Kroužek mládeže

Zahájení činnosti rybářského kroužku

Všechny mladé příznivce rybářského sportu vítá rybářský kroužek, který pracuje pod hlavičkou ČRS, z. s., MO Opočno a DDM Dobruška. Tradice tohoto kroužku sahají do velmi dávných časů, kdy pod vedením Tomáše Růžičky vyrostlo mnoho dobrých rybářů. Díky moderní technice můžeme prezentovat naši činnost a využívat techniku k tomu, abychom i v dalším období přilákali další zájemce o rybaření, případně seznámili ostatní s naší činností. Členové kroužku zde najdou snad všechny potřebné informace.

A kdy začínáme? První schůzka se koná 13. 9. 2023 od 15:00 hodin v klubovně v Lišťovině.

Podmínkou přijetí zájemců do kroužku je souhlas rodičů nebo jiného zákonného zástupce. Přihlášky jsou k dispozici v DDM Dobruška. Přihlášky lze podat v úředních dnech v kanceláři DDM nebo v den zahájení kroužku u vedoucího kroužku. Všechny podrobnosti související s členstvím v rybářském kroužku a jeho činností budou zájemcům sděleny na zahajovací schůzce dne 13.9. 2023.

Více informací o rybářském kroužku v Opočně se dozvíte přímo na webových stránkách DDM Dobruška.

Zveřejněno 9.9.2023 v rubrice Kroužek mládeže,Novinky

» (0) komentářů

Zlatá udice 2022

V sobotu 23.4. jsme uspořádali místní kolo Zlaté udice. Přišlo soutěžit 33 dětí z rybářského kroužku, kteří se utkali v rybolovné technice a rybářských znalostech.
Soutěž probíhá ve dvou disciplínách a to rybářských znalostech a rybolovné technice. V rybářských znalostech mladí rybáři vyplňují znalostní test a poznávají 35 různých druhů ryb rostlin a živočichů. Naší snahou je, aby v testových otázkách bylo široké spektrum rybářské tématiky a v poznávání zase co nejvíce živých organizmů, což se nám každý rok daří. Tentokrát jsme měli i živé zástupce obojživelníků – čolky obecné a 3 živé zástupce z hmyzí říše a to potápníky vroubené, znakoplavku a bruslařky. I z rostlin se podařilo zajistit třeba kvetoucí blatouch bahenní nebo jaterník podléšku. Právě na těchto živých exponátech se ukázala kvalita přípravy závodníků. Ne vždy je obrázek, podle kterých se děti učí poznávat, ten pravý exponát.
V druhé disciplíně se soutěží v hodech na terče skish a arenberger a v hodech do dálky. Zde je příprava snad ještě důležitější, než ve znalostech. Kdo alespoň občas trefil nějaký z terčů, si mohl připsat bodový zisk, který ho v zápětí výrazně posunul v umístění v disciplíně. Právě trefování terčů v disciplíně Skish a Arenberger je asi největší slabinou závodníků. Doufejme, že si z toho vezmou ponaučení a příští rok to bude zase o něco lepší.
A jak to letos tedy dopadlo? Nejchytřejším rybářem se stal Martin Votroubek z Podbřezí a nejlépe se trefoval do terčů Jaroslav Coufal z Českého Meziříčí. Ten se stal také celkovým vítězem místního kola. Na druhém místě ho doplnil Jonáš Flégl z Pohoří a na třetím místě se celkově umístil Radek Štěpán z Českého Meziříčí.
Ti nejlepší nás budou reprezentovat na územním kole 20. až 22. května v Kopidlně. Přejme si tedy, aby jejich soutěžní výsledky byly co nejlepší.

Pavel Marek, předseda ČRS, z.s., MO Opočno.

Závodníci soutěží v hodech zátěží na terče

Závodníci poznávají živé rostliny

Závodníci poznávají i živé ryby – zde střevlička východní

A také živé organizmy – čolek obecný

Napětí před závěrečným vyhodnocením

Ti nejlepší obdrželi hodnotné ceny

Naši vítězové

Zveřejněno 6.5.2022 v rubrice Kroužek mládeže,Novinky,Zlatá udice

» (0) komentářů

Zpráva o činnosti rybářského kroužku ČRS, z.s., MO Opočno ve školním roce 2017-2018

Se začátkem nového školního roku se začal scházet od poloviny září i rybářský kroužek v naší klubovně v Opočně v Lišťovině. Můžeme rok od roku pozorovat větší zájem ze strany dětí i rodičů, což nás těší. Během září se přihlásili noví mladí zájemci o rybářský sport a jejich počet se nakonec ustálil na počtu 48 mladých rybářů ve věku 7 – 15 let. Takto vysoký počet dětí v kroužku je pro efektivní práci hraniční, proto budeme muset pro následující roky drobně zpřísnit podmínky vstupu do kroužku na podmínku, aby děti uměli psát a číst, tzn. že bychom je přijímali od třetí třídy, to je od 8 let. Práce s takto malými dětmi je dosti náročná a brzdí tím ty odrostlejší. Neočekáváme však nějaký výrazný úbytek zájmu. Většina dětí se do kroužku dostává ve věku 8 až 11 let a s těmi už ty základní problémy nejsou.

Hlavní náplní kroužku je naučit děti správnému chování na rybách a v přírodě obecně. K tomu směřuje i naše činnost, která se přizpůsobuje klimatickým podmínkám během roku. Na podzim, dokud je ještě teplé počasí, chodí děti lovit ryby na rybníky do Přepych, nebo ti nejméně zkušení zkouší první rybářské krůčky na nádrži přímo u klubovny. Lovným způsobem je lov na plavanou. S přibývajícím ochlazením se aktivita přesouvá do klubovny, kde se děti učí teorii a rybářské právo. Každý rybář, ať mladý či dospělí se musí umět vyznat v rybářském řádu, protože pravidla jsou pro všechny stejná. Nezřídka se ale stává, že děti se umí v rybářském řádu orientovat lépe než dospělí rybáři, z čehož máme radost.

S přicházejícím jarem vše směřuje k hlavnímu vrcholu rybářského kroužku a tím je místní kolo Zlaté udice. Tento rok jsme místní kolo uspořádali 14.dubna v prostorách naší klubovny a zúčastnilo se 32 dětí z kroužku. Soutěžilo se v teoretických disciplínách poznávačka ryb, rostlin a živočichů a v testovém kvízu z rybářského řádu. Praktické disciplíny se skládají v hodech zátěží skish na žlutý terč o průměru 76cm a v hodech zátěží arenberger na stupňovitý terč  o  průměru 3metry. K tomu je ještě disciplína hod jednoruč do dálky. Z dosažených výsledků se stanoví pořadí z teoretických a z praktických disciplín. Nakonec se stanoví pořadí celkové. Nejchytřejší v rybářských znalostech byli Šimon Růžička z Opočna, který se umístil na místě prvním, druhý byl Eliáš Hladík z Bohuslavic a na třetím místě se umístil Bohumil Sobotka z Pohoří. V rybolovné technice si nejlépe vedl Vít Hvězda z Českého Meziříčí, druhý byl Marek Holub z Opočna a třetí Eliáš Hladík. Po sečtení celkových výsledků, se šampionem pro rok 2018 stal Eliáš Hladík, druhý byl Bohumil Sobotka a na místě třetím se umístil Miroslav Němeček ze Skršic.

Celkové foto účastníků a rozhodčích

Naši nejlepší závodníci

Poznávačka ryb

Poznávačka rostlin

Určoval se i hmyz

Propagace na vývěsce v Dobrušce

Ti nejlepší nás reprezentovali na územním kole Zlaté udice 25. – 27.května v Jaroměři. V silné konkurenci obsadili celkově 4. místo v družstvech. V jednotlivcích byl náš nejúspěšnější reprezentant na 8. místě. Proti roku 2017 se jedná o mírný ústup z pozic, i tak lze považovat naši účast na klání za úspěšnou. Jako jediní reprezentujeme okres Rychnov nad Kněžnou, což je škoda.

Zlatou udicí prakticky vždy končí činnost rybářského kroužku pro daný školní rok. Je tady ale ještě jedna akce, o kterou je z řad našich mladých rybářů velký zájem. Každý rok v druhé polovině června odjíždíme od čtvrtka do neděle do areálu Sklář Ostružno u Jičína, kde jsme v rekreačním areálu ubytováni vedle rybníku, kde lovíme ryby. Tento rok se rybářské soustředění konalo ve dnech 21. – 24. června a zúčastnilo se ho 20 dětí a 5 vedoucích. Tento rok nás ale přivítalo chladné a deštivé počasí, které naši činnost částečně omezovalo. Rybám to ale nevadilo a tak si zde každý chytil rybu a ti nejúspěšnější dokonce desítky ryb. Došlo i na fotbal a míčové hry pod vysokou sítí. Na závěr byl táborák a opečené špekáčky. Nálada byla výborná, dětem kupodivu chlad nevadil a už se těší na příští akci.

Chytali se líni

Chytali se kapři

Všichni účastníci rybářského soustředění Ostružno 2018

Chytali se i malí perlíni

A na hrázi chytali všichni

Na konci celého cyklu rybářského kroužku můžeme konstatovat, že jsme opět vychovali několik mladých rybářů, kteří se budou umět v přírodě chovat tak, jak si to příroda zaslouží. Cíleně vedeme děti k tomu, že ne každou rybu si musí přinést domů od vody. Jedná se o způsob „chyť a pusť“. Cílem je, aby jednou chycená ryba mohla udělat radost i dalším. Pokud bychom vše, co dle rybářského řádu chytneme, si přivlastnili, nastala by jednou situace, že bychom taky nemuseli už nic ve vodě chytit. To si nikdo z nás nepřeje. Proto je důležité děti vychovávat k rozumnému nakládání s rybářským právem. Mnozí z rybářů, kteří prošli rybářským kroužkem, se tak chovají a tak má naše činnost smysl.

 

Pavel Marek, předseda ČRS, z.s., MO Opočno

Zveřejněno 7.7.2018 v rubrice Kroužek mládeže

» (0) komentářů

Zpráva z územního kola ČRS VčÚS Hradec Králové

Ve dnech 26. až 28. května pořádal Východočeský územní svaz Českého rybářského svazu v Hradci králové územní kolo celostátní soutěže Zlatá Udice 2017. Naše družstvo je pravidelným účastníkem této soutěže již několik let. Soutěž se skládá ze tří disciplín a to lovu ryb na udici, tentokrát na řece Orlici v Hradci Králové – Malšovicích, dále z testu a poznávání ryb, a všeho živého v okolí vody a nakonec i z rybářské techniky, což jsou disciplíny kde závodníci házejí různými způsoby udicí na terče. Vždy jsme dosahovali dobrých výsledků, díky kterým jsme se mohli poměřovat s takovými organizacemi jako je Hradec Králové, Vysoké Mýto nebo Třebechovice pod Orebem. Nejinak tomu bylo i tento rok.

Naše soutěžní družstvo bylo složeno ze závodníků, kteří při místním kole Zlaté Udice v Opočně dosáhli nejlepších výsledků. V konkurenci 8 družstev z Třebechovic pod Orebem, Hradce Králové, Kopidlna, Košťálova, Králík, Havlíčkova Brodu a Jaroměře jsme v soutěži družstev obsadili místo vicemistrů ČRS VčÚS Hradec Králové. Je to dáno hlavně vyrovnaností našich závodníků a hlavně je na nich znát, že je to baví. Pokud u rybařiny vydrží, mají velkou šanci dostat se v příštích letech i na stupně vítězů v celkovém pořadí a zajistit si postup do kola národního.

Úspěch ale nevzniká samo sebou. Je potřeba vyzdvihnout i obětavou práci našich vedoucích rybářského kroužku po celý rok, kteří mají velkou zásluhu na celkovém úspěchu. Všem našim závodníkům i vedoucím je třeba poděkovat za obětavou činnost a popřát do začínající lovné sezony hodně rybářských úspěchů.

Petrův Zdar!

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Dole zleva: Jakub Bečvář, Ondřej Vít, Bohumil Sobotka a Ema Krkošková. Zleva stojí: vedoucí Tomáš Růžička, Ladislav Andrž a Eliáš Hladík.

Zveřejněno 1.7.2017 v rubrice Kroužek mládeže,Závodní činnost našich členů

» (0) komentářů

Copyright © 2009, MO ČRS Opočno. Všechna práva vyhrazena.