Z našich revírů

Informace k hospodaření ČRS, z.s., MO Opočno v roce 2019 – 2020

Výroční členská schůze má dle stanov status nejvyššího rozhodovacího orgánu, proto má za úkol (je-li usnášeníschopná) schvalovat usnesení z VČS, kde jsou uvedeny skutečnosti, kterými se náš spolek bude řídit do následné VČS. Vzhledem k omezením, které nám ve společnosti způsobila pandemie nemoci Covid, nemohli jsme v roce 2019 ani 2020 svolat řádnou VČS. Výbor tedy pracoval s usnesením ve formě návrhu. Jednací řád ale v dostatečné míře neřeší situaci, která nastala a nebylo možné jednou za rok svolat VČS. Proto v této nouzové situaci rozhodování převzal výbor spolku. Hlavními úkoly v obou obdobích bylo včasné vysazování ryb na našich rybářských revírech.

Na MP revír 451086 Zlatý potok 1 bylo vysazeno:

Druh 2019 2020
kapr obecný 1300 kg 1300 kg
lín obecny 150 kg 150 kg
úhoří monte 0,5 kg 0,5 kg

Na P revír 453093 Zlatý potok 1P bylo vysazeno:

Druh 2019 2020
pstruh obecný 2000 ks 2000 ks
pstruh duhový 200 kg 180 kg
plůdek pstruha obecného 15000ks 15000ks

Hlavní investiční akcí v roce 2019 bylo odbahnění nádrží v Zámeckém parku. Na celkových nákladech ve výši 1.350.000,-Kč jsme se podíleli částkou 350 tis. Kč. K úspěšné realizaci této náročné akce velmi přispěl NPÚ se sídlem v Sychrově se správou Státního zámku Opočno, Město Opočno spolu s TS Města Opočna a ČRS VčÚS Hradec Králové.  Naší brigádnickou činností byl zpevněn břeh obtokového náhonu podél horní nádrže, což bylo provedeno z důvodu přesměrování toku okolo nádrže v případě přítoku znečištěné vody sedimentem, který zanáší nádrž. Pro lepší manipulaci s rybami jsme zakoupili nádrž s vysazovacím rukávem na jejich přepravu, projektor s plátnem a notebook pro zkvalitnění výuky v rybářském kroužku a další vybavení kroužku – závodní pruty a navijáky. Většina tohoto vybavení byla hrazena z dotací MŠMT a od Města Opočna. Trvající nedostatek srážek se negativně podepsal na hospodaření na chovných potocích, které nám v podstatě vyschly. I na hlavním toku se negativně projevil nedostatek vody a tím nedostatečný průtok.

            Výbor se i přes komplikace scházel na pravidelných jednáních a nebylo-li toto možné, improvizovali jsme a pracovali na dálku díky elektronické komunikaci. Více informací najdete na našich internetových stránkách.

Informace k brigádnické činnosti

            K 1.11.2021 máme v našich řadách 514 členů starších 16-ti let. Řadíme se tím ke středně velkým organizacím. Každý náš člen má brigádnickou povinnost stanovenou usnesením VČS (mimo osvobozených skupin) v rozsahu 10 brigádnických hodin (pro členy v kategorii 16-18 let 5 hodin). Hodnota jedné brigádnické hodiny je stanovena na 80,-Kč. Je na každém z členů, zdali se rozhodne brigádu odpracovat, či ponechá zaplacenou částku za brigádu v organizaci. Takto získané prostředky potom využíváme na financování činností, které nejsme sami schopni brigádnickou činností našich členů zajistit.

            Vážíme si lidí, kteří si chtějí brigádu odpracovat, takoví jsou pro činnost organizace potřeba. Brigádnickou činností od roku 2022 budeme zajišťovat částečnou údržbu v Zámeckém parku v Opočně, která je dohodnuta ve smlouvě se Státním zámkem Opočno. Od roku 2022 bude povolen celotýdenní lov ryb v Zámeckém parku Opočno, který bude ale i nadále omezený zimní uzávěrou parku dle návštěvního řádu. Čeká nás zde pravidelná údržba břehových porostů sečením a některé jednorázové akce. Z dalších brigádnických činností lze vyjmenovat třeba slovy ryb, údržbu klubovny, údržbu našich toků a jejich okolí, vysazování ryb, rybářské závody a další sportovní akce. Na tyto a další plánované činnosti potřebujeme nemalé množství brigádníků, které není snadné zajistit. Proto potřebujeme vytvořit seznam našich členů, které můžeme oslovit pozvánkou na brigádu. Kdo z Vás by měl zájem, napište nám zprávu na email: mocrs.opocno@seznam.cz. Zde také můžete uvést, o jakou činnost byste měli zájem. Ušetříte nám tím čas, který musíme věnovat shánění brigádníků „naslepo“. Jestliže ale už dopředu víte, že brigádu nechcete nebo nemůžete odpracovat z jakýchkoli důvodů, i to nám sdělte. Důvody samozřejmě chápeme.

            Jedním z velkých problémů, který také v současné době řešíme, je nedostatek vedoucích v rybářském kroužku. Počet přihlášených dětí v kroužku je víc a víc a se současným počtem vedoucích je stav neudržitelný. Zde bychom nutně potřebovali získat další 3 až 4 vedoucí, které bychom zaučili a pokud by projevili vážný zájem, zajistili bychom jim proškolení a akreditaci. Je ale potřeba si uvědomit, že i když za činnost vedoucího v kroužku jsou určité výhody (povolenka a brigáda zdarma, finanční odměna za „odpracované“ hodiny), stále se jedná o činnost, která se nedá adekvátně finančně ohodnotit a člen ji musí vykonávat s dobrou vůlí dělat něco pro děti, organizaci. Vždyť tato generace po nás jednou převezme místa jak u vody, tak ve vedení organizace, která letos oslavila 100 let od svého založení. Kroužek se schází zpravidla od září do dubna každou středu odpoledne (je však na nás, jaké dny stanovíme, a je na počtu vedoucích, zda se musí podílet týdně, popř. jednou za dva týdny). Další důležitou pozici, kterou potřebujeme doplnit/obsadit, je vedoucí brigádnické činnosti (zejména v Opočně). Pokud se někdo z Vás rozhodne nám s čímkoli pomoci, dejte nám taktéž vědět na výše uvedený email.

                                                           Pavel Marek, předseda a Zdeněk Vašíček, hospodář ČRS, z.s., MO Opočno

Zveřejněno 11.12.2021 v rubrice Novinky,Schůze, školení,Z našich revírů

» (0) komentářů

Zákaz vstupu do parku

Zveřejněno 21.11.2020 v rubrice Novinky,Z našich revírů

» (0) komentářů

Odbahnění nádrží v parku Státního zámku Opočno

Zde je zdokumentován postupný vývoj odbahnění nádrží. Nejdříve jaký byl stav na počátku a pak jak postupně došlo k odbahnění nejdříve horní nádrže a následně spodní nádrže. Nejsou zde úplně poslední záběry, které ukazují i upravené břehy. To je ale ještě další etapa, která bude následovat v časném jaru 2020.

Zveřejněno 24.11.2019 v rubrice Novinky,Z našich revírů

» (0) komentářů

Copyright © 2009, MO ČRS Opočno. Všechna práva vyhrazena.