Kroužek mládeže

Zpráva o činnosti rybářského kroužku ČRS, z.s., MO Opočno ve školním roce 2017-2018

Se začátkem nového školního roku se začal scházet od poloviny září i rybářský kroužek v naší klubovně v Opočně v Lišťovině. Můžeme rok od roku pozorovat větší zájem ze strany dětí i rodičů, což nás těší. Během září se přihlásili noví mladí zájemci o rybářský sport a jejich počet se nakonec ustálil na počtu 48 mladých rybářů ve věku 7 – 15 let. Takto vysoký počet dětí v kroužku je pro efektivní práci hraniční, proto budeme muset pro následující roky drobně zpřísnit podmínky vstupu do kroužku na podmínku, aby děti uměli psát a číst, tzn. že bychom je přijímali od třetí třídy, to je od 8 let. Práce s takto malými dětmi je dosti náročná a brzdí tím ty odrostlejší. Neočekáváme však nějaký výrazný úbytek zájmu. Většina dětí se do kroužku dostává ve věku 8 až 11 let a s těmi už ty základní problémy nejsou.

Hlavní náplní kroužku je naučit děti správnému chování na rybách a v přírodě obecně. K tomu směřuje i naše činnost, která se přizpůsobuje klimatickým podmínkám během roku. Na podzim, dokud je ještě teplé počasí, chodí děti lovit ryby na rybníky do Přepych, nebo ti nejméně zkušení zkouší první rybářské krůčky na nádrži přímo u klubovny. Lovným způsobem je lov na plavanou. S přibývajícím ochlazením se aktivita přesouvá do klubovny, kde se děti učí teorii a rybářské právo. Každý rybář, ať mladý či dospělí se musí umět vyznat v rybářském řádu, protože pravidla jsou pro všechny stejná. Nezřídka se ale stává, že děti se umí v rybářském řádu orientovat lépe než dospělí rybáři, z čehož máme radost.

S přicházejícím jarem vše směřuje k hlavnímu vrcholu rybářského kroužku a tím je místní kolo Zlaté udice. Tento rok jsme místní kolo uspořádali 14.dubna v prostorách naší klubovny a zúčastnilo se 32 dětí z kroužku. Soutěžilo se v teoretických disciplínách poznávačka ryb, rostlin a živočichů a v testovém kvízu z rybářského řádu. Praktické disciplíny se skládají v hodech zátěží skish na žlutý terč o průměru 76cm a v hodech zátěží arenberger na stupňovitý terč  o  průměru 3metry. K tomu je ještě disciplína hod jednoruč do dálky. Z dosažených výsledků se stanoví pořadí z teoretických a z praktických disciplín. Nakonec se stanoví pořadí celkové. Nejchytřejší v rybářských znalostech byli Šimon Růžička z Opočna, který se umístil na místě prvním, druhý byl Eliáš Hladík z Bohuslavic a na třetím místě se umístil Bohumil Sobotka z Pohoří. V rybolovné technice si nejlépe vedl Vít Hvězda z Českého Meziříčí, druhý byl Marek Holub z Opočna a třetí Eliáš Hladík. Po sečtení celkových výsledků, se šampionem pro rok 2018 stal Eliáš Hladík, druhý byl Bohumil Sobotka a na místě třetím se umístil Miroslav Němeček ze Skršic.

Celkové foto účastníků a rozhodčích

Naši nejlepší závodníci

Poznávačka ryb

Poznávačka rostlin

Určoval se i hmyz

Propagace na vývěsce v Dobrušce

Ti nejlepší nás reprezentovali na územním kole Zlaté udice 25. – 27.května v Jaroměři. V silné konkurenci obsadili celkově 4. místo v družstvech. V jednotlivcích byl náš nejúspěšnější reprezentant na 8. místě. Proti roku 2017 se jedná o mírný ústup z pozic, i tak lze považovat naši účast na klání za úspěšnou. Jako jediní reprezentujeme okres Rychnov nad Kněžnou, což je škoda.

Zlatou udicí prakticky vždy končí činnost rybářského kroužku pro daný školní rok. Je tady ale ještě jedna akce, o kterou je z řad našich mladých rybářů velký zájem. Každý rok v druhé polovině června odjíždíme od čtvrtka do neděle do areálu Sklář Ostružno u Jičína, kde jsme v rekreačním areálu ubytováni vedle rybníku, kde lovíme ryby. Tento rok se rybářské soustředění konalo ve dnech 21. – 24. června a zúčastnilo se ho 20 dětí a 5 vedoucích. Tento rok nás ale přivítalo chladné a deštivé počasí, které naši činnost částečně omezovalo. Rybám to ale nevadilo a tak si zde každý chytil rybu a ti nejúspěšnější dokonce desítky ryb. Došlo i na fotbal a míčové hry pod vysokou sítí. Na závěr byl táborák a opečené špekáčky. Nálada byla výborná, dětem kupodivu chlad nevadil a už se těší na příští akci.

Chytali se líni

Chytali se kapři

Všichni účastníci rybářského soustředění Ostružno 2018

Chytali se i malí perlíni

A na hrázi chytali všichni

Na konci celého cyklu rybářského kroužku můžeme konstatovat, že jsme opět vychovali několik mladých rybářů, kteří se budou umět v přírodě chovat tak, jak si to příroda zaslouží. Cíleně vedeme děti k tomu, že ne každou rybu si musí přinést domů od vody. Jedná se o způsob „chyť a pusť“. Cílem je, aby jednou chycená ryba mohla udělat radost i dalším. Pokud bychom vše, co dle rybářského řádu chytneme, si přivlastnili, nastala by jednou situace, že bychom taky nemuseli už nic ve vodě chytit. To si nikdo z nás nepřeje. Proto je důležité děti vychovávat k rozumnému nakládání s rybářským právem. Mnozí z rybářů, kteří prošli rybářským kroužkem, se tak chovají a tak má naše činnost smysl.

 

Pavel Marek, předseda ČRS, z.s., MO Opočno

Zveřejněno 7.7.2018 v rubrice Kroužek mládeže

» (0) komentářů

Zpráva z územního kola ČRS VčÚS Hradec Králové

Ve dnech 26. až 28. května pořádal Východočeský územní svaz Českého rybářského svazu v Hradci králové územní kolo celostátní soutěže Zlatá Udice 2017. Naše družstvo je pravidelným účastníkem této soutěže již několik let. Soutěž se skládá ze tří disciplín a to lovu ryb na udici, tentokrát na řece Orlici v Hradci Králové – Malšovicích, dále z testu a poznávání ryb, a všeho živého v okolí vody a nakonec i z rybářské techniky, což jsou disciplíny kde závodníci házejí různými způsoby udicí na terče. Vždy jsme dosahovali dobrých výsledků, díky kterým jsme se mohli poměřovat s takovými organizacemi jako je Hradec Králové, Vysoké Mýto nebo Třebechovice pod Orebem. Nejinak tomu bylo i tento rok.

Naše soutěžní družstvo bylo složeno ze závodníků, kteří při místním kole Zlaté Udice v Opočně dosáhli nejlepších výsledků. V konkurenci 8 družstev z Třebechovic pod Orebem, Hradce Králové, Kopidlna, Košťálova, Králík, Havlíčkova Brodu a Jaroměře jsme v soutěži družstev obsadili místo vicemistrů ČRS VčÚS Hradec Králové. Je to dáno hlavně vyrovnaností našich závodníků a hlavně je na nich znát, že je to baví. Pokud u rybařiny vydrží, mají velkou šanci dostat se v příštích letech i na stupně vítězů v celkovém pořadí a zajistit si postup do kola národního.

Úspěch ale nevzniká samo sebou. Je potřeba vyzdvihnout i obětavou práci našich vedoucích rybářského kroužku po celý rok, kteří mají velkou zásluhu na celkovém úspěchu. Všem našim závodníkům i vedoucím je třeba poděkovat za obětavou činnost a popřát do začínající lovné sezony hodně rybářských úspěchů.

Petrův Zdar!

Dole zleva: Jakub Bečvář, Ondřej Vít, Bohumil Sobotka a Ema Krkošková. Zleva stojí: vedoucí Tomáš Růžička, Ladislav Andrž a Eliáš Hladík.

Zveřejněno 1.7.2017 v rubrice Kroužek mládeže,Rybářské závody

» (0) komentářů

Zpráva Ostružno 2017

Stalo se už pravidlem, že každý rok v druhé půlce června, pořádá naše rybářská organizace pro děti z rybářského kroužku, které mají zájem, rybářské soustředění v rekreačním areálu Sklář Ostružno u Jičína. Ne jinak tomu bylo i tento rok. Už když jsme v březnu tento záměr představili prostřednictvím dětí jejich rodičům, byl zájem značný. Nakonec se nám přihlásilo 16 dětí, které ve čtvrtek 22.6. v 14,30 nasedli v Opočně do přistaveného autobusu a odjeli směrem k rybářskému dobrodružství.

Po příjezdu na místo nás trochu zaskočila skutečnost, že rybník v těsné blízkosti rekreačního areálu, na kterém jsme v minulých letech chytali ryby, je vypuštěný a opravuje se. Byl však zajištěn náhradní revír, asi 10 minut chůze od chatek. V den příjezdu jsme ale ryby nechytali, protože jak už bývá zvykem, přihnala se bouřka a pršelo.

Následující dny však tento drobný výpadek vynahradili a kdo se snažil ryby chytat, tak je i nachytal. Hlavní lovnou rybou byl samozřejmě kapr, dále kluci chytali malé amury, cejny, perlíny, karase a líny. Výborným zpestřením letošního soustředění byly disciplíny na suchu – hody zátěží na cíl, což jsou disciplíny Skish a Arenberger. Tím se mladí rybáři zdokonalují v technice nahazování. A v neposlední řadě jsme je motivovali bodovací soutěží k ohleduplnosti ke kamarádům a slušnému chování v kolektivu. Ze všech těchto aktivit získávali body do celkového hodnocení. V neděli 25.6. po obědě před odjezdem jsme jejich konání vyhodnotili a všichni byli odměněni věcnými cenami.

Celá tato akce nebyla jen o rybách. Jde o to dostat kluky do přírody, aby neseděli u svých počítačů a mobilů, ale všímali si i krásné české krajiny a života v ní. Někteří z nich mohli možná poprvé vidět čolka obecného ne jen na obrázku, nebo třeba užovku obojkovou a večer kunu pochutnávající si na spadlých třešních. Někdo možná poprvé hrál něco, co připomínalo nohejbal nebo se zkoušel trefovat tenisovou raketou do míčku jako tenista. A i společné sobotní koupání v místním velkém bazénu spíše připomínalo zápas kluků s vedoucími o to, kdo koho potopí. Nakonec i opékání špekáčků v sobotu večer už za tmy, bylo pro mnoho z nich zážitek.

Na všech bylo znát, že se akce vydařila, každý nějakou tu rybu chytil a zase samozřejmě pustil. Všichni si odnášíme zážitky z této akce, na které budeme dlouho vzpomínat, minimálně do příští akce v roce 2018 kterou, když to bude možné, znovu uspořádáme v tomto rekreačním zařízení.

Pavel Marek

A tady jsme všichni účastníci pohromadě

Lovili jsme ryby

Kluci s úlovky

Viděli jste už někdy čolka obecného?

Opékali jsme špekáčky

Zveřejněno v rubrice Kroužek mládeže

» (0) komentářů

Hledáme mladé závodníky

HLEDÁME NOVÉ MLADÉ

RYBÁŘSKÉ ZÁVODNÍKY LRU – PŘÍVLAČ

Chlapce a dívky ve věku 8 – 17 let

Zajímáš se o přívlač? Jsi soutěživý typ? Chceš poznávat nové lidi?

Účastnit se závodů? Zdokonalit se? Užívat si přírody?

Nemáš potřebné vybavení?

NEVADÍ, vše dokážeme vyřešit a se vším ti poradíme.

Ukaž své nadšení a objev svůj talent ;)

Kdo ví, třeba ty můžeš být nový juniorský reprezentant a účastnit se mezinárodních závodů.

 

Stačí mně kontaktovat a dozvíš se vše potřebné.

Nekvapil David

Krajský zástupce VČÚS LRU – Přívlač

nekvapildavid@seznam.cz

tel.: 775 028 041

Zveřejněno 14.3.2016 v rubrice Kroužek mládeže

» (0) komentářů

Rybářský kroužek 2015/16

Místní rybářská organizace Opočno zahajuje novou sezónu rybářského kroužku mládeže 2015 – 2016!

Současně probíhá přijímání novým členů do kroužku. Určeno jak pro kluky, tak i pro holky od 7 do 15 let.
Máš v rodině, mezi sousedy nebo přáteli rybáře? Rád(a) by jsi to také zkusil(a)? Máš rád(a) přírodu, pobyt a pohyb kolem vody? Chtěl(a) by jsi se účastnit rybářských závodů, rybářského soustředění a dalších zajímavých akcí, které rybářský kroužek v Opočně nabízí? Nedílnou součástí kroužku je rybolov, nahazování na terče a výuka, která je vedena zábavnou a zajímavou formou a vede k získání povolenky k lovu ryb.

Máš-li zájem stát se mladým rybářem, nestyď se a přijď
9.9.2015 v 15,00 hodin

do naší rybářské klubovny v Lišťovině v Opočně, kde bude zahajovací schůzka nové sezóny rybářského kroužku. Zde se dozvíš od zkušených vedoucích veškeré informace, můžeš se na cokoli zeptat a přihlásit se mezi nové sportovní rybáře.

A když se tak rozhodneš, získáš první povolenku zdarma a s tím i další výhody. Více je k vidění na www.rybsvaz.cz
Současně s novými zájemci přijdou a budou kroužek navštěvovat všichni stávající členové naší organizace ve věku 7-15 let. Na první schůzku doporučujeme novým zájemcům i účast jednoho z rodičů (není však podmínkou).

Na Vaši účast a případné dotazy se těší:
Zdeněk Vašíček (hospodář MO ČRS Opočno),tel.: 737 384 765, mail: zdevas@seznam.cz
Jiří Langer (hlavní vedoucí kroužku mládeže),tel.: 775 684 842, mail: george@receptyonline.cz
Roman Kováč (vedoucí kroužku),tel.: 736 253 601, mail: autoopravnakovac@seznam.cz
Tomáš Růžička (vedoucí kroužku),tel.: 728 113 405, mail: RUDZA@seznam.cz

Zveřejněno 31.8.2015 v rubrice Kroužek mládeže

» (0) komentářů

Zlatá udice 2015 – krajské kolo

Úspěšná reprezentace našeho závodního družstva na soutěži Zlatá Udice 2015
Naše soutěžní družstvo mladých rybářů tvořené čtyřmi chlapci, jedním děvčetem a jedním dorostencem, se zúčastnilo Územního kola soutěže Zlatá Udice 2015 v Králíkách na Orlickoústecku. I tento rok si v nabité konkurenci vedli dobře. Družstvo jako celek obsadilo čtvrté místo a nepotvrdilo ústup ze slávy let minulých, i když jsme museli zásadně obnovit sestavu, protože nám děti vyrostly a přešli do kategorie dorostenců. Naštěstí máme stále dost šikovných dětí, kteří mají snahu soutěžit a něčeho dosáhnout. Jsme za to rádi a děkujeme dětem a jejich rodičům i našim vedoucím z rybářského kroužku, že je na tuto soutěž řádně připravili.

Za výbor MOČRS Opočno Pavel Marek, předseda.


Zleva: trenér Tomáš Růžička, Filip Naisar, Radim Dolejší, Ladislav Andrž a vedoucí družstva Jirka Langer. Dole klečí Klárka Uhlíková, Hvězda Vítek a Bečvář Jakub.


Zveřejněno 21.5.2015 v rubrice Kroužek mládeže,Novinky

» (0) komentářů

Zlatá udice 2015 – výsledky

Zlatá udice 2015


Celkoví vítězové místního kola Zlaté udice 2015: zleva 3. místo Naisar Filip, 1. místo Jenne Jan a 2. místo Radim Dolejší

Zveřejněno 14.4.2015 v rubrice Kroužek mládeže,Zlatá udice

» (0) komentářů

Nová sezóna rybářského kroužku 2013/14

Nová sezóna rybářského kroužku 2013/14!

Všichni noví zájemci o sportovní rybolov ve věku 8-15 let mají možnost stát se členy MO ČRS Opočno.. Dne 11. 9. 2013 začíná nová sezóna rybářského kroužku mládeže v Opočně – schůzka je jako vždy v klubovně naší organizace v Lišťovině v Opočně od 15,00 hod.. Při první návštěvě kroužku je žádoucí (ne však nutná) účast i jednoho z rodičů – první schůzka je informativní, děti i rodiče jsou seznámeni s veškerými informacemi, které se týkají členství v naší organizaci a pravidel navštěvování kroužku mládeže. Sportovnímu rybaření se ve velkém měřítku začínají věnovat i ženy – jsou proto v kroužku vítané i dívky.

Po splnění všech podmínek bude dětem umožněno zakoupení povolenky k rybolovu již na rok 2014 a každý nový rybář dostane na uvítanou malý dárek!

Účast na schůzce je povinná pro všechny stávající členy MO ČRS Opočno – kroužku mládeže!!!

Vedoucí kroužku pro sezónu 2013/14 budou pracovat ve složení Roman Kováč, Zdeněk Vašíček, Tomáš Růžička, Vojtěch Volf, Jiří Langer.

Rybářský kroužek mládeže Opočno je organizován pod DDM Dobruška a MO ČRS Opočno.

Veškeré informace zodpoví Roman Kováč, hlavní vedoucí kroužku mládeže (tel.: 736 253 601, mail: autoopravnakovac@seznam.cz) a Zdeněk Vašíček, hospodář MO ČRS Opočno, vedoucí kroužku mládeže (tel.: 737 384 765, mail: zdevas@seznam.cz )

Zveřejněno 25.8.2013 v rubrice Kroužek mládeže,Novinky

» (0) komentářů

Zahájení sezóny rybářského kroužku 2012/2013

Ve středu 12.9. se koná zahájení sezóny rybářského kroužku 2012/13 od 15,00 hod.

Zahájení stejně jako další schůzky bude v klubovně MO ČRS Opočno v Lišťovině v Opočně.

 Přihlásit se mohou jak chlapci tak dívky od 7 do 15-ti let. Podmínkou je umět číst a psát!

 Všichni zájemci se potřebné informace dozvědí na zahajovací schůzce 12.9. 2012.

 Kontakt: Roman Kováč, tel.: 736 253 601 – hlavní vedoucí kroužku mládeže MO ČRS Opočno

Zveřejněno 22.8.2012 v rubrice Kroužek mládeže

» (0) komentářů

Kroužek mladých rybářů MOČRS Opočno při DDM Dobruška

Kroužek mladých rybářů MOČRS Opočno při DDM Dobruška

Dovolte mi, abych v krátkosti představil činnost rybářského kroužku MOČRS Opočno ve školním roce 2010/2011.

V naší místní organizaci máme několik schopných vedoucích, kteří umí 54 dětí organizovaných v kroužku něco naučit. Cílem celoročního snažení je, mimo oblíbené lovení ryb, účast v celostátní soutěži Zlatá udice, kde mohou mladí rybáři ukázat, čemu se za uplynulý rok naučili. Tato soutěž je každoročně vypisována a má několik úrovní, od místního kola po celostátní. V roce 2010 jsme se po téměř 20-ti leté přestávce zapojili do této soutěže a družstvo složené z nejlépe umístěných jednotlivců v místním kole, jelo sbírat zkušenosti na krajské kolo do Hradce Králové.

V dubnu tohoto roku proběhly soutěže místního kola. V sobotu 16.4. proběhl lov ryb udicí (LRU) v Přepychách kterého se zúčastnilo 23 dětí z našeho kroužku . Hodnotila se délka ulovené ryby a naměřené centimetry se přičítali k už zaznamenaným. Kdo nasbíral nejvíce centimetrů stal se vítězem této disciplíny. Vítěz tento den nachytal 220cm ryb. Následující sobotu 23.4. jsme se sešli u klubovny v Opočně Lišťovině, kde proběhla disciplína rybolovná technika (RT), která se skládá z hodu do dálky, hodu na terč skish a hodu na terč arenberger. Nakonec mladí rybáři absolvovali odborný test znalostí a poznávání ryb, živočichů a rostlin, což je disciplína rybolovné znalosti (RZ). Zde se nám sešlo pouze 13 závodníků, které neodradilo hubenější umístění při lovu ryb udicí minulou sobotu. Umístění z těchto tří disciplín se sečtou a čím má závodník nižší součet, tím je jeho celkové umístění lepší. V místním kole se na 1. místě umístil Tomáš Preclík z Dobrušky, na druhém Jiří Čtvrtečka z Opočna a na třetím Ladislav Andrž z Bolehoště. Z těch nejúspěšnějších byla sestavena tréninková skupina, ze které bylo následně vybráno  šestičlenné družstvo, které se začalo připravovat na krajské kolo.

Ve dnech 27. až 29. května proběhlo krajské kolo Zlaté udice v Trutnově za účasti 9 přihlášených družstev z východočeského územního svazu (královehradecký a pardubický kraj). Naše družstvo odjíždělo s cílem umístit se lépe než na 6. místě z roku předchozího. Po prvním dnu, kdy proběhly rybolovné znalosti, jsme byli průběžně na 5. místě a tak byla celkem spokojenost. Druhý den, v sobotu 28.5. probíhal lov ryb na nádrži Dolce. Zde naše družstvo excelovalo a vybojovalo 1. místo v disciplíně lov ryb udicí. Zavládla všeobecná spokojenost a vše se soustředilo na závěrečný den bojů. V neděli nás čekala obávaná rybolovná technika. Naše družstvo ale opět podalo vynikající výkon a i tuto disciplínu vyhrálo. V celkovém hodnocení jsme se umístili na 2. místě a podařilo se nám porazit družstva z Hradce Králové nebo Trutnova, která mají výrazně větší členskou základnu.

A takto se umístili naši závodníci celkově na krajském kole:

3. místo Luboš Petr z Dobrušky

4. místo Michal Smažík z Dobrušky

9. místo Jan Šimek ze Semechnic

22. místo Roman Tomek z Pohoří

 

Mezi dorostenci startoval, věkem sice ještě žák, Václav Mervart z Dobrušky a umístil se celkově 5. V kategorii děvčat se na 7. místě umístila Sandra Kováčová z Houdkovic.

Tímto výborným výsledkem se dostal Luboš Petr do nominace za východočeský územní svaz na celorepublikové vyvrcholení soutěže Zlatá udice, konané ve dnech 24. až 26. června v Lovosicích. Přejme mu proto pevnou ruku při technických disciplínách, bystrou hlavu při znalostních disciplínách a nakonec i trochu toho štěstí, bez kterého  nejde chytit při disciplíně lov ryb udicí ryby. Možná se už brzo dočkáme přijetí rybářských reprezentantů na každoročním setkání nejlepších sportovců dobrušska. Ve srovnání s např. každoročně oceňovanými skibobisty, je naše členská základna s počtem 250tis rybářů daleko početnější a pevné nervy a přesnost musíme trénovat jako závodní střelci. 

            Pro propagaci rybářského sportu , jsme tento rok opět oslovili pana Frimla a ten zpracoval krátkou reportáž ze Zlaté udice pro kabelovou televizi Dobruška. Tento šot běžel zhruba v polovině května v televizi celý týden. Rodiče a známí mohli vidět své děti při rybářských kláních a to považuji za důležité. Po úspěchu na krajském kole v Trutnově jsem oslovil kulturní kalendář města Dobrušky, kde vyjde v červencovém čísle také zpráva o úspěších rybářského kroužku. I v opočenském zpravodaji budou naše úspěchy zveřejněny. V souvislosti s pronájmem vodní plochy v obci Mokré, bude i v jejich letním zpravodaji článek o naší organizaci, kde jsem samozřejmě musel vyzvednou aktuální úspěchy.   

V celorepublikových statistikách se za posledních 20 let celkový počet dětí organizovaných v rybářských kroužcích ztenčil na polovinu. Příčin je určitě více, proč k tomu došlo. Dobré výsledky a motivace ale přinášejí výsledky a proto konkrétně v naší organizaci zaznamenáváme po určitém poklesu znovu nárůst než úbytek dětí. Přejme si tedy, aby i nadále děti neztrácely zájem o rybářský sport a přírodu okolo vody. Patří se i poděkovat DDM Dobruška za podporu při schůzkách a konání Zlaté udice. I nadále bychom rádi spolupracovali a minimálně udrželi stávající úroveň kroužku. Zárukou by měl být zodpovědný přístup Romana Kováče jako hlavního vedoucího kroužku a praktické znalosti rybářské problematiky vedoucích Zdeňka Vašíčka a Tomáše Růžičky. Bez těchto tří bychom kvalitních výsledků nedosáhli.

             

           

                                                                                              Pavel Marek

                                                                                    předseda MOČRS Opočno    

Zveřejněno 3.8.2011 v rubrice Kroužek mládeže

» (1) komentář

Starší příspěvky »
Copyright © 2009, MO ČRS Opočno. Všechna práva vyhrazena.
Created by www.mr-webdesign.eu