Úhyn ryb

Úhyn v Dobrušce u Stuhy – Barevny

V úterý 11.8. posbíráno asi 25kg pstruha potočního v úseku asi 350m pod a nad mostem u Stuhy – barevny. Vše ve velikosti 20 – 28cm (včetně dvou okolo 35cm). Nejsmutnější je, že tyto ryby přežili červencový výplach z kanálu nad mostem. 15ks zachráněných pstruhů vypustěno u střelnice a 4ks za klubovnu. Navíc uhynuli stovky jednoletých pstruhů – cca 7cm a vranky, takže se dá mluvit o úhynu generačních ryb, které v této části vytvářeli životaschpnou komunitu. A to je největší škoda. Bez větší újmy přežili pouze mřenky mramorované.
Zveřejněno 14.8.2015 v rubrice Úhyn ryb

» (0) komentářů

Úhyn ryb na toku Zlatého potoka v Pulicích

Rybáři prožívají u vody různé příběhy. Občas se stane, že je jejich práce ovlivněna skutečnostmi, které nejsou a ani nemohou ovlivnit. Nezřídka se pak stane, že je jejich práce znehodnocena úhynem ryb, jako se tomu stalo v noci z úterý 7.7. na středu 8.7. Vydatný noční déšť s největší pravděpodobností „vyčistil“ kanalizační potrubí, které se vlévá do toku Zlatého potoka v Pulicích. Přitekla nevábná kaše, a protože i průtok v toku Zlatého potoka byl minimální, nedošlo k dostatečnému naředění. V tomto prostředí nastaly podmínky, které způsobily úhyn pstruha potočního a několika lipanů. Úhyn je o to smutnější, že jde o ryby v podstatě generační, a ty zde mohly vytvořit samostatně prosperující kolonii. Úhyn zde není poprvé a asi ani naposledy. Nezbývá než doufat, že budoucnost přinese příznivější zprávy.

Pavel Marek, předseda ČRS z.s. MO Opočno

Zveřejněno 9.7.2015 v rubrice Úhyn ryb

» (0) komentářů

Tisková zpráva

č.j.1/6/2011MOČRS Opočno Lišťovina 69951773, Opočno 
redakce orlického týdeníku

 

 

Dobrý den,

MOČRS Opočno hospodaří na revíru Zlatý potok 1p. Ve městě Dobruška je od dob regulace zlatého potoka ve městě a pod ním neutěšená situace, která nepřispívá k životu ryb, charakteristických pro podhorské pstruhové pásmo. Před třemi lety jsme se rozhodli tento stav změnit a cíleným odlovováním jelce tlouště, který byl zde dominantní a nevhodný, vytvořit životní prostor pro pstruha potočního. Tento rok v dubnu jsme do zlatého potoka ve městě Dobruška vypustili odchovanou násadu pstruha potočního. Část této násady a i další druhy ryb bohužel uhynuly po bouřce ve středu 22.6., kdy nedostatečně dimenzovaná kanalizace ve městě Dobruška nepobrala náhlý příval vody a přes přepadové přepážky přetekla do odlehčovacího kanálu. Voda byla silně naředěna usazeninami z kanalizace a tento „chemický koktejl“ udusil veškerou rybí populaci v délce 1km. Poté se do hlavního toku vlévá potok Brtva a voda se tím naředila, takže zde již není úhyn tak masivní. Celkově byl zasažen tok v délce asi 1,5km.   

Český rybářský svaz bude počítat škodu na tisíce korun. Uhynuli zde pstruzi potoční a duhoví, siveni a lipani. Z drobných ryb je největší úhyn zaznamenán u vranky obecné a také u mihule potoční, která je zde zastoupena v menším počtu. Obě rybky jsou podle zákona 395/1992 řazeny mezi druhy ohrožené. Z ostatních druhů je třeba ještě jmenovat úhyn hrouzka obecného, mřenky mramorované a jelce tlouště.

S občasnými úhyny v letních měsících při nedostatečném průtoku se setkáváme poměrně často. Není jeden rok, aby nedošlo k částečnému úhynu z důvodu malých letních průtoku, kdy při deštivém splachu dojde ke kontaminaci vody cizorodými látkami. Asi bychom byli naivní, kdyby kvůli rybářů došlo ke komletní přestavbě dobrušské kanalizace, která by kapacitně řešila situaci. Určitým řešením by byla výstavba diskutované mělčanské nádrže, která by vhodným manipulačním řádem upravovala průtoky přes Dobrušku v případě podobných situací, která nastala ve středu.

 

Pavel Marek

předseda MOČRS Opočno

Zveřejněno 27.6.2011 v rubrice Úhyn ryb

» (0) komentářů

Copyright © 2009, MO ČRS Opočno. Všechna práva vyhrazena.
Created by www.mr-webdesign.eu