Zlatá udice

Zlatá udice 2017

Zpráva o konání místního kola Zlaté udice

 

ČRS, z.s., MO Opočno, pořádá každým rokem v dubnu soutěž Zlatá udice. Této soutěže se mohli zúčastnit děti ve věku 8 až 15 let, navštěvující rybářský kroužek při této organizaci. Svoje rybářské umění ukazují v hodech speciální zátěží na terč v disciplínách Arenberger a Skish a také v hodu do dálky jednoruč. Tyto tři disciplíny jsou vyhodnocovány společně v kategorii rybolovná technika. V disciplínách poznávání  ryb rostlin a živočichů a rybářském testu znalostí,  děti absolvují vědomostní prověrku. Z těchto dvou disciplín je potom vyhodnocena kategorie rybářské znalosti.

Dne 15.4.2017 se uskutečnilo v areálu ČRS, z.s., MO Opočno místní kolo Zlaté udice 2017. Soutěže se zúčastnilo 32 dětí z rybářského kroužku. Jak už to bývá, úroveň jednotlivých závodníků bývá různá, ale ti, kteří se poctivě na toto klání připravují, dosáhli velmi dobrých výsledků. V kategorii rybolovná technika se umístil na prvním místě Jakub Bečvář (České Meziříčí), na místě druhém Eliáš Hladík (Bohuslavice)a na místě třetím byl Petr Jarkovský (České Meziříčí). V disciplíně rybářské znalosti bylo pořadí velmi podobné: první místo Jakub Bečvář, druhé místo Bohumil Sobotka (Pohoří) a na místě třetím byl Eliáš Hladík. Po sečtení celkových výsledků se tedy šampionem pro rok 2017 stal Jakub Bečvář, na místě druhém se umístil Eliáš Hladík a na místě třetím pak Miroslav Němeček (Skršice). Za své snažení byli všichni závodníci odměněni hodnotnými cenami. Celé akci přálo i počasí a nakonec si všichni opekli i buřt.

Úkolem této celostátní soutěže je přimět děti k zájmu nejen o rybařinu, ale o přírodu celkově. Při svých návštěvách u vodních ploch se setkávají nejen s rybami, ale i ostatními obyvateli žijícími na březích a v okolí vodních ploch. V posledních dvou letech cítíme zvýšený zájem o rybářský kroužek, hlavně ze strany těch mladších dětí a to je dobře. V dnešní době přesycené moderními technologiemi je určitě velmi přínosné najít aktivitu, která děti vytáhne ven do přírody. Určitě k tomu přispívá i iniciativa Českého rybářského svazu, který dává novým dětským členům první rybářskou povolenku zdarma.

 

Pavel Marek, předseda ČRS, z.s., MO Opočno

Celkové foto

Ceny pro vítěze

Poznávačka – živé rostliny

Poznávačka – živé ryby

Vítězové

Zveřejněno 17.4.2017 v rubrice Novinky,Zlatá udice

» (0) komentářů

Copyright © 2009, MO ČRS Opočno. Všechna práva vyhrazena.