím na tel. 737 384 765 nebo e-mail: zdevas@seznam.cz

Zveřejněno v rubrice Rybářské závody

» (0) komentářů

Zámecký pohár 2016 – děti do 15-ti let

MO ČRS z.s. Opočno si Vás dovoluje pozvat na již  desátý – jubilejní a na nějakou dobu poslední ročník rybářských závodů v malebném prostředí Zlatého potoka v Zámeckém parku v Opočně dne 5.6. 2016.

 

Zámecký pohár 2016 – děti do 15-ti let

 

Program:

 

  1. 6. 2016 (neděle) závody dětí Startovné 50,- Kč

7,00 – 8,00 hod. losování, prezentace,

od 7,55 hod. povoleno vnadění

8,00 – 10,00 hod.   1. poločas

10,00 – 11,00 přestávka, občerstvení, změna místa

11,00 – 13,00   2. poločas

od 13,00 spočítání výsledků, vyhodnocení

 

Bodování: Tzv. bílá ryba (plotice, perlín, cejn, ouklej, slunka) do 15 cm vč. bude bodována: 1 ks = 3body

Vše ostatní – 1cm = 1 bod, bodují se pouze ryby chycené v hlavové části! Vyhrává účastník s nejvyšším počtem dosažených bodů. Děti budou na vlastní žádost rozděleny do dvou kategorií – „lovící bez pomoci dospělých“ – losují poctivě z ruliček, mimo zdolání velké ryby není povolena pomoc dospělého – mají své vyhodnocení a soutěží o hlavní cenu a „lovící s pomocí dospělého“ – vlastní výběr místa, dospělý může pomáhat (ne však za dítě chytat) a mají své vyhodnocení.

Lovit je povoleno pouze na jednu udici s jedním návazcem, návnady a nástrahy dle rybářského řádu (pouze krmení patentkou zakázáno). Všichni rybáři závodí na vlastní nebezpečí! Závody se konají za každého počasí.   Se všemi ulovenými rybami je třeba zacházet maximálně šetrně!

Do Zámeckého parku je přísný zákaz vjezdu všech vozidel, včetně kol!

Charakter: průtočný rybník, hloubka 0,5 – 2m, ryby:kapr, amur, lín, plotice, perlín, karas,… (cca dvou-kiloví kapři budou nasazeni letos i těsně před závody)

Vynikající bohaté občerstvení připraveno, stejně tak množství krásných hodnotných cen – cenu si domů odnese každý!!!

Hlavní cena pro děti: Zámecký pohár+mobilní telefon!! (pohár bude i za 2.a 3.místo)

Zámecký pohár 2016 je partnerským závodem Klubu rybářských žebříčků = 7 bodů do žebříčků navíc!

Za pořadatele MO ČRS z.s. Opočno Zdeněk Vašíček, ředitel závodů, hospodář MO

Veškeré dotazy rád zodpovím na tel. 737 384 765 nebo e-mail: zdevas@seznam.cz

 

Zveřejněno v rubrice Rybářské závody

» (0) komentářů

Zákaz lovu ryb

Zákaz lovu ryb

Od  27.5. do 6.6. 2016 z důvodu konání rybářských závodů Zámecký pohár na části MP revíru 451 086 Zlatý potok 1 – v Zámeckém parku v Opočně.

Zdeněk Vašíček,

hospodář MO ČRS z.s. Opočno

Zveřejněno v rubrice Novinky

» (0) komentářů

« Novější příspěvkyStarší příspěvky »
Copyright © 2009, MO ČRS Opočno. Všechna práva vyhrazena.
Created by www.mr-webdesign.eu