Povolenky

Upozornění na odevzdávání povolenek

Vážené rybářky a rybáři,

s novým rokem je tu nová rybářská sezóna a tudíž pro vás nastává povinnost vrátit povolenky k rybolovu do 15.ledna tomu kdo je vydal, tzn. ČRS, z.s., MO Opočno. Můžete tak učinit na prodejně rybářských potřeb v Dobrušce nebo můžete povolenku odevzdat v prodejně lahůdek – mléčném baru na náměstí v Opočně. Společně s povolenkou odevzdejte i rybářskou legitimaci. Neodevzdávejte rybářský lístek, ten pouze předložte při výdeji povolenky pro rok 2022 v některém z uvedených výdejních termínů, které máte uvedeny na informačním dopise, který jste každý obdržel.

Členské příspěvky a povolenky na rok 2022 zaplaťte nejlépe během měsíce ledna nebo února, kdy máme dostatek času na jejich zpracování. Povolenky vám poté budou vydány v příslušném výdejním termínu v klubovně v Opočně. Pokud se nalézáte ve finanční nouzi, ale i nadále chcete zůstat členem našeho spolku tak minimálně členské příspěvky zaplaťte nejpozději do 30.4.

Za ČRS, z.s., MO Opočno vám přeji do roku 2022 mnoho nejen rybářských úspěchů a hlavně zdraví.

Zveřejněno 8.1.2022 v rubrice Novinky,Povolenky

» (0) komentářů

Informace pro členy ČRS, z.s., MO Opočno pro rok 2022

Povolenky z roku 2021 s řádně vyplněným přehledem o úlovcích a členskou legitimaci je třeba vrátit na adresu ČRS, z.s., MO Opočno (případně do prodejny Adler v Dobrušce na náměstí nebo do obchodu Lahůdky v Opočně na Kupkově náměstí) nejpozději do 15.12.2021 pro vodu pstruhovou a do 15.1.2022 pro vodu mimopstruhovou. Návod na řádné vyplnění sumáře úlovků a docházek pro vody P a MP je možné zhlédnout na www.mo-opocno.cz. Ti z Vás, kteří nedostatečně nebo chybně vyplníte sumář úlovků a docházek nebo evidenci docházek a úlovků, budete písemně pozváni k mimořádnému proškolení. Členové, kteří budou v roce 2022 žádat o slevu z roční povolenky z důvodu studia anebo na základě platného průkazu ZTP nebo ZTP/P, odevzdají společně s povolenkou k lovu ryb z roku 2021 a legitimací také kopii dokladu, na jehož základě žádají o slevu. Zabrání tím možnému oddálení výdeje povolenky. Státní rybářský lístek  neodevzdávejte!

Brigádnická povinnost členů je 10 hodin. Mládež od 16 do 18 let má brigádnickou povinnost 5 hodin. Brigádně povinný člen dle návrhu usnesení pro Výroční členskou schůzi ČRS, z.s., MO Opočno v režimu provizoria, provede nejdříve uhrazení brigády ve výši 800,-kč, mládež 16-18 let částku 400,-. Tuto částku je třeba uhradit společně s členským příspěvkem. Po odpracování brigády (celé, nebo její části), bude členovi poměrná část této částky vrácena.. Brigádnická povinnost se nevztahuje na členy ve věku 60 let (ročník narození 1962) a starší, ženy, držitele průkazu ZTP a ZTP/P a členy, kteří si chtějí udržet pouze členství a nebudou si v roce 2022 pořizovat žádnou z povolenek ČRS.

Každý člen je povinen do 30.4. 2022 uhradit celkový členský příspěvek dle §3, odst.7 stanov ČRS, jak je uvedeno v kombinacích plateb pro rok 2022!! Výbor ČRS, z.s., MO Opočno doporučuje svým členům zaplatit členský příspěvek do 28.2.2022.  Každý nový člen nad 16 let včetně zaplatí zápisné 500,- Kč.

Výše ceny jednotlivých povolenek je rozepsána v kombinacích plateb povolenek na zadní straně tohoto listu. Věnujte prosím zvýšenou pozornost správné volbě kódu platby. Platbu proveďte na účet ČRS, z.s., MO Opočno, číslo účtu 1242089399/0800. Při platbě v bance i na poště uveďte jako variabilní symbol své evidenční číslo a jako specifickýsymbol kód platby. Příklady plateb jsou k nahlédnutí na našich internetových stránkách www.mo-opocno.cz   V případě nesplněných členských povinností za rok 2021 nebude vydána povolenka k lovu ryb dříve, než bude tento prohřešek vyřešen (řiďte se pokyny dozorčí komise MO).

Povolenky budou vydávány  v klubovně MO v Opočně – Lišťovině. Pro každý výdejní termín je stanoven nejzazší termín příslušné platby povolenky v následující tabulce. Ve vlastním zájmu se snažte využít níže nabízené termíny výdejů povolenek. Po ukončení plánovaného výdeje povolenek, bude možný pouze mimořádný výdej povolenky po individuální domluvě s výdejcem.

Poslední možný termín platby u peněžního ústavu Termín výdeje povolenky   Čas výdeje povolenky
27.12.2021 Středa 5.1.2022 18,00 – 19,30
8.1.2022 Pondělí 7.2.2022 16,30 – 18,00
17.2.2022 Sobota 26.2.2022 13,00 – 14,30
2.3.2022 Středa 9.3.2022 18,00 – 19,00
  Středa 6.4.2022 18,00 – 19,00

Pokud máte nový státní rybářský lístek, je nutné jeho ev. číslo, datum platnosti a název vydávajícího úřadu nahlásit ještě před termínem výdeje povolenky. Při výdeji povolenky je prováděna kontrola osobních údajů. Pokud bude zjištěno, že nemáme od člena souhlas s nakládáním s osobními údaji (GDPR), bude člen vyzván k vyplnění příslušného formuláře ještě před předáním povolenky. Výdej povolenek v termínu 5.1.2022 bude umožněn pouze členům, kteří mají splněny všechny výše uvedené povinnosti a odevzdají řádně vyplněnou MP povolenku k lovu ryb za rok 2021 a legitimaci nejpozději 28.12.2021!  Bez splnění těchto povinností nebude povolenka vydána!!!

Pozvánka na výroční členskou schůzi

Výroční členská schůze ČRS, z.s., MO Opočno, včetně povinného školení, se uskuteční, pokud tomu nebudou bránit opatření související s epidemií Covid, v sobotu 12. března 2022 od 8:00 hod v sále Kulturního domu Dobruška. Účast členů ČRS, z.s., MO Opočno je ve vlastním zájmu žádoucí.

Zveřejněno 11.12.2021 v rubrice Novinky,Povolenky,Rybářské závody,Schůze, školení

» (0) komentářů

Kombinace plateb pro rok 2022

Kombinace plateb pro rok 2022 – členové starší 16-ti let včetně


Dospělí členové 60+ (ročník 1962 a starší)

kód plat. popl.   MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. MP republik. P republik. celkem platba
1 680 0             680
2 680 0 1300           1980
3 680 0 1300 1500         3480
4 680 0   1500         2180
5 680 0     2550       3230
6 680 0     2550 2650     5880
7 680 0       2650     3330
8 680 0         3600   4280
9 680 0         3600 3750 8030
10 680 0           3750 4430
11 680 0 1300     2650     4630
12 680 0 1300         3750 5730
13 680 0   1500 2550       4730
14 680 0   1500     3600   5780
15 680 0     2550     3750 6980
16 680 0       2650 3600   6930

Dospělí členové brigádně povinní

kód plat. popl. brigáda MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. MP republik. P republik. celkem platba
199 680 0             680
299 680 800 1300           2780
399 680 800 1300 1500         4280
499 680 800   1500         2980
599 680 800     2550       4030
699 680 800     2550 2650     6680
799 680 800       2650     4130
899 680 800         3600   5080
999 680 800         3600 3750 8830
1099 680 800           3750 5230
1199 680 800 1300     2650     5430
1299 680 800 1300         3750 6530
1399 680 800   1500 2550       5530
1499 680 800   1500     3600   6580
1599 680 800     2550     3750 7780
1699 680 800       2650 3600   7730

Invalidé, studenti starší 18-ti let

* Studenti starší 18-ti let uvedou kód platby podle tabulky Invalidé a k částce připočtou cenu brigády 800,-kč

popl. kód plat. brigáda invalidé brigáda. studenti MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. celk.platba invalidé celk.* platba studenti
680 17 0 0         680 680
680 18 0 800 700       1380 2180
680 19 0 800 700 800     2180 2980
680 20 0 800   800     1480 2280
680 21 0 800     1450   2130 2930
680 22 0 800     1450 1500 3630 4430
680 23 0 800       1500 2180 2980
680 24 0 800 700     1500 2880 3680
680 25 0 800   800 1450   2930 3730

Mládež 16 – 18 let

kód plat. popl. brigáda MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. celk.platba
26 380 0         380
27 380 400 700       1480
28 380 400 700 800     2280
29 380 400   800     1580
30 380 400     1450   2230
31 380 400     1450 1500 3730
32 380 400       1500 2280
33 380 400 700     1500 2980
34 380 400   800 1450   3030

Při platbě nahlaste platbu na účet ČRS,z.s., MO Opočno, číslo účtu 1242089399/0800 a jako variabilní symbol  uveďte svoje evidenční číslo, které jste obdrželi a kód platby uveďte jako  specifický symbol.

 

Příklad: 7307001 ( Vaše evč ) 399 ( platba členství+brigáda+územní MP+územní P )

Zveřejněno v rubrice Novinky,Povolenky

» (0) komentářů

Vydávání povolenek v době nouzového stavu

V souvislosti s vládním nařízením a hygienickou situací, bude příjem odevzdaných povolenek a jejich následovný výdej ve středu 6.1.2021 proveden následujícím způsobem.

Ve výdejním termínu 6.1. budou vydány povolenky pouze těm členům, kteří dle informačního dopisu, který každý obdržel, odevzdají povolenku k rybolovu za rok 2020 do 28.12.2020. Předpokladem je včasné zaplacení povolenky a členských příspěvků dle termínového kalendáře na informačním dopisu. Situace je ale komplikována uzavřením prodejny Adler v Dobrušce na náměstí, kam naši členové většinu povolenek odevzdávají. Je zde ještě možnost odevzdat povolenku v mléčném baru v Opočně na náměstí.

Doporučuji všem našim členům, z hygienických důvodů odevzdat povolenku v termínu výdeje povolenek ve středu 6.1. od 18,00 hodin v klubovně. V tomto případě ale nebude ihned vydána povolenka k rybolovu, ale až minimálně po uplynutí čtyřdenní izolační lhůty. V nezbytných případech se s členy domluvíme na místě a termínu předání povolenky. V ostatních případech budou povolenky připraveny k výdeji v pondělí 8.2.

Pokud se změní vládní nařízení, které by od 10.1. mohlo situaci zmírnit, předpokládáme možnost odevzdávání povolenek na znovuotevřené prodejně Adler. Pokud ale situace bude i nadále vážná a nedojde ke zmírnění, sledujte naše internetové stránky www.mo-opocno.cz a vývěsku na prodejně Adler, kde bude upřesněno, kdy a kde lze povolenky za rok 2020 odevzdávat.

Cílem tohoto opatření je minimalizovat možnost přenosu koronavirové nákazy při manipulaci s doklady na nás, zpracovatele povolenek a legitimací a současně i na vás, naše členy. Věřím, že situaci pochopíte a budete se řídit tímto doporučením.

Zveřejněno 27.12.2020 v rubrice Novinky,Povolenky

» (0) komentářů

Informace pro členy ČRS, z.s., MO Opočno pro rok 2021

Rok 2020 byl ve znamení komplikací, různých opatření a omezení v souvislosti s pandemií nemoci KOVID 19. V rámci celého ČRS byla zrušena spousta jednání, schůzí a podobných akcí. Z těchto důvodů nemohla také proběhnout naše řádná členská schůze, která jakožto nejvyšší orgán spolku rozhoduje o všem podstatném. Na tuto nouzovou situaci nejsou ani plně adaptovány stanovy ČRS a tak byl výbor ČRS, z.s., MO Opočno nucen pracovat v nouzovém režimu tzv. provizoriu (§9 stanov ČRS, odst.1/ Výbor je výkonným orgánem místní organizace, který spravuje její záležitosti mezi členskými schůzemi. Zajišťuje plnění usnesení členské schůze, hospodaří s majetkem místní organizace a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou výlučně vyhrazeny členské schůzi. O své činnosti předkládá zprávy členské schůzi.) Předpokládáme, že dojde k dodatečnému schválení  usnesení za rok 2020 na členské schůzi, která se bude konat 13.3.2021.  

Povolenky z roku 2020 s řádně vyplněným přehledem o úlovcích a členskou legitimaci je třeba vrátit na adresu ČRS, z.s., MO Opočno (případně do prodejny Adler v Dobrušce na náměstí nebo do obchodu Lahůdky v Opočně na Kupkově náměstí) nejpozději do 15.12.2020 pro vodu pstruhovou a do 15.1.2021 pro vodu mimopstruhovou. Návod na řádné vyplnění sumáře úlovků a docházek pro vody P a MP je možné zhlédnout na www.mo-opocno.cz. Ti z Vás, kteří nedostatečně nebo chybně vyplníte sumář úlovků a docházek nebo evidenci docházek a úlovků, budete písemně pozváni k mimořádnému proškolení. Členové, kteří budou v roce 2021 žádat o slevu z roční povolenky z důvodu studia anebo na základě platného průkazu ZTP nebo ZTP/P, odevzdají společně s povolenkou k lovu ryb z roku 2020 a legitimací také kopii dokladu, na jehož základě žádají o slevu. Zabrání tím možnému oddálení výdeje povolenky. Státní rybářský lístek  neodevzdávejte!

Brigádnická povinnost členů je 10 hodin. Mládež od 16 do 18 let má brigádnickou povinnost 5 hodin. Brigádně povinný člen dle návrhu usnesení pro Výroční členskou schůzi ČRS, z.s., MO Opočno v režimu provizoria, provede nejdříve uhrazení brigády ve výši 800,-kč, mládež 16-18 let částku 400,-. Tuto částku je třeba uhradit společně s členským příspěvkem. Po odpracování brigády (celé, nebo její části), bude členovi poměrná část této částky vrácena.. Brigádnická povinnost se nevztahuje na členy ve věku 60 let (ročník narození 1961) a starší, ženy, držitele průkazu ZTP a ZTP/P a členy, kteří si chtějí udržet pouze členství a nebudou si v roce 2021 pořizovat žádnou z povolenek ČRS.

Každý člen je povinen do 30.4. 2021 uhradit níže uvedený celkový členský příspěvek dle §3, odst.7 stanov ČRS!! Výbor ČRS, z.s., MO Opočno doporučuje svým členům zaplatit členský příspěvek do 28.2.2021.

 Každý nový člen nad 16 let včetně zaplatí zápisné 500,- Kč. Provozní výdaje tvoří: provozní příspěvek 100,- + manipulační poplatek 30,-  +  20,- krmení pro ryby, + 30,- vlastní zarybnění.

Výše ceny jednotlivých povolenek je rozepsána v kombinacích plateb povolenek na zadní straně tohoto listu. Věnujte prosím zvýšenou pozornost správné volbě kódu platby. Platbu proveďte na účet ČRS, z.s., MO Opočno, číslo účtu 1242089399/0800. Při platbě v bance i na poště uveďte jako variabilní symbol své evidenční číslo a jako specifickýsymbol kód platby. Příklady plateb jsou k nahlédnutí na našich internetových stránkách www.mo-opocno.cz   V případě nesplněných členských povinností za rok 2020 nebude vydána povolenka k lovu ryb dříve, než bude tento prohřešek vyřešen (řiďte se pokyny dozorčí komise MO).

Povolenky budou vydávány  v klubovně MO v Opočně – Lišťovině. Pro každý výdejní termín je stanoven nejzazší termín příslušné platby povolenky v následující tabulce. Ve vlastním zájmu se snažte využít níže nabízené termíny výdejů povolenek. Po ukončení plánovaného výdeje povolenek, bude možný pouze mimořádný výdej povolenky po individuální domluvě s výdejcem.

Poslední možný termín platby u peněžního ústavu Termín výdeje povolenky   Čas výdeje povolenky
28.12.2020 Středa 6.1.2021 18,00 – 19,00
29.1.2021 Pondělí 8.2.2021 16,30 – 18,00
18.2.2021 Sobota 27.2.2021 13,00 – 14,30
3.3.2021 Středa 10.3.2021 18,00 – 19,00
  Středa 7.4.2021 18,00 – 19,00

Kdo bude mít zájem brigádu odpracovat a včas to oznámí, bude zařazen do seznamu a dle potřeby vyzván k odpracování přidělené práce. Vzhledem k odbahnění zámeckých nádrží a následným terénním úpravám břehů a komunikací, předpokládáme větší brigádnickou činnost v parku, hlavně v období časného jara.    

Pokud máte nový státní rybářský lístek, je nutné jeho ev. číslo, datum platnosti a název vydávajícího úřadu nahlásit ještě před termínem výdeje povolenky. Při výdeji povolenky je prováděna kontrola osobních údajů. Pokud bude zjištěno, že nemáme od člena souhlas s nakládáním s osobními údaji (GDPR), bude člen vyzván k vyplnění příslušného formuláře ještě před předáním povolenky. Výdej povolenek v termínu 6.1.2021 bude umožněn pouze členům, kteří mají splněny všechny výše uvedené povinnosti a odevzdají řádně vyplněnou MP povolenku k lovu ryb za rok 2020 a legitimaci nejpozději 28.12.2020!  Bez splnění těchto povinností nebude povolenka vydána!!!

Pozvánka na výroční členskou schůzi

Výroční členská schůze ČRS, z.s., MO Opočno, včetně povinného školení, se koná v sobotu 13. března 2021 od 8:00 hod v sále Kulturního domu Dobruška. Účast všech členů ve vlastním zájmu je povinná.

Sledujte webové stránky naší MO – www.mo-opocno.cz a vývěsku v Dobrušce. Případné náměty, dotazy a připomínky zasílejte na e-mail adresu :mocrs.opocno@seznam.cz

Zveřejněno 20.12.2020 v rubrice Novinky,Povolenky,Schůze, školení

» (0) komentářů

Kombinace plateb pro rok 2021

Kombinace plateb pro rok 2021 – členové starší 16-ti let včetně


Dospělí členové 60+ (ročník 1960 a starší)

kód plat.popl.
MP územníP územníMP celosvaz.P celosvaz.MP republik.P republik.celkem platba
16800

680
268001300
1980
36800130015003480
46800
15002180
56800

2550


3230
66800

25502600

5830
76800


2600

3280
868003600
4280
96800360037007980
106800
37004380
1168001300

2600

4580
126800130037005680
136800
15002550


4730
146800
1500

3600
5780
156800

2550

37006930
166800


26003600
6880

Dospělí členové brigádně povinní

kód plat.popl.brigádaMP územníP územníMP celosvaz.P celosvaz.MP republik.P republik.celkem platba
1996800

680
2996808001300
2780
399680800130015004280
499680800
15002980
599680800

2550


4030
699680800

25502600

6630
799680800


2600

4080
8996808003600
5080
999680800360037008780
1099680800
37005180
11996808001300

2600

5380
1299680800130037006480
1399680800
15002550


5530
1499680800
1500

3600
6580
1599680800

2550

37007730
1699680800


26003600
7680

Invalidé, studenti starší 18-ti let

* Studenti starší 18-ti let uvedou kód platby podle tabulky Invalidé a k částce připočtoucenu brigády 800,-kč

kód plat.popl.brigáda invalidébrigáda. studentiMP územníP územníMP celosvaz.P celosvaz.celk.platba invalidécelk. platba studenti
1768000680680
186800800700


13802180
196800800700800

21802980
206800800
800

14802280
216800800

1400
20802880
226800800

1400150035804380
236800800


150021802980
246800800700

150028803680
256800800
8001400
28803680

Mládež 16 – 18 let

kód plat.popl.brigádaMP územníP územníMP celosvaz.P celosvaz.celk.platba
263800380
27380400700


1480
28380400700800

2280
29380400
800

1580
30380400

1400
2180
31380400

140015003680
32380400


15002280
33380400700

15002980
34380400
8001400
2980

Při platbě nahlaste platbu na účet ČRS,z.s., MO Opočno, číslo účtu 1242089399/0800 a jako variabilní symbol  uveďte svoje evidenční číslo, které jste obdrželi a kód platby uveďte jako  specifický symbol.

 

Příklad: 7307001 ( Vaše evč ) 399 ( platba členství+brigáda+územní MP+územní P )

Zveřejněno v rubrice Novinky,Povolenky

» (0) komentářů

Informace pro členy ČRS, z.s., MO Opočno pro rok 2020

Povolenky z roku 2019 s řádně vyplněným přehledem o úlovcích a členskou legitimaci je třeba vrátit na adresu ČRS, z.s., MO Opočno (případně do prodejny Adler v Dobrušce na náměstí nebo do obchodu Lahůdky v Opočně na Kupkově náměstí) nejpozději do 15.12.2019 pro vodu pstruhovou a do 15.1.2020 pro vodu mimopstruhovou. Návod na řádné vyplnění sumáře úlovků a docházek pro vody P a MP je možné zhlédnout na www.mo-opocno.cz. Ti z Vás, kteří nedostatečně nebo chybně vyplníte sumář úlovků a docházek nebo evidenci docházek a úlovků, budete písemně pozváni k mimořádnému proškolení. Členové, kteří budou v roce 2020 žádat o slevu z roční povolenky z důvodu studia anebo na základě platného průkazu ZTP nebo ZTP/P, odevzdají společně s povolenkou k lovu ryb z roku 2019 a legitimací také kopii dokladu, na jehož základě žádají o slevu. Zabrání tím možnému oddálení výdeje povolenky. Státní rybářský lístek neodevzdávejte!

Brigádnická povinnost členů je 10 hodin. Mládež od 16 do 18 let má brigádnickou povinnost 5 hodin. Brigádně povinný člen dle usnesení Výroční členské schůze MOČRS Opočno konané dne 9.3.2019 provede nejdříve uhrazení brigády ve výši 800,-kč, mládež 16-18 let částku 400,-. Tuto částku je třeba uhradit společně s členským příspěvkem. Po odpracování brigády (celé, nebo její části), bude členovi poměrná část této částky vrácena.. Brigádnická povinnost se nevztahuje na členy ve věku 60 let (ročník narození 1960) a starší, ženy, držitele průkazu ZTP a ZTP/P a členy, kteří si chtějí udržet pouze členství a nebudou si během roku 2020 pořizovat žádnou z povolenek ČRS.

Každý člen je povinen do 30.4. 2020 uhradit níže uvedený celkový členský příspěvek dle §3, odst.7 stanov ČRS!! Výbor ČRS, z.s., MO Opočno doporučuje svým členům zaplatit členský příspěvek do 28.2.2020.

kategorie Členská známka   Brigáda   Provozní výdaje   Celkem členský příspěvek
Dospělý člen 500 + 800 + 180 = 1480
Člen 60+, Dospělý člen – pouze členství 500 + 0 + 180 = 680
Mládež do 18 let 200 + 400 + 180 = 780
Ml. do 18-ti let – pouze členství 200 + 0 + 180 = 380
Mládež do 15 let 100 + 0 + 0 = 100

Každý nový člen nad 16 let včetně zaplatí zápisné 500,- Kč. Provozní výdaje tvoří: provozní příspěvek 100,- + manipulační poplatek 30,-  +  20,- krmení pro ryby, + 30,- vlastní zarybnění.

 

Výše ceny jednotlivých povolenek je rozepsána v kombinacích plateb povolenek na zadní straně tohoto listu. Věnujte prosím zvýšenou pozornost správné volbě kódu platby.

Platbu proveďte na účet ČRS, z.s., MO Opočno, číslo účtu 1242089399/0800. Při platbě v bance i na poště uveďte jako variabilní symbol své evidenční číslo a jako specifický symbol kód platby. Příklady plateb jsou k nahlédnutí na našich internetových stránkách www.mo-opocno.cz  

V případě nesplněných členských povinností za rok 2019 nebude vydána povolenka k lovu ryb dříve, než bude tento prohřešek vyřešen (řiďte se pokyny dozorčí komise MO).

Povolenky budou vydávány  v klubovně MO v Opočně – Lišťovině. Pro každý výdejní termín je stanoven nejzazší termín příslušné platby povolenky v následující tabulce. Ve vlastním zájmu se snažte využít níže nabízené termíny výdejů povolenek. Po ukončení plánovaného výdeje povolenek, bude možný pouze mimořádný výdej povolenky po individuální domluvě s výdejcem.

Poslední možný termín platby u peněžního ústavu Termín výdeje povolenky  

Čas výdeje povolenky

23.12.2019 Sobota 4.1.2020 13,30 – 15,00
24.1.2020 Pondělí 3.2.2020 16,30 – 18,00
12.2.2020 Sobota 22.2.2020 13,00 – 14,30
4.3.2020 Středa 11.3.2020 18,00 – 19,00
  Středa 8.4.2020 18,00 – 19,00

Kdo bude mít zájem brigádu odpracovat a včas to oznámí, bude zařazen do seznamu a dle potřeby vyzván k odpracování přidělené práce. Vzhledem k odbahnění zámeckých nádrží a následným terénním úpravám břehů a komunikací, předpokládáme větší brigádnickou činnost v parku, hlavně v období časného jara.    

Pokud máte nový státní rybářský lístek, je nutné jeho číslo, do kdy platí a kdo ho vydal nahlásit ještě před termínem výdeje povolenky. Při výdeji povolenky je prováděna kontrola osobních údajů. Pokud bude zjištěno, že nemáme od člena souhlas s nakládáním s osobními údaji (GDPR), bude člen vyzván k vyplnění příslušného formuláře ještě před předáním povolenky. Výdej povolenek v termínu 4.1.2020 bude umožněn pouze členům, kteří mají splněny všechny výše uvedené povinnosti a odevzdají řádně vyplněnou MP povolenku k lovu ryb za rok 2019 a legitimaci nejpozději 28.12.2019!  Bez splnění těchto povinností nebude povolenka vydána!!!

Pozvánka na výroční členskou schůzi

Výroční členská schůze MO ČRS Opočno, včetně povinného školení, se koná v sobotu 14. března 2020 od 8:00 hod v sále Kulturního domu Dobruška. Účast všech členů ve vlastním zájmu je povinná.

Sledujte webové stránky naší MO – www.mo-opocno.cz a vývěsku v Dobrušce. Případné náměty, dotazy a připomínky zasílejte na e-mail adresu :mocrs.opocno@seznam.cz

Zveřejněno 7.1.2020 v rubrice Novinky,Povolenky,Schůze, školení

» (0) komentářů

Kombinace plateb pro rok 2020

Kombinace plateb pro rok 2020 – členové starší 16-ti let včetně

Dospělí členové 60+ (ročník 1960 a starší)
kód plat. popl.   MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. MP republik. P republik. celkem platba
1 680 0             680
2 680 0 1200           1880
3 680 0 1200 1400         3280
4 680 0   1400         2080
5 680 0     2500       3180
6 680 0     2500 2600     5780
7 680 0       2600     3280
8 680 0         3550   4230
9 680 0         3550 3700 7930
10 680 0           3700 4380
11 680 0 1200     2600     4480
12 680 0 1200         3700 5580
13 680 0   1400 2500       4580
14 680 0   1400     3550   5630
15 680 0     2500     3700 6880
16 680 0       2600 3550   6830

Dospělí členové brigádně povinní

kód plat. popl. brigáda MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. MP republik. P republik. celkem platba
199 680 0             680
299 680 800 1200           2680
399 680 800 1200 1400         4080
499 680 800   1400         2880
599 680 800     2500       3980
699 680 800     2500 2600     6580
799 680 800       2600     4080
899 680 800         3550   5030
999 680 800         3550 3700 8730
1099 680 800           3700 5180
1199 680 800 1200     2600     5280
1299 680 800 1200         3700 6380
1399 680 800   1400 2500       5380
1499 680 800   1400     3550   6430
1599 680 800     2500     3700 7680
1699 680 800       2600 3550   7630

Invalidé, studenti starší 18-ti let

* Studenti starší 18-ti let uvedou kód platby podle tabulky Invalidé a k částce připočtoucenu brigády 800,-kč

kód plat. popl. brigáda invalidé brigáda. studenti MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. celk.platba invalidé celk. platba stud. *
17 680 0 0         680 680
18 680 0 800 700       1380 2180
19 680 0 800 700 750     2130 2930
20 680 0 800   750     1430 2230
21 680 0 800     1400   2080 2880
22 680 0 800     1400 1450 3530 4330
23 680 0 800       1450 2130 2930
24 680 0 800 700     1450 2830 3630
25 680 0 800   750 1400   2830 3630

Mládež 16 – 18 let

kód plat. popl. brigáda MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. celk.platba
26 380 0         380
27 380 400 700       1480
28 380 400 700 750     2230
29 380 400   750     1530
30 380 400     1400   2180
31 380 400     1400 1450 3630
32 380 400       1450 2230
33 380 400 700     1450 2930
34 380 400   750 1400   2930

Při platbě nahlaste platbu na účet ČRS,z.s., MO Opočno, číslo účtu 1242089399/0800 a jako variabilní symbol  uveďte svoje evidenční číslo, které jste obdrželi a kód platby uveďte jako  specifický symbol.

 

Příklad: 7307001 ( Vaše evč ) 399 ( platba členství+brigáda+územní MP+územní P )

Zveřejněno v rubrice Novinky,Povolenky

» (0) komentářů

Informace pro členy ČRS, z.s., MO Opočno pro rok 2019

Povolenky z roku 2018 s řádně vyplněným přehledem o úlovcích a členskou legitimaci je třeba vrátit na adresu ČRS, z.s., MO Opočno (případně do prodejny Adler v Dobrušce na náměstí nebo do obchodu Lahůdky v Opočně na Kupkově náměstí ) nejpozději do 15.12.2018 pro vodu pstruhovou a do 15.1.2019 pro vodu mimopstruhovou. Návod na řádné vyplnění sumáře úlovků a docházek pro vody P a MP je možné zhlédnout na www.mo-opocno.cz. Ti z Vás, kteří nedostatečně nebo chybně vyplníte sumář úlovků a docházek nebo evidenci docházek a úlovků, budete písemně pozváni k mimořádnému proškolení. Členové, kteří budou v roce 2019 žádat o slevu z roční povolenky z důvodu studia anebo na základě platného průkazu ZTP nebo ZTP/P odevzdají společně s povolenkou k lovu ryb z roku 2018 a legitimací také kopii dokladu, na jehož základě žádají o slevu. Zabrání tím možnému oddálení výdeje povolenky. Státní rybářský lístek neodevzdávejte!

Brigádnická povinnost členů je 10 hodin. Mládež od 16 do 18 let má brigádnickou povinnost 5 hodin. Brigádně povinný člen dle usnesení Výroční členské schůze MOČRS Opočno konané dne 10.3.2018 provede nejdříve uhrazení brigády ve výši 800,-kč, mládež 16-18 let částku 400,-. Tuto částku je třeba uhradit společně s členským příspěvkem. Po jejím odpracování, nebo odpracování části brigády, dostane brigádu nebo její poměrnou část dle usnesení z VČS 2018 zaplacenou. Brigádnická povinnost se nevztahuje na členy ve věku 60 let (ročník narození 1959) a starší, ženy, držitele průkazu ZTP a ZTP/P a členy, kteří si chtějí udržet pouze členství a nebudou si během roku 2019 pořizovat žádnou z povolenek ČRS.

Každý člen je povinen do 30.4. 2019 uhradit níže uvedený celkový členský příspěvek dle §3, odst.7 stanov ČRS!! Výbor ČRS, z.s., MO Opočno doporučuje svým členům zaplatit členský příspěvek do 28.2.2019.

kategorie Členská známka Brigáda Provozní výdaje Celkem členský příspěvek
Dospělý člen 500 + 800 + 180 = 1480
Člen 60+, Dospělý člen – pouze členství 500 + 0 + 180 = 680
Mládež do 18 let 200 + 400 + 180 = 780
Ml. do 18-ti let – pouze členství 200 + 0 + 180 = 380
Mládež do 15 let 100 + 0 + 0 = 100

Každý nový člen nad 16 let včetně zaplatí zápisné 500,- kč. Provozní výdaje tvoří: provozní příspěvek 100,- + manipulační poplatek 30,-  +  20,- krmení pro ryby, + 30,- vlastní zarybnění.

 

Výše ceny jednotlivých povolenek je rozepsána v kombinacích plateb povolenek na zadní straně tohoto listu. Věnujte prosím zvýšenou pozornost správné volbě kódu platby.

Platbu proveďte na účet ČRS, z.s., MO Opočno, číslo účtu 1242089399/0800. Při platbě v bance i na poště uveďte jako variabilní symbol své evidenční číslo a jako specifický symbol kód platby. Příklady plateb jsou k nahlédnutí na našich internetových stránkách www.mo-opocno.cz  

V případě nesplněných členských povinností za rok 2018 nebude vydána povolenka k lovu ryb dříve, než bude tento prohřešek vyřešen (řiďte se pokyny dozorčí komise MO).

Povolenky budou vydávány  v klubovně MO v Opočně – Lišťovině. Pro každý výdejní termín je stanoven nejzazší termín příslušné platby povolenky v následující tabulce. Ve vlastním zájmu se snažte využít níže nabízené termíny výdejů povolenek. Po ukončení plánovaného výdeje povolenek, bude možný pouze mimořádný výdej povolenky po individuální domluvě s výdejcem.

Poslední možný termín platby u peněžního ústavu Termín výdeje povolenky  

Čas výdeje povolenky

22.12.2018 Středa 2.1.2019 18,00 – 19,00
25.1.2019 Pondělí 4.2.2019 16,30 – 18,00
13.2.2019 Sobota 23.2.2019 13,30 – 15,00
4.3.2019 Středa 13.3.2019 18,00 – 19,00
Středa 10.4.2019 18,00 – 19,00

Z důvodu efektivnějšího využití členů, kteří si chtějí brigádu odpracovat, je zde soupis činností, které budeme v průběhu roku 2019 zajišťovat brigádnickým plněním. Kdo by měl zájem se na těchto činnostech podílet, nechť toto oznámí prostřednictvím emailu naší organizaci. Jedná se o: údržba Mlýnské nádrže (Kahlerky), činnosti v prostorách klubovny, a jiné. Kdo bude mít zájem brigádu odpracovat a včas to oznámí, bude zařazen do seznamu a dle potřeby vyzván k odpracování přidělené práce..  

Při výdeji povolenek je každý člen povinen oznámit případné změny v jeho kontaktních datech (adresa, telefon, e-mail) . Pokud máte nový státní rybářský lístek, je nutné jeho číslo, do kdy platí a kdo ho vydal nahlásit ještě před termínem výdeje povolenky. Bez platných údajů nelze provést tisk povolenky!! Výdej povolenek v termínu 2.1.2019 bude umožněn pouze členům, kteří mají splněny všechny výše uvedené povinnosti a odevzdají řádně vyplněnou MP povolenku k lovu ryb za rok 2018 a legitimaci nejpozději 28.12.2018!  Bez splnění těchto povinností nebude povolenka vydána!!!

Pozvánka na výroční členskou schůzi

Výroční členská schůze MO ČRS Opočno, včetně povinného školení, se koná v sobotu 9. března 2019 od 8:00 hod v sále Kulturního domu Dobruška. Účast všech členů ve vlastním zájmu je povinná.

Zveřejněno 5.3.2019 v rubrice Novinky,Povolenky

» (0) komentářů

Kombinace plateb pro rok 2019

Kombinace plateb pro rok 2019 – členové starší 16-ti let včetně
Dospělí členové 60+ (ročník 1959 a starší)

kód plat. popl. MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. MP republik. P republik. celkem platba
1 680 0 680
2 680 0 1200 1880
3 680 0 1200 1400 3280
4 680 0 1400 2080
5 680 0 2200 2880
6 680 0 2200 2300 5180
7 680 0 2300 2980
8 680 0 3250 3930
9 680 0 3250 3400 7330
10 680 0 3400 4080
11 680 0 1200 2300 4180
12 680 0 1200 3400 5280
13 680 0 1400 2200 4280
14 680 0 1400 3250 5330
15 680 0 2200 3400 6280
16 680 0 2300 3250 6230

Dospělí členové brigádně povinní

kód plat. popl. brigáda MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. MP republik. P republik. celkem platba
199 680 0 680
299 680 800 1200 2680
399 680 800 1200 1400 4080
499 680 800 1400 2880
599 680 800 2200 3680
699 680 800 2200 2300 5980
799 680 800 2300 3780
899 680 800 3250 4730
999 680 800 3250 3400 8130
1099 680 800 3400 4880
1199 680 800 1200 2300 4980
1299 680 800 1200 3400 6080
1399 680 800 1400 2200 5080
1499 680 800 1400 3250 6130
1599 680 800 2200 3400 7080
1699 680 800 2300 3250 7030

Invalidé, studenti starší 18-ti let
* Studenti starší 18-ti let uvedou kód platby podle tabulky Invalidé a k částce připočtoucenu brigády 800,-kč

kód plat. popl. brigáda invalidé brigáda studenti MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. celk.platba inval. celk. platba stud.*
17 680 0 0 680 680
18 680 0 800 700 1380 2180
19 680 0 800 700 750 2130 2930
20 680 0 800 750 1430 2230
21 680 0 800 1400 2080 2880
22 680 0 800 1400 1500 3580 4380
23 680 0 800 1500 2180 2980
24 680 0 800 700 1500 2880 3680
25 680 0 800 750 1500 2930 3730

Mládež 16 – 18 let

kód plat. popl. brigáda MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. celk.platba
26 380 0 380
27 380 400 700 1480
28 380 400 700 750 2230
29 380 400 750 1530
30 380 400 1400 2180
31 380 400 1400 1500 3680
32 380 400 1500 2280
33 380 400 700 1500 2980
34 380 400 750 1400 2930

Při platbě nahlaste platbu na účet MO ČRS Opočno, číslo účtu 1242089399/0800 a jako variabilní symbol uveďte svoje evidenční číslo, které jste obdrželi a kód platby uveďte jako specifický symbol.

Příklad: 7307001 ( Vaše evč ) 399 ( platba členství+brigáda+územní MP+územní P )

Zveřejněno v rubrice Povolenky

» (0) komentářů

Starší příspěvky »
Copyright © 2009, MO ČRS Opočno. Všechna práva vyhrazena.