Povolenky

Informace pro členy ČRS, z.s., MO Opočno pro rok 2024

Zveřejněno 12.12.2023 v rubrice Novinky,Povolenky

» (0) komentářů

Kombinace plateb pro rok 2024

Zveřejněno v rubrice Novinky,Povolenky

» (0) komentářů

Upozornění na chybu v infodopisu

Pozor na tiskovou chybu v infodopisu, kde je uveden výdej povolenek v sobotu 27.2. což je špatně. Správně má být v sobotu 25.2. Čas výdeje je v pořádku.

Zveřejněno 10.2.2023 v rubrice Novinky,Povolenky

» (0) komentářů

Info od předsedy ČRS, z.s., MO Opočno

Vážené rybářky a rybáři,
dovolte mi jménem našeho spolku Vám popřát šťastné a veselé prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku 2023. Vám i vašim blízkým přejeme hlavně hodně zdraví, pevné nervy v dnešní neklidné době i trochu toho rybářského štěstí.
Zároveň bych vám chtěl připomenout včasné odevzdání řádně vyplněných povolenek za rok 2022. Poslední termín je 15.1.2023, ale pokud již teď víte, že k vodě nepůjdete, povolenku odevzdejte. Budeme mít více času na její statistické zpracování. Povolenky lze odevzdat na obvyklých místech a to na prodejně rybářských potřeb Adler v Dobrušce na náměstí, nebo v mléčném baru – lahůdkách na náměstí v Opočně. Odevzdávejte jen povolenku za rok 2022 a členskou legitimaci. Státní rybářský lístek neodevzdávejte!! Pouze v případě pořízení nového nám nahlaste třeba na lístku vloženém do odevzdávané povolenky, jeho číslo, kdo ho vydal a hlavně do kdy platí.
Pavel Marek, předseda ČRS, z.s., MO Opočno

Zveřejněno 21.12.2022 v rubrice Novinky,Povolenky

» (0) komentářů

Informace pro členy ČRS, z.s., MO Opočno pro rok 2023

Povolenky z roku 2022 s řádně vyplněným přehledem o úlovcích a členskou legitimaci je třeba vrátit na adresu ČRS, z.s., MO Opočno (případně do prodejny Adler v Dobrušce na náměstí nebo do obchodu Lahůdky v Opočně na Kupkově náměstí) nejpozději do 15.12.2022 pro vodu pstruhovou a do 15.1.2023 pro vodu mimopstruhovou. Návod na řádné vyplnění sumáře úlovků a docházek pro vody P a MP je možné zhlédnout na www.mo-opocno.cz. Ti z Vás, kteří nedostatečně nebo chybně vyplníte sumář úlovků a docházek nebo evidenci docházek a úlovků, můžete být pozváni k mimořádnému proškolení. Členové, kteří budou v roce 2023 žádat o slevu z roční povolenky z důvodu studia anebo na základě platného průkazu ZTP nebo ZTP/P, odevzdají společně s povolenkou k lovu ryb z roku 2022 a legitimací také kopii dokladu, na jehož základě žádají o slevu. Zabrání tím možnému oddálení výdeje povolenky. Státní rybářský lístek  neodevzdávejte!

Brigádnická povinnost členů je 10 hodin. Mládež od 16 do 18 let má brigádnickou povinnost 5 hodin. Brigádně povinný člen dle návrhu usnesení pro Výroční členskou schůzi ČRS, z.s., MO Opočno, provede nejdříve uhrazení brigády ve výši 1000,-kč, mládež 16-18 let částku 500,-. Tuto částku je třeba uhradit společně s členským příspěvkem. Po odpracování brigády (celé, nebo její části), bude členovi poměrná část této částky vrácena.. Brigádnická povinnost se nevztahuje na členy ve věku 60 let (ročník narození 1963) a starší, ženy, držitele průkazu ZTP a ZTP/P a členy, kteří si chtějí udržet pouze členství a nebudou si v roce 2023 pořizovat žádnou z povolenek ČRS.

Každý člen je povinen do 30.4. 2023 uhradit celkový členský příspěvek dle §3, odst.7 stanov ČRS, jak je uvedeno v kombinacích plateb pro rok 2023!! Výbor ČRS, z.s., MO Opočno doporučuje svým členům zaplatit členský příspěvek do 28.2.2023.  Každý nový člen nad 16 let včetně zaplatí zápisné 500,- Kč.

Výše ceny jednotlivých povolenek je rozepsána v kombinacích plateb povolenek na zadní straně tohoto listu. Věnujte prosím zvýšenou pozornost správné volbě kódu platby. Platbu proveďte na účet ČRS, z.s., MO Opočno, číslo účtu 1242089399/0800. Při platbě v bance i na poště uveďte jako variabilní symbol své evidenční číslo a jako specifickýsymbol kód platby. Příklady plateb jsou k nahlédnutí na našich internetových stránkách www.mo-opocno.cz   V případě nesplněných členských povinností za rok 2022 nebude vydána povolenka k lovu ryb dříve, než bude tento prohřešek vyřešen (řiďte se pokyny dozorčí komise MO).

Povolenky budou vydávány  v klubovně MO v Opočně – Lišťovině. Pro každý výdejní termín je stanoven nejzazší termín příslušné platby povolenky v následující tabulce. Ve vlastním zájmu se snažte využít níže nabízené termíny výdejů povolenek. Po ukončení plánovaného výdeje povolenek, bude možný pouze mimořádný výdej povolenky po individuální domluvě s výdejcem.

Poslední možný termín platby u peněžního ústavuTermín výdeje povolenky  Čas výdeje povolenky
28.12.2022Středa 4.1.202318,30 – 19,30
30.1.2023Pondělí 6.2.202316,30 – 18,00
18.2.2023Sobota 25.2.202313,00 – 14,30
2.3.2023Středa 8.3.202318,30 – 19,30
 Středa 5.4.202318,30 – 19,30

Pokud máte nový státní rybářský lístek, je nutné jeho ev. číslo, datum platnosti a název vydávajícího úřadu nahlásit ještě před termínem výdeje povolenky. Při výdeji povolenky je prováděna kontrola osobních údajů. Pokud bude zjištěno, že nemáme od člena souhlas s nakládáním s osobními údaji (GDPR), bude člen vyzván k vyplnění příslušného formuláře ještě před předáním povolenky. Výdej povolenek v termínu 4.1.2023 bude umožněn pouze členům, kteří mají splněny všechny výše uvedené povinnosti a odevzdají řádně vyplněnou MP povolenku k lovu ryb za rok 2022 a legitimaci nejpozději 28.12.2022!  Bez splnění těchto povinností nebude povolenka vydána!!!

Pozvánka na výroční členskou schůzi

Výroční členská schůze ČRS, z.s., MO Opočno, včetně povinného školení, se uskuteční v sobotu 4. března 2023 od 8:00 hod v sále Kulturního domu Dobruška. Účast členů ČRS, z.s., MO Opočno je ve vlastním zájmu žádoucí.

Sledujte webové stránky naší MO – www.mo-opocno.cz a vývěsku v Dobrušce. Případné náměty, dotazy a připomínky zasílejte na e-mail adresu: mocrs.opocno@seznam.cz

Zveřejněno v rubrice Novinky,Povolenky,Schůze, školení

» (0) komentářů

Kombinace plateb pro rok 2023

Kombinace plateb pro rok 2023 – členové starší 16-ti let včetně;

kód plat.popl. MP územníP územníMP celosvaz.P celosvaz.MP republik.P republik.celkem platba
18800      880
288001500     2380
3880015001700    4080
48800 1700    2580
58800  2950   3830
68800  29503150  6980
78800   3150  4030
88800    4150 5030
98800    415043509380
108800     43505230
1188001500  3150  5530
1288001500    43506730
138800 17002950   5530
148800 1700  4150 6730
158800  2950  43508180
168800   31504150 8180

Dospělí členové brigádně povinní

kód plat.popl.brigádaMP územníP územníMP celosvaz.P celosvaz.MP republik.P republik.celkem platba
1998800      880
29988010001500     3380
399880100015001700    5080
4998801000 1700    3580
5998801000  2950   4830
6998801000  29503150  7980
7998801000   3150  5030
8998801000    4150 6030
9998801000    4150435010380
10998801000     43506230
119988010001500  3150  6530
129988010001500    43507730
13998801000 17002950   6530
14998801000 1700  4150 7730
15998801000  2950  43509180
16998801000   31504150 9180

Invalidé, studenti starší 18-ti let

* Studenti starší 18-ti let uvedou kód platby podle tabulky Invalidé a k částce připočtou cenu brigády 1000,-kč

kód plat.popl.brigáda invalidébrigáda. studentiMP územníP územníMP celosvaz.P celosvaz.celk.platba invalidécelk.* platba studenti
1788000    880880
1888001000800   16802680
1988001000800900  25803580
2088001000 900  17802780
2188001000  1600 24803480
2288001000  1600165041305130
2388001000   165025303530
2488001000800  165033304330
2588001000 9001600 33804380

Mládež 16 – 18 let

kód plat.popl.brigádaMP územníP územníMP celosvaz.P celosvaz.celk.platba
264800    480
27480500800   1780
28480500800900  2680
29480500 900  1880
30480500  1600 2580
31480500  160016504230
32480500   16502630
33480500800  16503430
34480500 9001600 3480

Při platbě nahlaste platbu na účet ČRS,z.s., MO Opočno, číslo účtu 1242089399/0800 a jako variabilní symbol  uveďte svoje evidenční číslo, které jste obdrželi a kód platby uveďte jako  specifický symbol.

 

Příklad: 7307001 ( Vaše evč ) 399 ( platba členství+brigáda+územní MP+územní P )

Zveřejněno v rubrice Novinky,Povolenky

» (0) komentářů

Upozornění na odevzdávání povolenek

Vážené rybářky a rybáři,

s novým rokem je tu nová rybářská sezóna a tudíž pro vás nastává povinnost vrátit povolenky k rybolovu do 15.ledna tomu kdo je vydal, tzn. ČRS, z.s., MO Opočno. Můžete tak učinit na prodejně rybářských potřeb v Dobrušce nebo můžete povolenku odevzdat v prodejně lahůdek – mléčném baru na náměstí v Opočně. Společně s povolenkou odevzdejte i rybářskou legitimaci. Neodevzdávejte rybářský lístek, ten pouze předložte při výdeji povolenky pro rok 2022 v některém z uvedených výdejních termínů, které máte uvedeny na informačním dopise, který jste každý obdržel.

Členské příspěvky a povolenky na rok 2022 zaplaťte nejlépe během měsíce ledna nebo února, kdy máme dostatek času na jejich zpracování. Povolenky vám poté budou vydány v příslušném výdejním termínu v klubovně v Opočně. Pokud se nalézáte ve finanční nouzi, ale i nadále chcete zůstat členem našeho spolku tak minimálně členské příspěvky zaplaťte nejpozději do 30.4.

Za ČRS, z.s., MO Opočno vám přeji do roku 2022 mnoho nejen rybářských úspěchů a hlavně zdraví.

Zveřejněno 8.1.2022 v rubrice Novinky,Povolenky

» (0) komentářů

Informace pro členy ČRS, z.s., MO Opočno pro rok 2022

Povolenky z roku 2021 s řádně vyplněným přehledem o úlovcích a členskou legitimaci je třeba vrátit na adresu ČRS, z.s., MO Opočno (případně do prodejny Adler v Dobrušce na náměstí nebo do obchodu Lahůdky v Opočně na Kupkově náměstí) nejpozději do 15.12.2021 pro vodu pstruhovou a do 15.1.2022 pro vodu mimopstruhovou. Návod na řádné vyplnění sumáře úlovků a docházek pro vody P a MP je možné zhlédnout na www.mo-opocno.cz. Ti z Vás, kteří nedostatečně nebo chybně vyplníte sumář úlovků a docházek nebo evidenci docházek a úlovků, budete písemně pozváni k mimořádnému proškolení. Členové, kteří budou v roce 2022 žádat o slevu z roční povolenky z důvodu studia anebo na základě platného průkazu ZTP nebo ZTP/P, odevzdají společně s povolenkou k lovu ryb z roku 2021 a legitimací také kopii dokladu, na jehož základě žádají o slevu. Zabrání tím možnému oddálení výdeje povolenky. Státní rybářský lístek  neodevzdávejte!

Brigádnická povinnost členů je 10 hodin. Mládež od 16 do 18 let má brigádnickou povinnost 5 hodin. Brigádně povinný člen dle návrhu usnesení pro Výroční členskou schůzi ČRS, z.s., MO Opočno v režimu provizoria, provede nejdříve uhrazení brigády ve výši 800,-kč, mládež 16-18 let částku 400,-. Tuto částku je třeba uhradit společně s členským příspěvkem. Po odpracování brigády (celé, nebo její části), bude členovi poměrná část této částky vrácena.. Brigádnická povinnost se nevztahuje na členy ve věku 60 let (ročník narození 1962) a starší, ženy, držitele průkazu ZTP a ZTP/P a členy, kteří si chtějí udržet pouze členství a nebudou si v roce 2022 pořizovat žádnou z povolenek ČRS.

Každý člen je povinen do 30.4. 2022 uhradit celkový členský příspěvek dle §3, odst.7 stanov ČRS, jak je uvedeno v kombinacích plateb pro rok 2022!! Výbor ČRS, z.s., MO Opočno doporučuje svým členům zaplatit členský příspěvek do 28.2.2022.  Každý nový člen nad 16 let včetně zaplatí zápisné 500,- Kč.

Výše ceny jednotlivých povolenek je rozepsána v kombinacích plateb povolenek na zadní straně tohoto listu. Věnujte prosím zvýšenou pozornost správné volbě kódu platby. Platbu proveďte na účet ČRS, z.s., MO Opočno, číslo účtu 1242089399/0800. Při platbě v bance i na poště uveďte jako variabilní symbol své evidenční číslo a jako specifickýsymbol kód platby. Příklady plateb jsou k nahlédnutí na našich internetových stránkách www.mo-opocno.cz   V případě nesplněných členských povinností za rok 2021 nebude vydána povolenka k lovu ryb dříve, než bude tento prohřešek vyřešen (řiďte se pokyny dozorčí komise MO).

Povolenky budou vydávány  v klubovně MO v Opočně – Lišťovině. Pro každý výdejní termín je stanoven nejzazší termín příslušné platby povolenky v následující tabulce. Ve vlastním zájmu se snažte využít níže nabízené termíny výdejů povolenek. Po ukončení plánovaného výdeje povolenek, bude možný pouze mimořádný výdej povolenky po individuální domluvě s výdejcem.

Poslední možný termín platby u peněžního ústavu Termín výdeje povolenky   Čas výdeje povolenky
27.12.2021 Středa 5.1.2022 18,00 – 19,30
8.1.2022 Pondělí 7.2.2022 16,30 – 18,00
17.2.2022 Sobota 26.2.2022 13,00 – 14,30
2.3.2022 Středa 9.3.2022 18,00 – 19,00
  Středa 6.4.2022 18,00 – 19,00

Pokud máte nový státní rybářský lístek, je nutné jeho ev. číslo, datum platnosti a název vydávajícího úřadu nahlásit ještě před termínem výdeje povolenky. Při výdeji povolenky je prováděna kontrola osobních údajů. Pokud bude zjištěno, že nemáme od člena souhlas s nakládáním s osobními údaji (GDPR), bude člen vyzván k vyplnění příslušného formuláře ještě před předáním povolenky. Výdej povolenek v termínu 5.1.2022 bude umožněn pouze členům, kteří mají splněny všechny výše uvedené povinnosti a odevzdají řádně vyplněnou MP povolenku k lovu ryb za rok 2021 a legitimaci nejpozději 28.12.2021!  Bez splnění těchto povinností nebude povolenka vydána!!!

Pozvánka na výroční členskou schůzi

Výroční členská schůze ČRS, z.s., MO Opočno, včetně povinného školení, se uskuteční, pokud tomu nebudou bránit opatření související s epidemií Covid, v sobotu 12. března 2022 od 8:00 hod v sále Kulturního domu Dobruška. Účast členů ČRS, z.s., MO Opočno je ve vlastním zájmu žádoucí.

Zveřejněno 11.12.2021 v rubrice Novinky,Povolenky,Schůze, školení

» (0) komentářů

Kombinace plateb pro rok 2022

Kombinace plateb pro rok 2022 – členové starší 16-ti let včetně


Dospělí členové 60+ (ročník 1962 a starší)

kód plat. popl.   MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. MP republik. P republik. celkem platba
1 680 0             680
2 680 0 1300           1980
3 680 0 1300 1500         3480
4 680 0   1500         2180
5 680 0     2550       3230
6 680 0     2550 2650     5880
7 680 0       2650     3330
8 680 0         3600   4280
9 680 0         3600 3750 8030
10 680 0           3750 4430
11 680 0 1300     2650     4630
12 680 0 1300         3750 5730
13 680 0   1500 2550       4730
14 680 0   1500     3600   5780
15 680 0     2550     3750 6980
16 680 0       2650 3600   6930

Dospělí členové brigádně povinní

kód plat. popl. brigáda MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. MP republik. P republik. celkem platba
199 680 0             680
299 680 800 1300           2780
399 680 800 1300 1500         4280
499 680 800   1500         2980
599 680 800     2550       4030
699 680 800     2550 2650     6680
799 680 800       2650     4130
899 680 800         3600   5080
999 680 800         3600 3750 8830
1099 680 800           3750 5230
1199 680 800 1300     2650     5430
1299 680 800 1300         3750 6530
1399 680 800   1500 2550       5530
1499 680 800   1500     3600   6580
1599 680 800     2550     3750 7780
1699 680 800       2650 3600   7730

Invalidé, studenti starší 18-ti let

* Studenti starší 18-ti let uvedou kód platby podle tabulky Invalidé a k částce připočtou cenu brigády 800,-kč

popl. kód plat. brigáda invalidé brigáda. studenti MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. celk.platba invalidé celk.* platba studenti
680 17 0 0         680 680
680 18 0 800 700       1380 2180
680 19 0 800 700 800     2180 2980
680 20 0 800   800     1480 2280
680 21 0 800     1450   2130 2930
680 22 0 800     1450 1500 3630 4430
680 23 0 800       1500 2180 2980
680 24 0 800 700     1500 2880 3680
680 25 0 800   800 1450   2930 3730

Mládež 16 – 18 let

kód plat. popl. brigáda MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. celk.platba
26 380 0         380
27 380 400 700       1480
28 380 400 700 800     2280
29 380 400   800     1580
30 380 400     1450   2230
31 380 400     1450 1500 3730
32 380 400       1500 2280
33 380 400 700     1500 2980
34 380 400   800 1450   3030

Při platbě nahlaste platbu na účet ČRS,z.s., MO Opočno, číslo účtu 1242089399/0800 a jako variabilní symbol  uveďte svoje evidenční číslo, které jste obdrželi a kód platby uveďte jako  specifický symbol.

 

Příklad: 7307001 ( Vaše evč ) 399 ( platba členství+brigáda+územní MP+územní P )

Zveřejněno v rubrice Novinky,Povolenky

» (0) komentářů

Návod na vyplnění sumáře

V jednotlivých řádcích se zapisují sumáře všech úlovků dosažených na jednotlivých rybářských revírech a podrevírech a počet docházek.
V případě, že na některém z revírů (podrevírů), nedosáhl držitel povolenky úlovku, musí i tento revír zapsat, a to s vyznačením počtu docházek.
Nevyplněné řádky v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků a Sumář úlovků a docházek) se musí po skončení platnosti povolenky proškrtnout nesmazatelným způsobem.
Řádky se nemusí proškrtávat jednotlivě.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Kliknutím na obrázek se obrázek zobrazí v plné velikosti.

Zveřejněno 5.12.2018 v rubrice Povolenky

» (0) komentářů

Copyright © 2009, MO ČRS Opočno. Všechna práva vyhrazena.